English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
BNB / USDT
0.0000
$0.000000
0.00%
Khối lượng giao dịch: 0.00 USDT
BNBUSDT
BTC / USDT
0.00
$0.000000
0.00%
Khối lượng giao dịch: 0.00 USDT
BTCUSDT
Danh sách yêu thích
Thị trường BNB
Thị trường BTC
Thị trường ALTS
ALL
Thị trường FIAT
ALL
Cặp
Tiền
Giá gần nhất
Biến động giá 24h
Giá cao nhất 24h
Giá thấp nhất 24h
Vốn hoá thị trường
Khối lượng giao dịch 24 giờ
BNB
/ BTC
5x
BNB
/ –