English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
BNB / USDT
0.0000
$0.000000
0.00%
Khối lượng: 0.00 USDT
Danh sách yêu thích
Thị trường Spot
Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu
Hợp đồng Tương lai Theo quý
ETF
Cặp
Giá gần nhất
Thay đổi 24h
Giá cao nhất 24h
Giá thấp nhất 24h
Vốn hóa thị trường
Khối lượng giao dịch 24 giờ
Chỉnh sửa
BNB
/ BTC
10x
/ –
Giao dịch ngay
NULS
/ BTC
5x
/ –
Giao dịch ngay
NEO
/ BTC
5x
/ –
Giao dịch ngay
NULS
/ ETH
/ –
Giao dịch ngay
LINK
/ BTC
5x
/ –
Giao dịch ngay
IOTA
/ BTC
5x
/ –
Giao dịch ngay
ETC
/ BTC
10x
/ –
Giao dịch ngay
KNC
/ BTC
5x
/ –
Giao dịch ngay
WTC
/ BTC
/ –
Giao dịch ngay
SNGLS
/ BTC
/ –
Giao dịch ngay
EOS
/ ETH
/ –
Giao dịch ngay
SNT
/ ETH
/ –
Giao dịch ngay