English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Chức năng Tài khoản
Vấn đề về email
Hướng dẫn cài đặt whitelist các địa chỉ email của Binance.
Binance
2018-01-31 06:14

1. Dùng Outlook

Bước 1: Đăng nhập, vào Outlook (sử dụng trình duyệt web)

e1.png

Bước 2: Tắt phần thử beta.

e2.png

Bước 3: Vào phần chỉnh Thông số (hình bánh xe góc phải)

e3.png

Bước 4: Vào phần safe mailing lists.

e4.png

Bước 5: Thêm những địa chỉ email này  vào và ấn Save để lưu lại. 

 • do-not-reply@binance.com
 • donotreply@directmail.binance.com
 • do-not-reply@post.binance.com
 • do-not-reply@sendgrid.binance.com
 • do_not_reply@mailer.binance.com
 • notifications@post.binance.com

e5.png

 2. Gmail

Bước 1: Đăng nhập vào Gmail.

Bước 2: Vào phần Setting – Cài đặt phía góc trên bên phải. 

6.png

Bước 3: Vào phần “Bộ lọc và địa chỉ bị chặn”.

7.png

Bước 4: Tạo một filter mới.

8.png

Bước 5: Thêm những địa chỉ email vào ô “Từ” và ấn tạo bộ lọc: 

Thực hiện với những email dưới:

 • do-not-reply@binance.com
 • donotreply@directmail.binance.com
 • do-not-reply@post.binance.com
 • do-not-reply@sendgrid.binance.com
 • do_not_reply@mailer.binance.com
 • notifications@post.binance.com

 

9.png

Bước 6: Tích vào ô“Không bao giờ gửi thư này tới thư rác” rồi ấn Tạo bộ lọc.

10.png

 

3. Yahoo

Bước 1: Đăng nhập mail yahoo.

Bước 2: Ấn phần bánh xe phía góc trên bên phải.

e11.png

Bước 3: Ấn vào more settings.

e12.png

Bước 4: Vào “Filters”

e13.png

Bước 5: Ấn “add new filter”

e14.png

Bước 6: Đặt tên cho filter đó.

Dưới chỗ “From”, chọn “Contain” và nhập các địa chỉ email Binance ,từng địa chỉ một vào.

 • do-not-reply@binance.com
 • donotreply@directmail.binance.com
 • do-not-reply@post.binance.com
 • do-not-reply@sendgrid.binance.com
 • do_not_reply@mailer.binance.com

 


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Hướng dẫn thay đổi địa chỉ Email