English/USD
Ngôn ngữ
Đồng tiền
Mời bạn bè.Cùng nhau kiếm tiền mã hóa
Nhận đến 40% hoa hồng mỗi khi bạn bè thực hiện giao dịch trên Binance.
Quy định chi tiết
Cách mời bạn bè
icon
Lấy liên kết giới thiệu
Đăng ký và tạo liên kết giới thiệu và mã QR với mức hoàn trả hoa hồng.
icon
Mời bạn bè
Mời bạn bè đăng ký thông qua liên kết giới thiệu hoặc mã QR và nhận thưởng mỗi khi họ hoàn tất một giao dịch.
icon
Kiếm tiền mã hóa cùng nhau
Mỗi khi bạn bè thực hiện một giao dịch, bạn sẽ nhận được ngay đến 40% hoa hồng!
Giới thiệu ngay
Sử dụng liên kết độc nhất của bạn để mời bạn bè qua tin nhắn hoặc email. Mã mời mặc định của bạn cũng có thể được chia sẻ trực tiếp hoặc dưới dạng ảnh chụp màn hình.
ID giới thiệu mặc định
-
Liên kết mặc định-
Lưu ý-
Bạn nhận được:
0%
Bạn bè nhận được:
0%
Giới thiệu ngay
Tạo liên kết của bạn
Tỷ lệ hoa hồng cơ sở của bạn: 0%
Đặt tỷ lệ hoàn trả hoa hồng cho bạn bè:
Bạn nhận được:
0%
Bạn bè nhận được:
0%
0%
5%
10%
15%
20%
Lưu ý
Tạo liên kết của bạn
Đăng nhập để kiểm traĐăng nhập ngay>