Vui lòng chọn ngôn ngữ tương ứng với quốc gia hoặc vùng miền.

Phí giao dịch

  • Phí giao dịch
  • Phí nạp và rút
Phí giao dịch
  • Phí chung: 0,1% phí giao dịch.
  • Theo nguyên tắc, nếu bạn giữ BNB trong tài khoản, phí giao dịch sẽ được tự động trừ vào lượng BNB hiện có. Nếu dùng BNB để trả phí giao dịch sẽ được giảm 25% (có thể bị thay đổi trong tương lai).Xem thêm
  • Phí giao dịch sẽ được quyết định dựa trên khối lượng giao dịch trong vòng 30 ngày (tính theo BTC) và số dư BNB trong tài khoản.Detailed BNB holding rules
  • Vào 00:00 (UTC) mỗi ngày, khối lượng giao dịch trong vòng 30 ngày và lượng BNB hiện có của bạn sẽ được lưu lại. Cấp bậc tài khoản và biểu phí sẽ được cập nhật một giờ sau đó.
Mức phí giao dịch của bạn?Vui lòng Đăng nhập »

Khối lượng giao dịch của bạn trong 30 ngày gần nhất (tính theo BTC):

? BTC
100.00 BTC
VIP 0VIP 1
&

Số dư BNB của bạn:

? BNB
50.00 BNB
VIP 0VIP 1
Cấp Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (tính theo BTC)&Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (tính theo BNB)MakerTakerMakerTaker
VIP 0< 100 BTCor≥ 0 BNB0.1000%0.1000%0.0750%0.0750%
VIP 1≥ 100 BTC&≥ 50 BNB0.0900%0.1000%0.0675%0.0750%
VIP 2≥ 500 BTC&≥ 200 BNB0.0800%0.1000%0.0600%0.0750%
VIP 3≥ 4500 BTC&≥ 1000 BNB0.0700%0.0900%0.0525%0.0675%
VIP 4≥ 10000 BTC&≥ 2000 BNB0.0600%0.0800%0.0450%0.0600%
VIP 5≥ 20000 BTC&≥ 3500 BNB0.0500%0.0700%0.0375%0.0525%
VIP 6≥ 40000 BTC&≥ 6000 BNB0.0400%0.0600%0.0300%0.0450%
VIP 7≥ 80000 BTC&≥ 9000 BNB0.0300%0.0500%0.0225%0.0375%
VIP 8≥ 150000 BTC&≥ 11000 BNB0.0200%0.0400%0.0150%0.0300%