Binance sẽ hỗ trợ việc phân phối đồng VTHO tới người dùng nắm giữ đồng VET.

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.