English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Chức năng Tài khoản
Vấn đề về email
Không nhận được Email
Binance
2018-01-05 03:37

Khi không nhận được email, vui lòng thử các thao tác sau:

  1. Đảm bảo địa chỉ email mà bạn điền là chính xác
  2. Vui lòng kiểm tra hộp thư rác của bạn hoặc hộp thư bị xóa, rất có thể email gửi cho bạn đã bị xóa tự động dẫn đến việc bạn không nhận được nó.
  3. Hãy thêm những địa chỉ emails dưới đây vào danh sách chấp nhận (whitelist) của Binance:

Tips: Bạn có thể nhấp vào đường link dưới đây để xem hướng dẫn: https://www.binance.com/vn/support/articles/360000444531

  • do-not-reply@binance.com;
  • donotreply@directmail.binance.com;
  • do-not-reply@post.binance.com;
  • do-not-reply@sendgrid.binance.com;
  • do_not_reply@mailer.binance.com;
  • notifications@post.binance.com

    4. Chắc chắn rằng địa chỉ email của bạn vẫn đang hoạt động bình thường

    5. Vui lòng sử dụng những email thông dụng như: QQ, Gmail, Outlook.


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Hướng dẫn thay đổi địa chỉ Email