Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Binance Liquid Swap

Giao dịch nhanh chóng, kiếm tiền thuận tiện.
Phần thưởng Swap
0 BNB
Swap
Đến
Giá và số tiền sau cùng được xác định bởi số lượng token có trong pool tại thời điểm swap của bạn.
Tổng kết
Giá
--
Trượt giá
--
Phí thực tính (--%)
Phí Swap (--%)
Xem mức phí
--

Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn
Xem video hướng dẫn để tìm hiểu thêm về sản phẩm.
Câu hỏi thường gặp
1. Đâu là điểm khác biệt giữa Binance Liquid Swap với các chức năng giao dịch khác?
Binance Liquid Swap được dựa trên một Liquidity Pool (quỹ thanh khoản). Sẽ có hai token trong mỗi pool, và số lượng token tương đối sẽ xác định giá của chúng và luôn có thể được giao dịch miễn là có token tương ứng trong pool. Binance Liquid Swap mang lại mức giá ổn định và phí thấp hơn cho các giao dịch lớn.
2. Thêm thanh khoản cho Binance Liquid Swap bằng cách nào? Khi nào thì tôi có thể xóa thanh khoản?
Chọn một pool có các cặp giao dịch thanh khoản và nạp tiền (thế chấp) vào pool. Hệ thống sẽ chuyển đổi số tiền này thành hai token theo tỷ lệ giá trong pool của cặp giao dịch hiện tại và lấp đầy pool thanh khoản với một lượng nhất định thành phần của pool. Sau khi thêm, thành phần của pool có thể được xóa bất kỳ lúc nào và thành phần của pool đã xóa sẽ được lưu.
3. Nguồn thu nhập của Binance Liquid Swap là từ đâu? Nó có phải là thu nhập chính được đảm bảo hay không?
Token đã thêm vào sẽ nhận được một phần thu nhập từ phí giao dịch của pool. Đồng thời, token đã thêm vào sẽ nhận được phần thưởng lợi suất từ BNB. Nhưng khi giá token biến động dữ dội trên thị trường, người nắm giữ các thành phần trong pool có thể sẽ không nhận được cùng mức lợi nhuận, do đó thêm vào không phải là một khoản đầu tư phi rủi ro và không tạo lợi nhuận đảm bảo vốn gốc.
4. Làm thế nào để tính phần thưởng trong pool?
Phần thưởng yield farming và phần thưởng phí giao dịch được cập nhật hàng giờ. Người dùng có thể nhấp vào [Nhận] để nhận token kiếm được vào Ví Spot bất kỳ lúc nào. Phần thưởng yield farming theo giờ của người dùng = Tỷ lệ thành phần trong pool * Tổng phần thưởng yield farming theo giờ trong pool thanh khoản. Phần thưởng phí giao dịch theo giờ của người dùng = Tỷ lệ thành phần trong pool * Tổng phần thưởng phí giao dịch theo giờ trong pool thanh khoản.
5. Xóa các thành phần của Binance Liquid Swap bằng cách nào?
Sau khi một token được thêm vào pool để lấy phần trong pool, hệ thống có thể xóa phần token tương tự trong pool. Bạn có thể thực hiện thao tác này theo tỷ lệ token hoặc theo một token duy nhất. Phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ số tiền hiện có khi xóa token để giao dịch token này với một token khác trong pool theo tỷ lệ.
6. Phần thu được sau khi thêm thanh khoản và tỷ lệ thành phần tương ứng, cơ cấu thành phần và giá trị thành phần?
Sau khi thêm token thanh khoản vào pool (tức là nạp tài sản), hệ thống sẽ tính toán phần token trong pool dựa trên số tiền thế chấp. Ví dụ: Bạn sở hữu 2 thành phần của pool có token BUSD/USDT. Tổng số phần trong pool của cặp token này là 10 và pool của cặp token bao gồm 10 BUSD + 11 USDT, với giá trị là 21 USD. Điều này khiến tỷ lệ phần hiện tại của bạn là 20%, và cơ cấu thành phần của bạn là 2 BUSD + 2,2 USDT, với giá trị là 4,2 USD. Vui lòng lưu ý rằng mỗi giao dịch, hoạt động thế chấp và hủy bỏ của mỗi người dùng đều ảnh hưởng đến tỷ lệ pool, giá pool, thành phần pool và giá trị của pool. Do đó, tỷ lệ thành phần, cơ cấu thành phần và giá trị thành phần sẽ thay đổi theo thời gian thực.
7. Giá vốn được tính như thế nào?
Tại mỗi thời điểm bạn thêm token vào pool, hệ thống sẽ tính toán giá vốn của thành phần trong pool dựa trên thành phần trong pool có được tại thời điểm đó và giá trị của thành phần trong pool tại thời điểm đó.
Xem thêm