English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Chức năng Tài khoản
Vấn đề về email
Hướng dẫn thay đổi địa chỉ Email
Binance
2020-07-01 15:48

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để sửa đổi email tài khoản của bạn

Nếu bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Binance để sửa đổi email của mình

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, vui lòng nhập [Trang cá nhân], nhấp vào [Bảo mật] - [2FA] - [Xác minh email] - [Đặt lại]


Sau khi đọc lời nhắc trên trang, nhấp vào [Tiếp theo] để vào quy trình thay thế hộp thư.


Nếu bạn có thể đăng nhập vào hộp thư cũ để nhận email:


1. Nhấp vào [Nhận mã xác minh]. Hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến email cũ, vui lòng truy cập hộp thư gốc để kiểm tra email.


2. Vui lòng nhập mã xác minh gồm 6 chữ số và sau đó nhấp vào [Gửi]


3. Sau khi nhập liên kết xác nhận hộp thư mới, nhập hộp thư mới và mật khẩu mới và nhấp vào [Xác nhận]

Lưu ý: Vui lòng sử dụng một địa chỉ email mới chưa được đăng ký trên Binance.


4. Nhấp vào [Nhận mã xác minh], nhập mã xác minh email mới và mã xác minh của phương thức xác minh 2FA đã cài đặt trong tài khoản của bạn và bấm vào [Gửi]


5. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ tiến hành xét duyệt và xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.
Nếu bạn không thể đăng nhập vào hộp thư cũ để nhận email:


1. Vui lòng nhấp vào [Mất quyền xác minh?] ở trang đăng nhập

2. Vui lòng chọn [Không thể gửi email, hãy gửi yêu cầu đặt lại], nhấp vào [Xác nhận đặt lại]
* Nếu xác minh Google/SMS của bạn không khả dụng, bạn có thể chọn nhiều mục bảo mật để đặt lại trên trang này

3. Nhập mã xác minh của phương thức xác minh phụ (Google/SMS) được liên kết với tài khoản, nhấp vào [Gửi]

4. Sau khi nhập địa chỉ email mới, nhấp vào [Nhận mã xác minh]. Hệ thống sẽ gửi email xác minh đến hộp thư mới, vui lòng nhập mã xác minh gồm 6 chữ số vào email và sau đó nhấp vào [Gửi]
Lưu ý: Vui lòng sử dụng một địa chỉ email mới chưa được đăng ký trên Binance.


5. Sau khi xác minh, hệ thống sẽ nhận định mức bảo mật tài khoản hiện tại.
Nếu bạn là người dùng LV1, hệ thống sẽ yêu cầu bạn trả lời các câu hỏi bảo mật hoặc xác minh danh tính hoàn toàn dựa trên tài khoản của bạn. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên trang để hoàn thành xác minh tương ứng.
Trả lời câu hỏi bảo mật:


Hoàn thành xác minh danh tính:

Sau khi hoàn thành xác minh danh tính hoặc đã là người dùng LV2, nhấp vào [Bắt đầu xác thực] để vào liên kết xác minh khuôn mặt.
Hoàn thành xác minh khuôn mặt:

Bạn có thể hoàn tất xác minh khuôn mặt thông qua máy tính hoặc nhấp vào [Sử dụng điện thoại di động] để quét mã QR thông qua chức năng "Quét" trên APP điện thoại và tiến hành xác minh khuôn mặt. Sau khi xác minh khuôn mặt, vui lòng nhấp vào [Tôi đã hoàn tất xác thực trên điện thoại] để nhập bước tiếp theo.
Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ tiến hành xét duyệt và xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.


Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình để sửa đổi email

1. Vui lòng nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn trên trang đăng nhập và nhấp vào [Đăng nhập]

2. Trên trang xác minh bảo mật, nhấp vào [Mất quyền xác minh? 】

3. Vui lòng chọn [Không thể gửi email, hãy gửi yêu cầu đặt lại], nhấp vào [Xác nhận đặt lại]
* Nếu xác minh Google/SMS của bạn không khả dụng, bạn có thể chọn nhiều mục bảo mật để đặt lại trên trang này

4. Nhập mã xác minh của phương thức xác minh phụ (Google/SMS) được liên kết với tài khoản, nhấp vào [Gửi]

5. Sau khi nhập địa chỉ email mới, nhấp vào [Nhận mã xác minh]. Hệ thống sẽ gửi email xác minh đến hộp thư mới, vui lòng nhập mã xác minh gồm 6 chữ số vào email và sau đó nhấp vào [Gửi]
Lưu ý: Vui lòng sử dụng một địa chỉ email mới chưa được đăng ký trên Binance.


6. Sau khi xác minh, hệ thống sẽ nhận định mức bảo mật tài khoản hiện tại.
Nếu bạn là người dùng LV1, hệ thống sẽ yêu cầu bạn trả lời các câu hỏi bảo mật hoặc xác minh danh tính hoàn toàn dựa trên tài khoản của bạn. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên trang để hoàn thành xác minh tương ứng.
Trả lời câu hỏi bảo mật:


Hoàn thành xác minh danh tính:

Sau khi hoàn thành xác minh danh tính hoặc đã là người dùng LV2, nhấp vào [Bắt đầu xác thực] để vào liên kết xác minh khuôn mặt.
Hoàn thành xác minh khuôn mặt:

Bạn có thể hoàn tất xác minh khuôn mặt thông qua máy tính hoặc nhấp vào [Sử dụng điện thoại di động] để quét mã QR thông qua chức năng "Quét" trên APP điện thoại và tiến hành xác minh khuôn mặt. Sau khi xác minh khuôn mặt, vui lòng nhấp vào [Tôi đã hoàn tất xác thực trên điện thoại] để nhập bước tiếp theo.
Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ tiến hành xét duyệt và xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Không nhận được Email