ETHUSDT
Hợp đồng
Giá gần nhất
Thay đổi 24h
Cross Margin sử dụng tất cả số dư margin trong tài khoản futures của bạn để tránh thanh lý. Trong sự kiện xảy ra thanh lý, nhà đầu tư có thể sẽ mất tất cả số dư margin và vị thế đang mở. Vui lòng quản lý vị thế của bạn một cách cẩn thận để hạn chế rủi ro từ những biến động thị trường không thể lường trước được.
20x
Click here to adjust the leverage
0.00
Giá đánh dấu
Giá đánh dấu gần nhất của hợp đồng này. Đây là giá dùng để tính PNL và margin.
0.00
Chỉ báo này cho thấy vị thế của bạn trong hàng chờ tự động giảm đòn bẩy. Nếu tất cả đèn được thắp sáng
Funding/8h
Mức thanh toán giữa bên bán và bên mua cho đến lần funding tiếp theo.
0.0000%
 
00:00:00
Vẫn còn thời gian cho đến đợt funding tiếp theo.
Thay đổi 24h
0.00 0.00%
Giá cao nhất 24h
0.00
Giá thấp nhất 24h
0.00
Khối lượng 24h
0.00
ETHUSDT
Hợp đồng
Giá gần nhất
Thay đổi 24h
20x
0.00
Cross Margin sử dụng tất cả số dư margin trong tài khoản futures của bạn để tránh thanh lý. Trong sự kiện xảy ra thanh lý, nhà đầu tư có thể sẽ mất tất cả số dư margin và vị thế đang mở. Vui lòng quản lý vị thế của bạn một cách cẩn thận để hạn chế rủi ro từ những biến động thị trường không thể lường trước được.
0.00 0.00%
Giá đánh dấu
Giá đánh dấu gần nhất của hợp đồng này. Đây là giá dùng để tính PNL và margin.
0.00
Chỉ báo này cho thấy vị thế của bạn trong hàng chờ tự động giảm đòn bẩy. Nếu tất cả đèn được thắp sáng
Funding/8h
Mức thanh toán giữa bên bán và bên mua cho đến lần funding tiếp theo.
0.0000%
 
00:00:00
Vẫn còn thời gian cho đến đợt funding tiếp theo.
Giá cao nhất 24h
0.00
Giá thấp nhất 24h
0.00
Khối lượng 24h
0.00
1m
3m
5m
15m
30m
1h
2h
4h
6h
12h
1m
3m
5m
15m
30m
1h
2h
4h
6h
12h
1D
1W
1M
MACDTRIXKDJStochRSIRSIEMVDMIWROBVBOLLMTMSAREMACCIVWAPMAAVLVOL
Sổ lệnh
0.01
0.1
1
10
50
100
Giá(USDT)
Kích cỡ(BTC)
Tổng (USDT)
0.00
0.00
Độ sâu
Giao dịch
Giá(USDT)
Kích thước
Thời gian
Vị thế
Số dư margin
Mở lệnh
Lịch sử lệnh
Lịch sử lệnh
Lịch sử giao dịch