Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Tổ chức từ thiện trên Blockchain
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Info
Thông tin tiền điện tử
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Trung tâm trợ giúp
Thông báo
Tin mới nhất
Cập nhật cách tính số dư BNB hàng ngày
Binance
2019-08-01 11:38
Thân gửi các Binancian,
Kể từ 07:00 AM ngày 02/08/2019 (giờ Việt Nam), cơ chế tính toán để ghi nhận số dư BNB hàng ngày sẽ thay đổi từ việc chụp số dư vào lúc 07:00 AM mỗi ngày (giờ Việt Nam) sang thành tính Số dư BNB Trung bình Hàng ngày (bao gồm BNB nắm giữ trong Tài khoản Binance bình thường, Tài khoản Margin, Tài khoản Phụ, Sản phẩm Lending, Tài khoản Binance Fiat, Tài khoản Ví Binance Futures và Tài khoản Ví Binance Card).
Tổng Số dư BNB Trung bình Hàng ngày = Số dư Trung bình của Tài khoản Spot + Số dư Trung bình của Tài khoản Margin + Số dư Trung bình của Tài khoản Phụ + Số dư Trung bình của Tài khoản Binance Lending + Số dư Trung bình của Tài khoản Binance Fiat + Số dư Trung bình của Tài khoản Ví Binance Futures + Số dư Trung bình của Tài khoản Ví Binance Card.
Lưu ý:
● Số dư Trung bình của Tài khoản Spot được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản spot đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
● Số dư Trung bình của Tài khoản Phụ được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản phụ đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
● Tổng của các lần chụp số dư hàng giờ của Số dư BNB ròng(Số dư BNB ròng = Tổng số dư BNB - BNB vay mượn - BNB trả lãi) của cả tài khoản margin chính và phụ trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
● Số dư Trung bình của Tài khoản Binance Lending được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Lending đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
● Số dư Trung bình của Tài khoản Binance Fiat được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Fiat đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
● Số dư Trung bình của Tài khoản Ví Binance Futures được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Binance Futures đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
● Số dư Trung bình của Tài khoản Ví Binance Card được tính bằng cách lấy tổng các lần chụp số dư BNB hàng giờ của tài khoản Ví Binance Card đó trong một ngày và chia cho 24 (giờ).
Lần cập nhật cơ chế tính toán số dư BNB sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận sau của Hệ sinh thái Binance:
Cơ chế tính toán Nắm giữ BNB của Binance Launchpad
Hãy lưu ý rằng:
● Các lần chụp số dư hàng giờ sẽ diễn ra ngẫu nhiên
● Các lệnh đang chờ cũng sẽ được tính vào số dư
● Các vị thế trước ngày 02/08/2019 vẫn sẽ được tính theo cơ chế cũ
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
03/08/2020
Kết nối với chúng tôi:

Có câu hỏi khác?gửi một yêu cầu
Bài viết liên quan
Binance đã phân bổ loạt Phần thưởng Staking thứ hai của tháng 08/2020