Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Hướng dẫn

Giới thiệu Binance NFT Marketplace

Thị trường Binance NFT là nền tảng để giao dịch những tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số và các vật phẩm sưu tầm. Được hỗ trợ bởi cộng đồng và cơ sở hạ tầng blockchain Binance, thị trường Binance NFT cung cấp thanh khoản cao cho người dùng muốn tạo và mua bán NFT.

Kiến thức cơ bản về NFT

Vật phẩm sưu tầm và Token không thể thay thế (Non-fungible Tokens - NFT) là gì?
7 Điều Bạn Nên Biết Về Các NFT
Các câu hỏi thường gặp
· Giới thiệu thị trường Binance NFT