Người tham gia hiện tại
-
Quỹ thưởng hiện tại
$0.00
0.00 BNB
Tổng quỹ thưởng cho cuộc thi lợi nhuận USDT sẽ được quyết định bởi số lượng người tham gia đủ điều kiện trong cuộc thi lợi nhuận USDT theo đội.
10,000
$ 100,000
30,000
$ 200,000
85,000
$ 750,000
Người tham gia
Quỹ thưởng (USD)
5,000
$ 50,000
10,000
$ 100,000
15,000
$ 150,000
30,000
$ 200,000
60,000
$ 500,000
85,000
$ 750,000
100,000+
$ 1,000,000
Số lượng người tham gia càng nhiều, tổng quỹ thưởng sẽ càng lớn.
Team leaders of the 20 largest teams will win from a pool of 51,000 USD  in BNB tokens.
Cuộc thi bắt đầu sau:
0 d : 0 giờ : 0 Phút : 0 s
Thời gian biểu của chương trình
03-26 00:00 (UTC)
Ngày bắt đầu đăng ký
04-10 00:00 (UTC)
Ngày cuộc thi bắt đầu
04-25 00:00 (UTC)
Ngày cuộc thi kết thúc
Chọn một đội để tham gia
Không tìm thấy kết quả, hãy thử từ khóa khác.
View all teams
Quy định cuộc thi
Cuộc thi Lợi nhuận Tổ đội (USDT), giải thưởng hơn $1,000,000 dưới dạng BNB đang tìm người chiến thắng!
Tất cả các đội tham gia giao dịch hợp đồng không kỳ hạn trên Binance trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ được xếp hạng dựa trên Tổng lợi nhuận USDT của đội (tổng lợi nhuận USDT của 10 thành viên có kết quả tốt nhất đội). Tất cả người dùng trong đội phải có số dư tối thiểu 10 USDT trước thời điểm cuộc thi bắt đầu.
Giải thưởng là như sau
<b>Giải nhất</b>
30% tổng giải thưởng dưới dạng token BNB
<b>Giải nhì</b>
20% tổng giải thưởng dưới dạng token BNB
<b>Giải ba</b>
10% tổng giải thưởng dưới dạng token BNB
<b>Giải 4-10</b>
Chia đều 40% tổng giải thưởng còn lại dưới dạng token BNB
Cách thức phân bổ phần thưởng cho mỗi đội sẽ là như sau
<b>Đội trưởng</b>
Nhận 30% tổng giải thưởng của đội.
<b>Thành viên</b>
10 thành viên có kết quả tốt nhất sẽ chia nhau 20% tổng phần thưởng xếp hạng còn lại.
<b>Tất cả thành viên khác</b>
50% tổng giải thưởng của đội còn lại sẽ được chia đều giữa các thành viên đủ điều kiện.
Please note that only team members with 50,000 USDT or more in futures trading volume during the competition period will receive a split of team rewards.
Cuộc thi ROI hàng ngày – giải thưởng mỗi ngày lên đến $5,000 tiền BNB!
Tất cả người dùng có số dư tối thiểu 10 USDT trước thời điểm bắt đầu mỗi cuộc thi ROI hàng ngày sẽ được xếp hạng dựa trên ROI hàng ngày tính theo USDT từ hoạt động giao dịch trên Binance Futures của họ. Cuộc thi ROI hàng ngày sẽ bắt đầu vào 0:00:00 AM ngày 10/04/2020 (giờ UTC) và mỗi cuộc thi kéo dài 24 giờ, tổng cộng sẽ có 15 cuộc thi.
Cơ cấu giải thưởng cho Cuộc thi ROI hàng ngày
Giải nhất - $2,000 dưới dạng token BNB
Giải nhì - $1,000 dưới dạng token BNB
Giải ba - $500 dưới dạng token BNB
Giải 4-10 - Chia đều nhau quỹ thưởng $1,500 dưới dạng token BNB
<b>Cách tạo Đội hoặc Tham gia vào một Đội</b>
Cách trở thành Đội trưởng

Sign-up to be a team leader here» Once your team is created, you will not be able to make any further changes.

Each team must have a minimum of 10 team members. If team leaders are unable to reach this requirement within 7 days of signing up, the team will be disbanded and members will be free to join other teams. There is no limit on how many team members can be in each team.

Team leaders will be able to continue adding team members after the sign-up period ends and find their 10 strongest contributors.

The team leaders of the top 20 largest teams by team members at the end of the competition period will receive a bonus popularity award of 51,000 USD in BNB tokens. The reward structure is as follows.
i. 1st: 5,000 USD in BNB
ii. 2th-5th: split 16,000 USD in BNB
iii. 6th-10th: split 15,000 USD in BNB
iv. 11th-15th: split 10,000 USD in BNB
v. 16th-20th:split 5,000 USD in BNB

During the competition period, team leaders are allowed to create their own community groups and provide valuable market analysis and guidance on how to trade on Binance Futures. Please note that the analysis provided by team leaders is not representative of the views of Binance in any way. Binance will not be held liable for any trading losses experienced by team members following guidance from team leaders.

Cách trở thành thành viên của một đội

Người tham gia có thể chọn gia nhập đội yêu thích của mình ở trang đăng ký. Bạn sẽ không thể đổi đội một khi đã tham gia, trừ khi đội không có thu thập đủ 10 thành viên trong thời gian cho phép.

Người tham gia có thể gia nhập bất kỳ đội nào vào bất kỳ lúc nào trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Người tham gia phải có 10 USDT trong ví Binance Futures trước khi gia nhập một đội.

Quỹ thưởng linh động
Tổng số người tham gia5,00010,00015,00030,00060,00085,000100,000+
Tổng giải thưởng (USD dưới dạng token BNB)$50,000$100,000$150,000$200,000$500,000$750,000$1,000,000

Tổng quỹ thưởng cho cuộc thi lợi nhuận USDT sẽ được quyết định bởi số lượng người tham gia đủ điều kiện trong cuộc thi lợi nhuận USDT theo đội.
Số lượng người tham gia càng nhiều, tổng quỹ thưởng sẽ càng lớn.
Giới hạn tại 1.000.000 USD tiền BNB. Người dùng phải có số dư tối thiểu là 10 USDT để tham gia vào đội.

Ghi chú & Điều khoản

Returns Calculations:
☞ Individual USDT Profit = Final Account Balance (including unrealized pnl) - Initial Account Balance (including unrealized pnl) + Withdrawals - Deposits - Referral bonuses.
☞ Final USDT Profit for each team = Sum of the top 10 individual USDT profit results within the team.
☞ USDT ROI = USDT Profit Amount / (Initial Account Balance + Time-Weighted Deposits)
☞ Time-Weighted Deposit = Deposits * (Competition time remaining in seconds) / 86,400
☞ Time remaining on each daily ROI competition starts at 86,400 and decreases to 0. Deposits at the start of the competition receive full weight. After 12 hours, deposits will only have a 50% weighting. After 23 hours have passed, deposits will receive a 1/24 weighting and so on.

Leaderboard ranks and results of each daily competition will be updated each day at 0:00 AM (UTC).

Users can win prizes on multiple days as long as they follow each competition’s terms and conditions.

  Rewards distribution: BNB rewards for each competition will be distributed within 2 weeks after the end of each specific competition, and use the BNB/USDT price at the time of each distribution.

Binance reserves the right to disqualify trades that are deemed to be wash trades or illegal bulk account registrations, self-dealing or display attributes of market manipulation, etc.

Sub-accounts will not be counted as individual accounts in team activity, but can participate in the daily ROI activity.

If a team leader is disqualified from the competition, the corresponding 30% reward will be divided equally among all other members of the team. Team members who did not meet 50,000 USDT trading volume on Binance Futures during the activity will not be included.

Binance reserves the right to cancel or amend any Activity or Activity Rules at our sole discretion.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch futures là một hoạt động vô cùng rủi ro, có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn hoặc mất mát nặng nề. Hãy chú ý rằng trong những trường hợp giá biến động dữ dội, có khả năng tất cả số dư margin trong ví futures của bạn sẽ bị thanh lý.
Special thanks to
To participate in the competition
The Top 10 ranked teams will share:
$0 in BNB tokens
Leaderboard
Top 10 Teams
Quy định cuộc thi
Cuộc thi Lợi nhuận Tổ đội (USDT), giải thưởng hơn $1,000,000 dưới dạng BNB đang tìm người chiến thắng!
Tất cả các đội tham gia giao dịch hợp đồng không kỳ hạn trên Binance trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ được xếp hạng dựa trên Tổng lợi nhuận USDT của đội (tổng lợi nhuận USDT của 10 thành viên có kết quả tốt nhất đội). Tất cả người dùng trong đội phải có số dư tối thiểu 10 USDT trước thời điểm cuộc thi bắt đầu.
Giải thưởng là như sau
<b>Giải nhất</b>
30% tổng giải thưởng dưới dạng token BNB
<b>Giải nhì</b>
20% tổng giải thưởng dưới dạng token BNB
<b>Giải ba</b>
10% tổng giải thưởng dưới dạng token BNB
<b>Giải 4-10</b>
Chia đều 40% tổng giải thưởng còn lại dưới dạng token BNB
Cách thức phân bổ phần thưởng cho mỗi đội sẽ là như sau
<b>Đội trưởng</b>
Nhận 30% tổng giải thưởng của đội.
<b>Thành viên</b>
10 thành viên có kết quả tốt nhất sẽ chia nhau 20% tổng phần thưởng xếp hạng còn lại.
<b>Tất cả thành viên khác</b>
50% tổng giải thưởng của đội còn lại sẽ được chia đều giữa các thành viên đủ điều kiện.
Please note that only team members with 50,000 USDT or more in futures trading volume during the competition period will receive a split of team rewards.
To participate in the competition
Daily ROI Competition
$5000 in BNB to be won daily!!
Cuộc thi ROI hàng ngày – giải thưởng mỗi ngày lên đến $5,000 tiền BNB!
Tất cả người dùng có số dư tối thiểu 10 USDT trước thời điểm bắt đầu mỗi cuộc thi ROI hàng ngày sẽ được xếp hạng dựa trên ROI hàng ngày tính theo USDT từ hoạt động giao dịch trên Binance Futures của họ. Cuộc thi ROI hàng ngày sẽ bắt đầu vào 0:00:00 AM ngày 10/04/2020 (giờ UTC) và mỗi cuộc thi kéo dài 24 giờ, tổng cộng sẽ có 15 cuộc thi.
Cơ cấu giải thưởng cho Cuộc thi ROI hàng ngày
Giải nhất - $2,000 dưới dạng token BNB
Giải nhì - $1,000 dưới dạng token BNB
Giải ba - $500 dưới dạng token BNB
Giải 4-10 - Chia đều nhau quỹ thưởng $1,500 dưới dạng token BNB
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hoá với đòn bẩy lên đến 125x
Bản quyền © 2020 Binance Futures. Bảo lưu mọi quyền.