BTCUSDT
x20
0.00
Giá đánh dấu
Giá đánh dấu gần nhất của hợp đồng này. Đây là giá dùng để tính PNL và margin.
0.00
Chỉ báo này cho thấy vị thế của bạn trong hàng chờ tự động giảm đòn bẩy. Nếu tất cả đèn được thắp sáng
Funding/8h
Mức thanh toán giữa bên bán và bên mua cho đến lần funding tiếp theo.
0.00%
 
00:00:00
Vẫn còn thời gian cho đến đợt funding tiếp theo.
Thay đổi 24h
0.00 0.00%
Giá cao nhất 24h
0.00
Giá thấp nhất 24h
0.00
Khối lượng 24h
0.00
BTCUSDT
x20
0.00
0.00 0.00%
Giá đánh dấu
Giá đánh dấu gần nhất của hợp đồng này. Đây là giá dùng để tính PNL và margin.
0.00
Chỉ báo này cho thấy vị thế của bạn trong hàng chờ tự động giảm đòn bẩy. Nếu tất cả đèn được thắp sáng
Funding/8h
Mức thanh toán giữa bên bán và bên mua cho đến lần funding tiếp theo.
0.00%
 
00:00:00
Vẫn còn thời gian cho đến đợt funding tiếp theo.
Giá cao nhất 24h
0.00
Giá thấp nhất 24h
0.00
Khối lượng 24h
0.00
1m
3m
5m
15m
30m
1h
2h
4h
6h
12h
1m
3m
5m
15m
30m
1h
2h
4h
6h
12h
1D
1W
1M
MACDTRIXKDJStochRSIRSIEMVDMIWROBVBOLLMTMSAREMACCIVWAPMAAVLVOL
Sổ lệnh
0.01
0.1
1
10
50
100
Giá(USDT)
Kích cỡ (BTC)
Tổng (USDT)
0.00
-1.00
Độ sâu
Giao dịch
Giá(USDT)
Số lượng
Thời gian