English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch Spot & Margin & OTC
Giao dịch Spot
Cách sử dụng lệnh stop-limit
Binance
2017-12-11 10:53

Lệnh stop-limit sẽ được thực hiện ở một mức giá nhất định (hoặc có thể là tốt hơn), sau khi đã đạt đến giá stop định sẵn. Một khi đã đạt đến giá stop, lệnh stop-limit sẽ trở thành lệnh limit mua hoặc bán ở một mức giá limit hoặc tốt hơn.

Lý giải về cơ chế stop-limit:

Giá stop: Khi tài sản được đặt lệnh đạt đến mức giá stop định sẵn, lệnh stop-limit sẽ được thực hiện để mua hoặc bán tài sản ở mức giá limit hoặc tốt hơn.

Giá Litmit: Mức giá được lựa chọn (hoặc tốt hơn) mà tại đó lệnh stop-limit được thực hiện.

Số lượng: Số lượng tài sản muốn mua hoặc bán bằng lệnh stop-limit.

Ví dụ:

Giá giao dịch BNB gần nhất là 0.000165 BTC, và mức kháng cự đang ở khoảng 0.000169 BTC. Nếu bạn nghĩ giá sẽ tăng lên cao hơn sau khi chạm kháng cự, bạn có thể đặt lệnh stop-limit để tự động mua thêm BNB ở mức giá 0.000170 BTC. Bằng cách này bạn sẽ không phải túc trực theo dõi các biến động thị trường để chờ đạt được mức giá mong muốn.

Cách thực hiện: Chọn lệnh “Stop-Limit”, sau đó chọn giá stop ở 0.000170BTC và giá limit ở 0.000172BTC, với số lượng 10. Sau đó nhấn nút “Mua BNB” để mở lệnh.

1.png

Cách tra cứu lệnh đang mở: Sau khi đã gửi lệnh, bạn có thể xem lại các lệnh stop-limit đang chờ thực hiện ở phần “Lệnh đang mở”.

3.png

Sau khi lệnh đã được thực hiện hoặc hủy bỏ, bạn có thể xem lịch sử lệnh stop-limit ở phần “Lịch sử đặt lệnh trong 24h qua.

2.png


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Cách thức giao dịch