Thông tin
Funding Rate theo thời gian thực
Lịch sử phí funding
Lịch sử vốn bảo hiểm
Chỉ số
Dữ liệu giao dịch
Funding Rate = Chỉ số Premium + kẹp (Lãi suất - Chỉ số Premium, 0.05%, -0.05%)
Hợp đồngThời gian đến lần Funding tiếp theoTỷ lệ fundingTỉ lệ lãi suất