Cross
20
Nhấn vào đây để điều chỉnh đòn bẩy
0.000000
Giá đánh dấu
Giá đánh dấu gần nhất của hợp đồng này. Đây là giá dùng để tính PNL và margin.
0.003163
Funding/8h
Mức thanh toán giữa bên bán và bên mua cho đến lần funding tiếp theo.
0.0100%
 
01:46:49
Vẫn còn thời gian cho đến đợt funding tiếp theo.
Thay đổi 24h
0.000000 0.00%
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Khối lượng 24h
0.00
Giá đánh dấu
Giá đánh dấu gần nhất của hợp đồng này. Đây là giá dùng để tính PNL và margin.
0.003163
Funding/8h
Mức thanh toán giữa bên bán và bên mua cho đến lần funding tiếp theo.
-%
  00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.000000
Giá thấp nhất 24h
0.000000
Khối lượng 24h
0.00
1Phút
3Phút
5Phút
15Phút
30Phút
1h
2h
4h
6h
12h
1Phút
3Phút
5Phút
15Phút
30Phút
1h
2h
4h
6h
12h
1D
1W
1M
MACDTRIXKDJStochRSIRSIEMVDMIWROBVBOLLMTMSAREMACCIVWAPMAAVLVOL
Sổ lệnh
0.000001
0.00001
0.0001
Giá(USDT)
Kích cỡ(BTC)
Tổng (USDT)
0.000000
0.000000
Độ sâu
Giao dịch
Giá(USDT)
Kích thước
Thời gian
Vị thế
Số dư margin
Mở lệnh
Lịch sử lệnh
Lịch sử lệnh
Lịch sử giao dịch