Thông tin
Hợp đồng
Thời gianHợp đồngKhoảng fundingTỷ lệ funding
Hợp đồng
Thời gianSố dư vốn bảo hiểm (USDT)
Hợp đồng
Chỉ số
Thời gianHợp đồngChỉ số phí bảo hiểm
Hợp đồng
Thể loại
Lệnh đang mởTỷ lệ Long/Short của Trader hàng đầu (Tài khoản)Tỷ lệ Long/Short của Trader hàng đầu (Vị thế)Tỉ lệ Long/Short
Lệnh đang mở
Period
Tỷ lệ Long/Short của Trader hàng đầu (Tài khoản)
The proportion of net long and net short accounts to total accounts of top traders. Each account is counted once only.
Long Account % = Accounts of top traders with net long positions / Total accounts of top traders with open positions
Short Account % = Accounts of top traders with net short positions / Total accounts of top traders with open positions
Long/Short Ratio (Accounts) = Long Account % / Short Account %
Period
Tỷ lệ Long/Short của Trader hàng đầu (Vị thế)
The proportion of net long and net short positions to total open positions of top traders.
Long Position % = Long positions of top traders / Total open positions of top traders
Short Position % = Short positions of top traders / Total open positions of top traders
Long/Short Ratio (Positions) = Long Position % / Short Position %
Period
Tỉ lệ Long/Short
Tỉ lệ giữa số tài sản long ròng và short ròng trên tổng số tài khoản. Một tài khoản chỉ được tính một lần.
% Tài khoản Long = Số tài khoản long ròng / số tài khoản có vị thế
% Tài khoản Short = Số tài khoản short ròng / số tài khoản có vị thế
Tỉ lệ Long/Short = % Tài khoản Long / % Tài khoản Short
Period