Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Tổ chức từ thiện trên Blockchain
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thị trường
App StoreGoogle PlayAndroid
Quét để Tải về
Desktop
English/USD
 
BNB Vault,
công cụ tổng hợp lợi nhuận BNB!
Công cụ tổng hợp lợi nhuận BNB
Khuyên dùng
Tiết kiệm Linh hoạt
--
%
APY ước tính
Liquid Swap
--
%
APY ước tính
Launchpool
Nạp để nhận
Staking DeFi
--
%
APY ước tính
Tiết kiệm Linh hoạt
--
%
APY ước tính
01
Linh hoạt
Nạp tiền mã hóa và nhận thưởng
Tiết kiệm Linh hoạt
Nạp và rút tiền ở bất kỳ lúc nào
Xem thêm
Linh hoạt
Tiết kiệm Linh hoạt
Xem thêm
Nạp và rút tiền ở bất kỳ lúc nào
--%
--%
--%
02
Đã khoá
Tiền gửi linh hoạt, lợi nhuận cao hơn
Đi đến Savings
Đi đến Staking
Tiết kiệm Cố định
Tiền gửi linh hoạt, lợi nhuận cao hơn
--%
APY ước tính
0 ngày
Thời gian vay
Xem thêm
Hoạt động
Nguồn cung cố định, nhu cầu càng cao
--%
APY ước tính
0 ngày
Thời gian vay
Xem thêm
Staking Cố định
Staking Cố định và Lợi nhuận cao hơn
0.00%
APY ước tính
Thời gian vay
Xem thêm
Staking DeFi
Tham gia DeFi Staking ngay
0.00%
APY ước tính
Thời gian vay
Xem thêm
Đã khoá
Tiết kiệm Cố định
Tiền gửi linh hoạt, lợi nhuận cao hơn
--%
APY ước tính
0 ngày
Thời gian vay
Hoạt động
Nguồn cung cố định, nhu cầu càng cao
--%
APY ước tính
0 ngày
Thời gian vay
Staking Cố định
Staking Cố định và Lợi nhuận cao hơn
0.00%
APY ước tính
Thời gian vay
Staking DeFi
Tham gia DeFi Staking ngay
0.00%
APY ước tính
Thời gian vay
Quản lý tài sản
Liquid Swap
Nạp và rút tiền ở bất kỳ lúc nào
Xem thêm
Dual Savings
Tăng lợi suất tiết kiệm dựa trên hai loại tài sản
BTC
USDT
BUSD
FAQ
BNB Vault là gì?
BNB Vault là một công cụ tổng hợp lợi nhuận BNB. Nạp tiền BNB có nghĩa là bạn sẽ tham gia Launchpool, Savings, Defi Staking và các dự án khác, nhận thưởng ở cùng một lúc.
Phần thưởng của BNB Vault đến từ đâu?
Phần thưởng từ BNB Vault được tích lũy theo thu nhập của các dự án khác nhau. Hiện tại nó bao gồm Savings, Launchpool và DeFi Staking.
Khi nào BNB Vault sẽ bắt đầu tính phần thưởng?
BNB Vault tương đương với việc tham gia nhiều dự án cùng lúc, và cách tính thu nhập và lãi được tính riêng theo quy định của từng sản phẩm khác nhau.
Khi nào thì BNB Vault sẽ bắt đầu phân bổ lợi nhuận?
Khi nạp BNB, phần thưởng của người dùng sẽ được phân bổ vào ngày hôm sau.
Khi nào thì các sản phẩm Savings sẽ bắt đầu tính lợi nhuận?
Sau khi chuyển tiền vào Savings, người dùng sẽ nhận được tiền lãi tiết kiệm, thu nhập sẽ được tính vào ngày thứ hai.