English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Chức năng Tài khoản
Xác minh danh tính
Đăng ký Tài khoản Công ty Q&A
Binance
2018-09-10 08:01

Q1. Làm sao để đăng ký Tài khoản doanh nghiệp?

Hãy đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào đường dẫn sau để bắt đầu quy trình xác nhận Tài khoản doanh nghiệp: 

https://www.binance.com/en/usercenter/settings/identity-verification/corporate/1

 1. Điền tên người đăng ký, tên công ty, tên quốc gia/khu vực nơi công ty đăng ký hoạt động kinh doanh, và số điện thoại liên hệ, sau đó nhấn “Tiếp theo”.
 2. Điền vào Mẫu đơn Xác thực doanh nghiệp:https://goo.gl/LN9PDy, sau đó nhấn “Gửi”.
 3. Quay lại website chính và đánh dấu tick vào ô “Tôi đã nộp biểu mẫu Google” sau đó nhấn “Gửi” để tiếp tục xác nhận danh tính.
 4. Chứng minh thư người đăng ký và hình ảnh của người đăng ký đang cầm một bảng viết tay tên công ty, “Binance”, và ngày đăng ký.
 5. Hoàn thành xác nhận khuôn mặt.

Q2. Đối tượng nào được quyền đăng ký Tài khoản doanh nghiệp?

Người đăng ký phải là người đại diện pháp lý cho công ty, giám đốc hoặc nhân sự cấp cao.

 

Q3. Đăng ký tài khoản doanh nghiệp thì cần chuẩn bị những tài liệu gì?

 1.  Một bản sao y bản gốc Giấy chứng nhận Thành lập Đăng ký kinh doanh.
 2.  Một bản ghi nhớ và các điều khoản trong Hiệp hội / Hiến chương / Nội quy / Thỏa thuận Điều hành của công ty.
 3.  Danh sách các giám đốc hiện tại.
 4.  Giấy ủy quyền. Vui lòng gửi giấy ủy quyền tới Binance và chỉ định rõ vị trí của người đăng ký trong công ty, ủy quyền người đăng ký thay mặt Công ty vận hành Tài khoản. Lưu ý rằng giấy ủy quyền phải được lập trong vòng 2 tháng trở lại. Nếu công ty chỉ có một giám đốc duy nhất, giấy ủy quyền phải được ký bởi vị giám đốc đó. Nếu công ty  có hơn một giám đốc, giấy ủy quyền cần được ký bởi ít nhất hai giám đốc. Bạn có thể tham khảo mẫu trên biểu mẫu Google của chúng tôi. Nếu sử dụng mẫu, hãy đảm bảo các thông tin khớp với tình hình hiện tại của công ty bạn. 
 5. Cấu trúc vốn chủ sở hữu (biểu đồ thể hiện phần trăm cổ phần của các cổ đông trong công ty)
 6. Đường dẫn đến trang web chính phủ có chứa thông tin chi tiết công ty bạn để chúng tôi có thể xác nhận tính xác thực của thông tin đăng ký.
 7. Chứng minh thư của người đăng ký, có thể là hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc chứng minh nhân dân. Chúng tôi khuyến nghị các bạn nên sử dụng hộ chiếu để làm chứng minh thư cho người đăng ký.
 8. Một hình ảnh người đăng ký cầm một bảng viết tay tên công ty, “Binance”, cùng ngày nộp đơn đăng ký.

Q4. Tại sao đơn đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp của tôi bị từ chối?

Bạn có thể tìm thấy lý do bị từ chối đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp trong mục Trung tâm người dùng của tài khoản Binance bằng cách di chuyển chuột về dấu chấm hỏi gần “Lv.2”

 

Nếu tài khoản bị từ chối, vui lòng đăng ký lại và sửa chữa lỗi đã được nêu trong mục lý do. Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét đơn xác nhận mới trong vòng 3 ngày làm việc.

 

Q5. Tại sao đơn đăng ký của tôi bị từ chối vì “số ID đã được sử dụng”?

Điều này đồng nghĩa là biểu mẫu chứng minh danh tính của bạn đang dùng đã được sử dụng cho một tài khoản trước. Ở thời điểm hiện tại, theo các Điều khoản Sử dụng của sàn, chúng tôi chỉ cho phép cá nhân được sở hữu một tài khoản duy nhất.

 

Q6. Tất cả tài liệu liên quan có cần được chuyển sang tiếng Anh?

Có, chúng tôi sẽ yêu cầu một bản dịch sang tiếng Anh cho tất cả các tài liệu được gửi về. Nếu Chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp bằng một ngôn ngữ khác, bạn cần phải dịch và công chứng tài liệu này.

 

Q7. Tôi đã hoàn thành tất các yêu cầu, nhưng không thể nhấn “Đăng ký” trong bước cuối.

Hãy kiểm tra liệu bạn đã điền đầy đủ thông tin đúng định dạng hay chưa và đảm bảo rằng bạn đã cập nhật phiên bản mới nhất trình duyệt web (Khuyến cáo sử dụng Google Chrome)

 

Q8. Khi tôi đăng ký Tài khoản Công ty, trang web hiện lên “Xác nhận danh tính chưa đạt” và không cho phép tôi hoàn thành đăng ký.

Nếu email của bạn đã được liên kết với Tài khoản Cá nhân, bạn không thể nâng cấp lên Tài khoản Công ty. Do đó, hãy đảm bảo người đăng ký hợp lệ và đảm bảo bạn đăng ký Tài khoản Công ty bằng một tài khoản chưa được xác minh.

 

Q9. Tôi đã nộp biểu mẫu Google nhiều lần, nhưng không nhận được phản hồi hoặc thông báo nào.

Tình trạng đơn đăng ký Tài khoản doanh nghiệp có thể được tìm thấy trong mục Trung tâm người dùng trong giao dịch người dùng Binance bằng cách di chuyển chuột về dấu chấm hỏi gần “Lv.2”

 

Khi bạn đăng ký thành công, trang web sẽ hiện lên xác minh cấp Doanh nghiệp đang chờ duyệt. Nếu không thì đơn đăng ký của bạn chưa được gửi đi. Hãy đảm bảo bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký và xác nhận đã nộp về Binance.

 

Q10. Liệu tôi có thể đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp thứ hai?

Mỗi công ty chỉ được đăng ký một Tài khoản Doanh nghiệp nhưng chúng tôi có cung cấp các tính năng tài khoản phụ. Một khi bạn hoàn thành xác minh Tài khoản cấp doanh nghiệp, bạn sẽ được quyền truy cập vào các tài khoản phụ.

 

Q11. Làm cách nào để tăng hạn mức rút?

Để đủ điều kiện cho xác minh Cấp 3 với hạn mức rút 200 BTC mỗi ngày hoặc hơn, bạn cần phải duy trì khối lượng giao dịch lớn hơn 1.000 BTC (giá trị) trong vòng 30 ngày. Nếu bạn đáp ứng yêu cầu này, hãy mở đăng ký hỗ trợ sử dụng lựa chọn “Trợ giúp tài khoản”, chọn “Tăng hạn mức rút”. Chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng tài khoản của bạn trong vòng 3 ngày hoạt động. Bạn có thể kiểm soát cấp độ xác minh và cập nhật hạn mức của tài khoản.

 

Q12. Tôi không thể truy cập biểu mẫu Google để gửi các tài liệu công ty.

Trang gửi tài liệu yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản Google. Nếu bạn không thể truy cập trang web này, chúng tôi khuyến nghị bạn kết nối vào một mạng khác. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác Chrome và gặp vấn đề trên, hãy sử dụng Chrome.


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu