Prize-Pool-Desc
Cuộc thi kết thúc sau:
0 H : 0 M : 0 Bán
2020/06/30 0:00:00 AM (UTC)
Bắt đầu Cuộc thi Khối lượng Giao dịch BTC và Cuộc thi ROI BTC hàng ngày
2020/07/15 0:00:00 AM (UTC)
Ngày cuộc thi kết thúc
Chiến dịch A
Giao dịch Hợp đồng Tương lai Theo quý BTCUSD — 110.000 USD tiền BNB đang được treo thưởng!
Thời gian chương trình: 07:00 AM ngày 30/06/2020 - 07:00 AM ngày 15/07/2020 (giờ Việt Nam).
Tất cả người dùng sẽ được xếp hạng dựa trên tổng khối lượng giao dịch Hợp đồng Tương lai Theo quý BTCUSD trong tài khoản Binance Futures (bao gồm của mua lẫn bán). Cơ cấu giải thưởng là như sau:
Giải nhất
30.000 USD
tiền BNB
Giải nhì
20.000 USD
tiền BNB
Giải ba
10.000 USD
tiền BNB
Giải 4-10
50.000 USD
tiền BNB sẽ được chia đều
Chiến dịch B
Rút thăm May mắn Mỗi ngày — 3.000 USD tiền BNB sẽ được treo thưởng Mỗi ngày!
Tất cả người dùng với khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 hợp đồng tương lai theo quý BTCUSD trong khung thời gian thoả điều kiện sẽ được tham gia rút thăm may mắn 1.000 USD tiền BNB.
Khung thời gian thoả điều kiện tham gia rút thăm may mắn sẽ là từ 07:00:00 AM đến 06:59:59 AM ngày hôm sau (giờ Việt Nam) của mỗi ngày trong thời gian diễn ra cuộc thi, tức sẽ có 15 khung thời gian thoả điều kiện, cái đầu tiên sẽ bắt đầu từ 07:00:000 AM ngày 30/06/2020 (giờ Việt Nam) .
3 người dùng Binance may mắn
Phần thưởng phụ 3.000 USD
dưới dạng token BNB
Trạng thái thoả điều kiện tham gia rút thăm may mắn của mỗi khung thời gian sẽ được hiển thị trên trang chủ của hoạt động.
3 người dùng may mắn sẽ được rút thăm ngẫu nhiên và giành giải thưởng 1.000 USD tiền BNB mỗi người.
Người chiến thắng của mỗi lần rút thăm may mắn sẽ được hiển thị trên trang chủ của hoạt động vào khoảng 09:00 AM (giờ Việt Nam) ngày tiếp theo.
Chiến dịch C
Cuộc thi ROI BTCUSD Mỗi ngày — 3.000 USD tiền BNB sẽ được treo thưởng Mỗi ngày!
Thời gian chương trình: 07:00 AM ngày 30/06/2020 - 07:00 AM ngày 15/07/2020 (giờ Việt Nam).
Tất cả người dùng có khối lượng giao dịch tối thiểu 10 hợp đồng BTCUSD trong thời gian diễn ra mỗi cuộc thi ROI hàng ngày sẽ được xếp hạng dựa trên ROI BTC của họ từ hoạt động giao dịch Hợp đồng Tương lai Theo quý BTCUSD. Cuộc thi ROI hàng ngày sẽ bắt đầu vào 07:00:00 ngày 30/06/2020 (giờ Việt Nam) và sẽ kéo dài 24 giờ cho mỗi cuộc thi , tổng cộng sẽ có 15 cuộc thi . Cơ cấu phần thưởng của mỗi cuộc thi là như sau:
Giải nhất
1.000 USD
tiền BNB
Giải nhì
500 USD
tiền BNB
Giải ba
300 USD
tiền BNB
Giải 4-10
12.000 USD
tiền BNB
Điều khoản & Điều kiện

Khối lượng giao dịch BTC bao gồm cả mua lẫn bán cặp giao dịch của hợp đồng tương lai có chuyển giao BTC/USD và không bao gồm giao dịch rửa trôi.

Cách tính Lợi nhuận:
Lợi nhuận BTC = Số dư tài khoản BTC sau cùng (gồm pnl chưa ghi nhận) - Số dư tài khoản BTC ban đầu (bao gồm pnl chưa ghi nhận) + Khoản rút BTC - Khoản nạp BTC - Phần thưởng giới thiệu BTC.

ROI BTC = Lợi nhuận BTC / (Số dư tài khoản BTC ban đầu + 0.001 BTC + Giá trị khoản nạp BTC tính theo trọng số thời gian)

Giá trị khoản nạp BTC tính theo trọng số thời gian = Khoản nạp BTC * (Thời gian còn lại của cuộc thi tính theo giây) / 86400

Thời gian còn lại của mỗi cuộc thi ROI hàng ngày sẽ bắt đầu từ 86400 và giảm dần về 0. Khoản tiền nạp ở thời điểm bắt đầu của ngày sẽ được tính trọng số đầy đủ. Sau 12 tiếng, khoản nạp sẽ chỉ có trọng số bằng 50%. Sau 23 tiếng, khoản nạp sẽ có trọng số bằng 1/24 và cứ như vậy.

Bảng xếp hạng và kết quả của mỗi cuộc thi hàng ngày sẽ được cập nhật vào 07:00 AM (giờ Việt Nam) mỗi ngày.

Binance Futures sử dụng "hợp đồng" làm đơn vị tiêu chuẩn khi mô tả kích thước một vị thế hợp đồng tương lai theo quý. 1 hợp đồng có trị giá 100 USD tiền BTC.

Binance sẽ sử dụng giá thực tế của cặp giao dịch BNB/USDT trong thời gian diễn ra cuộc thi để làm tỷ giá giữa BNB và USDT phục vụ phân bổ phần thưởng.

Người dùng có thể nhận thưởng trong nhiều ngày miễn là đáp ứng điều khoản và điều kiện của từng cuộc thi.

Tài khoản phụ sẽ không được tính là tài khoản riêng trong cuộc khi khối lượng giao dịch nhưng vẫn có thể tham gia vào cuộc thi ROI mỗi ngày. Các tài khoản phụ có tổng khối lượng giao dịch lớn hơn 10 hợp đồng tương lai theo quý BTCUSD sẽ được cộng vào tổng khối lượng giao dịch tiêu chuẩn của tài khoản chính để phục vụ quá trình tính toán sau cùng.

Phân bổ phần thưởng: Phần thưởng BNB của mỗi cuộc thi sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc cuộc thi đó, và sử dụng giá BNB/USDT ở thời điểm ấy để phân bổ.

Binance sẽ truất quyền tham gia của các giao dịch bị xem là giao dịch rửa trôi, đăng ký tài khoản ồ ạt trái phép, tự giao dịch với nhau hoặc có dấu hiệu thao túng trị trường, v.v.

Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch futures là một hoạt động vô cùng rủi ro, có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn hoặc mất mát nặng nề. Hãy chú ý rằng trong những trường hợp giá biến động dữ dội, có khả năng tất cả số dư margin trong ví futures của bạn sẽ bị thanh lý.
My-Name-Code
--
My-Trading-Volume
MyTradingVolumeTip1
MyTradingVolumeTip2
Contract-Unit
--
Rank-Start-Competition
--
My-Lucky-Draw-Status
MyLuckyDrawTip
Contract-Unit
--
Trading-Leaderboard-Title
Ranking-Date:
Lucky-Draw-Board-Title
Lucky-Draw-Board-SubTitle
Campaign-A
CampaignATitle
CampaignADesc1
CampaignADesc2
promotionA-prize-title1
promotionA-prize-desc1
promotionA-prize-title2
promotionA-prize-desc2
promotionA-prize-title3
promotionA-prize-desc3
promotionA-prize-title4
promotionA-prize-desc4
Campaign-B
CampaignBTitle
CampaignBDesc1
CampaignBDesc2
CampaignB-Draw-Title
CampaignB-Draw-Desc1
CampaignB-Draw-Desc2
CampaignB-Draw-Rule1
CampaignB-Draw-Rule2
CampaignB-Draw-Rule3
Tên của tôi / Mã giới thiệu
--
- ROI của hôm nay sẽ được làm mới hàng giờ
- Khối lượng giao dịch của hôm nay sẽ được làm mới hàng giờ
Thứ hạng ROI hàng ngày của bạn
--
Khối lượng giao dịch của bạn
--
Khối lượng giao dịch của hôm nay sẽ được làm mới hàng giờ
ROI của bạn
--
ROI của hôm nay sẽ được làm mới hàng giờ
Phần thưởng
45.000 USD
tiền BNB đang được treo thưởng
Cuộc thi kết thúc sau:
0 H : 0 M : 0 Bán
Bảng xếp hạng ROI BTC hàng ngày
Ngày xếp hạng:
Chiến dịch C
Cuộc thi ROI BTCUSD Mỗi ngày — 3.000 USD tiền BNB sẽ được treo thưởng Mỗi ngày!
Thời gian chương trình: 07:00 AM ngày 30/06/2020 - 07:00 AM ngày 15/07/2020 (giờ Việt Nam).
Tất cả người dùng có khối lượng giao dịch tối thiểu 10 hợp đồng BTCUSD trong thời gian diễn ra mỗi cuộc thi ROI hàng ngày sẽ được xếp hạng dựa trên ROI BTC của họ từ hoạt động giao dịch Hợp đồng Tương lai Theo quý BTCUSD. Cuộc thi ROI hàng ngày sẽ bắt đầu vào 07:00:00 ngày 30/06/2020 (giờ Việt Nam) và sẽ kéo dài 24 giờ cho mỗi cuộc thi , tổng cộng sẽ có 15 cuộc thi . Cơ cấu phần thưởng của mỗi cuộc thi là như sau:
Giải nhất
1.000 USD
tiền BNB
Giải nhì
500 USD
tiền BNB
Giải ba
300 USD
tiền BNB
Giải 4-10
12.000 USD
tiền BNB
Bắt đầu giao dịch hợp đồng có chuyển giao ngay.
Bản quyền © 2020 Binance Futures. Bảo lưu mọi quyền.