Cuộc thi giao dịch Binance Futures
Người chiến thắng hàng ngày và hàng tuần!
Hoạt động A
ROI ngày Cuộc thi , thưởng tối đa 330 BNB/ngày
Thời gian diễn ra cuộc thi đầu tiên: 2020/01/03 00:00:00 AM-2020/01/03 23:59:59 PM(UTC)
Tất cả người dùng có số dư tối thiểu 100 USDT trước thời điểm bắt đầu cuộc thi sẽ được xếp hạng dựa trên ROI theo ngày cộng dồn tính bằng USDT trên tất cả các hợp đồng futures không kỳ hạn trong thời gian diễn ra cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng là theo dưới đây:
Giải nhất
200 BNB
Giải nhì
40 BNB
Giải ba
20 BNB
Giải 4-10
10 BNB/người
Lưu ý
· Hoạt động sẽ được tổ chức mỗi ngày kể từ ngày 03/01/2020 cho đến ngày 17/01/2020, và bảng xếp hạn sẽ được tính lại mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện.
Xem xếp hạng
Hoạt động B
Lợi nhuận tuần Cuộc thi , thưởng tối đa 1.060 BNB/tuần
Thời gian diễn ra cuộc thi đầu tiên: 2020/01/03 00:00:00 AM-2020/01/09 23:59:59 PM(UTC)
Trong quá trình diễn ra cuộc thi, người dùng sẽ được xếp hạng trên bảng xếp hạng giao dịch Binance Futures dựa trên lợi nhuận tính theo tuần. Cơ cấu giải thưởng là theo dưới đây:
Giải nhất
800 BNB
Giải nhì
80 BNB
Giải ba
40 BNB
Giải 4-10
20 BNB/người
Lưu ý
Hoạt động sẽ được tổ chức hai lần trong khoảng thời gian từ 03/01/2020 đến 17/01/2020, và bảng xếp hạng sẽ được tính lại sau mỗi tuần trong thời gian diễn ra sự kiện.
Xem xếp hạng
Nhân dịp Năm mới 2020, Binance đem đến cho bạn và cộng đồng người dùng các phần thưởng mới và hấp dẫn. Giao dịch & Nhận ngay Crypto. Những người tham gia vào Cuộc thi ROI ngày và Lợi nhuận tuần của Binance Futures sẽ được xếp hạng dựa trên ROI ngày và lợi nhuận tuần tính theo USDT. Thi ngay và Nhận thưởng!
Tên của tôi:
--
Xếp hạng của tôi:
--
ROI ngày của tôi:
--
Xem xếp hạng của bạn
Tổng giải thưởng
Tổng giải thưởng
0.00 BNB ≈ $ 0.00
Hoạt động A
ROI ngày Cuộc thi , thưởng tối đa 330 BNB/ngày
Thời gian diễn ra cuộc thi đầu tiên: 2020/01/03 00:00:00 AM-2020/01/03 23:59:59 PM(UTC)
Tất cả người dùng có số dư tối thiểu 100 USDT trước thời điểm bắt đầu cuộc thi sẽ được xếp hạng dựa trên ROI theo ngày cộng dồn tính bằng USDT trên tất cả các hợp đồng futures không kỳ hạn trong thời gian diễn ra cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng là theo dưới đây:
Giải nhất
200 BNB
Giải nhì
40 BNB
Giải ba
20 BNB
Giải 4-10
10 BNB/người
Lưu ý
· Hoạt động sẽ được tổ chức mỗi ngày kể từ ngày 03/01/2020 cho đến ngày 17/01/2020, và bảng xếp hạn sẽ được tính lại mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện.
Điều khoản & Điều kiện
1. Cách tính thưởng:
Lợi nhuận USDT = Số dư tài khoản cuối cùng (gồm cả lời lỗ chưa ghi nhận) - Số dư tài khoản ban đầu (gồm cả lời lỗ chưa ghi nhận) + Tiền rút - Tiền nạp - Thưởng giới thiệu.
ROI USDT = Lợi nhuận USDT / (Số dư tài khoản ban đầu + Các khoản nạp tính theo thời gian)
Khoản nạp tính theo thời gian = Tiền nạp * (thời gian còn lại của cuộc thi tính theo giây) / 86400
Thời gian còn lại giảm từ 86400 về 0. Tiền nạp từ đầu chương trình sẽ được tính với giá trị gốc, sau 12 tiếng thì được tính với giá trị giảm đi một nửa, sau 23 tiếng thì giảm đi 1/23 giá trị, v.v.
2. Thời gian diễn ra cuộc thi được tính theo giờ UTC. Ví dụ:
Thời gian Cuộc thi ngày đầu tiên: 2020/01/03 00:00:00 AM-2020/01/16 23:59:59 PM(UTC)
Thời gian Cuộc thi tuần đầu tiên: 2020/01/03 00:00:00 AM-2020/01/17 23:59:59 PM(UTC)
3. Bảng xếp hạng và kết quả của mỗi cuộc thi sẽ được cập nhật sau 4 giờ kể từ 00:00 (giờ UTC)
4. Phân bổ phần thưởng: phần thưởng BNB cho mỗi cuộc thi sẽ được phân bổ trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc cuộc thi. Bạn sẽ có thể đăng nhập và thấy phần thưởng thông qua Trung tâm Tài khoản > Ví > Lịch sử phân bổ.
5. Binance bảo lưu quyền không tính các giao dịch được xem là rửa trôi hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt trái phép, tự giao dịch với nhau hoặc có dấu hiệu thao túng trị trường, v.v
6. Binance bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc thay đổi Hoạt động hoặc Thể lệ Hoạt động tùy ý.
Cảnh báo rủi ro
Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với khả năng sinh lời hoặc tạo lỗ cực lớn. Lưu ý rằng nếu giá biến động dữ dội, có khả năng số dư margin trong ví futures của bạn sẽ bị thanh lý sạch.
Tên của tôi:
--
Xếp hạng của tôi:
--
Lợi nhuận tuần của tôi:
--
Xem xếp hạng của bạn
Tổng giải thưởng
Tổng giải thưởng
0.00 BNB ≈ $ 0.00
Hoạt động B
Lợi nhuận tuần Cuộc thi , thưởng tối đa 1.060 BNB/tuần
Thời gian diễn ra cuộc thi đầu tiên: 2020/01/03 00:00:00 AM-2020/01/09 23:59:59 PM(UTC)
Trong quá trình diễn ra cuộc thi, người dùng sẽ được xếp hạng trên bảng xếp hạng giao dịch Binance Futures dựa trên lợi nhuận tính theo tuần. Cơ cấu giải thưởng là theo dưới đây:
Giải nhất
800 BNB
Giải nhì
80 BNB
Giải ba
40 BNB
Giải 4-10
20 BNB/người
Lưu ý
Hoạt động sẽ được tổ chức hai lần trong khoảng thời gian từ 03/01/2020 đến 17/01/2020, và bảng xếp hạng sẽ được tính lại sau mỗi tuần trong thời gian diễn ra sự kiện.
Điều khoản & Điều kiện
1. Cách tính thưởng:
Lợi nhuận USDT = Số dư tài khoản cuối cùng (gồm cả lời lỗ chưa ghi nhận) - Số dư tài khoản ban đầu (gồm cả lời lỗ chưa ghi nhận) + Tiền rút - Tiền nạp - Thưởng giới thiệu.
ROI USDT = Lợi nhuận USDT / (Số dư tài khoản ban đầu + Các khoản nạp tính theo thời gian)
Khoản nạp tính theo thời gian = Tiền nạp * (thời gian còn lại của cuộc thi tính theo giây) / 86400
Thời gian còn lại giảm từ 86400 về 0. Tiền nạp từ đầu chương trình sẽ được tính với giá trị gốc, sau 12 tiếng thì được tính với giá trị giảm đi một nửa, sau 23 tiếng thì giảm đi 1/23 giá trị, v.v.
2. Thời gian diễn ra cuộc thi được tính theo giờ UTC. Ví dụ:
Thời gian Cuộc thi ngày đầu tiên: 2020/01/03 00:00:00 AM-2020/01/16 23:59:59 PM(UTC)
Thời gian Cuộc thi tuần đầu tiên: 2020/01/03 00:00:00 AM-2020/01/17 23:59:59 PM(UTC)
3. Bảng xếp hạng và kết quả của mỗi cuộc thi sẽ được cập nhật sau 4 giờ kể từ 00:00 (giờ UTC)
4. Phân bổ phần thưởng: phần thưởng BNB cho mỗi cuộc thi sẽ được phân bổ trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc cuộc thi. Bạn sẽ có thể đăng nhập và thấy phần thưởng thông qua Trung tâm Tài khoản > Ví > Lịch sử phân bổ.
5. Binance bảo lưu quyền không tính các giao dịch được xem là rửa trôi hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt trái phép, tự giao dịch với nhau hoặc có dấu hiệu thao túng trị trường, v.v
6. Binance bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc thay đổi Hoạt động hoặc Thể lệ Hoạt động tùy ý.
Cảnh báo rủi ro
Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với khả năng sinh lời hoặc tạo lỗ cực lớn. Lưu ý rằng nếu giá biến động dữ dội, có khả năng số dư margin trong ví futures của bạn sẽ bị thanh lý sạch.