English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Chức năng Tài khoản
Xác thực 2 yếu tố
Hướng dẫn cài đặt Google 2FA
Binance
2017-06-26 04:58

Cách kích hoạt Google 2FA

Đăng nhập vào website Binance, vào trang trung tâm tài khoản, sau đó nhấn “Bật” [Enable] trong phần Xác thực Google [Google Authenticator].

1.png

 

Khi nhấn nút “Bật” trong phần Google Auth, trang “Kích hoạt Google Authentication” sẽ hiện ra:

Bước 1: Cài đặt Google Authenticator

mceclip2.png

Bước 2: Quét mã QR trên ứng dụng Google Authenticator:

Mở ứng dụng Google Authenticator đã được cài đặt trên điện thoại của bạn để tạo một tài khoản, nhấn ‘+’ để [quét QR] hoặc [nhập tay] “Mã Key 16 ký tự 2FA” [2FA 16-digit key] hiển thị trên trang “Kích hoạt Google Authentication”.

3.png

  • Tài khoản: Tên tài khoản bạn đặt tùy ý, ví dụ như ‘Binance account’
  • Mã khóa: 16 ký tự hiển thị trên trang “Kích hoạt Google Authentication”, bạn có thể quét để thiết bị nhập tự động hoặc bạn nhập bằng tay.

Bước 3: Sao lưu mã khóa

Vui lòng lưu ý rằng, mã Key 16 ký tự này sẽ được dùng để cài đặt lại Google 2FA của bạn trong trường hợp bạn không thể sử dụng mã xác thực Google hiện có khi đăng nhập tài khoản, vì vậy hãy lưu lại và quản lý cẩn thận mã code này.

5.png

Bước 4: Kích hoạt Google Authentication

Trở lại trang chủ Binance, bạn cần phải nhập email, mật khẩu và cả mã xác thực Google 2FA của mình. Ngoài ra, nếu bạn đã cài đặt xác minh SMS, thì đồng thời sẽ được yêu cầu nhập thêm mã SMS để kích hoạt.

6.png

Hỏi & Đáp

Hỏi: Làm thế nào khi “Cài đặt thất bại”?

Đáp:

  • Đảm bảo rằng ứng dụng Google Authenticator đã được cài đặt.
  • Đồng bộ hóa thời gian trên điện thoại di động và máy tính của bạn.
  • Đảm bảo mật khẩu và mã 2FA là chính xác.
  • Đảm bảo cài đặt ngày / giờ trong điện thoại di động của bạn được đặt thành tự động.

Có thể tham khảo những hình ảnh chụp màn hình dưới đây để có thể cài đặt trên điện thoại của bạn.

iOS:

7.png

Android:

8.png

Hỏi: Làm thế nào để cài đặt lại Google 2FA sau một thời gian không truy cập được vào trình xác thực Google 2FA đã cài đặt trước đó?

_.gif

Đáp:

Nếu bạn đã sao lưu mã khóa 16 ký tự được tạo khi bạn kích hoạt Google Authenticator lần đầu, bạn có thể kích hoạt Google Authenticator lại bằng cách nhập tay mã đó vào ứng dụng. Hãy tham khảo link sau đây: https://www.binance.com/vn/support/articles/115000433432

Nếu bạn không sao lưu mã khóa, bạn có thể yêu cầu đặt lại Google Authenticator (2FA) trực tiếp trên website của chúng tôi. Vui lòng tham khảo link dưới đây về cách đặt lại 2FA trên website Hướng dẫn cài đặt lại Google 2FA .


Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Lỗi mã 2FA