English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch Spot & Margin & OTC
Giao dịch Spot
Cách xử lý những bất thường về lệnh giao dịch
Binance
2018-01-05 03:49
  1. Nếu lệnh của bạn vẫn chưa được khớp:
  • Vui lòng kiểm tra giá đặt lệnh xem có tính cạnh tranh trên thị trường hay không, mới có thể khớp với lệnh khác.
  • Bạn có thể hủy bỏ lệnh hiện tại, và cài đặt một mức giá hợp lý hơn, hoặc cũng có thể đặt lệnh thị trường để có thể khớp ngay lập tức.

 

  1. Nếu bạn không thể hủy lệnh, hoặc đã khớp nhưng tiền chưa về tài khoản, vui lòng cung cấp những thông tin sau qua email để chúng tôi có thể xử lý giúp bạn:
  • Ảnh chụp màn hình lệnh đó.
  • Ảnh chụp màn hình khi báo lỗi.

 

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề sớm nhất có thể. Lưu ý, chúng tôi sẽ ưu tiên các yêu cầu hỗ trợ có đính kèm đầy đủ hai ảnh chụp màn hình nói trên.


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Cách thức giao dịch