English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Nạp/Rút
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Rút tiền mã hoá
Rút tiền tới sai địa chỉ
Binance
2018-01-05 06:42


Khi bạn click vào xác nhận trong email xác nhận rút tiền, đồng nghĩa với việc Binance đã thực hiện thao tác gửi đi thành công, không thể ngừng hoặc hủy bỏ. 

pasted_image_0__28_.png

Bởi vì đặc tính ẩn danh và riêng tư của Blockchain, chúng tôi không thể tìm được bên nhận tiền. Nếu bạn chuyển tới địa chỉ không chính xác không thuộc Binance, vui lòng sử dụng những biện pháp khác để tìm ra chủ sở hữu của địa chỉ đó và thương lượng giải quyết.

Nếu bạn rút tiền tới bên thứ ba mà không điền/điền sai Tag, vui lòng liên hệ với bên nhận, cung cấp TxID bạn đã rút tiền bên Binance và các thông tin liên quan khác để được hỗ trợ.


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Cách rút tiền từ Binance