Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Xác minh danh tính
Xác thực 2 yếu tố
Vấn đề về email
Giới thiệu & Liên kết
Voucher
Wallets
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Xóa xác thực 2FA YubiKey

2019-06-27 11:32
1. Trong trung tâm tài khoản, nhấp tab [Bảo mật]. Tiếp theo nhấp nút [Quản lý] để vào phần quản lý bảo mật key, nhấp nút [Xoá].
2. Click vào [Tôi hiểu] để tiếp tục.
3. Cắm YubiKey vào cổng USB trên thiết bị của bạn và nhấn vào nút trên YubiKey trong vòng 60 giây sau khi cắm. Nếu quá thời gian, bạn phải thực hiện lại quá trình trên (Nếu có nhiều Yubikey, bạn có thể xác thực bất cứ chiếc nào).
4. Xác minh Google hoặc SMS 2FA.
5. Tài khoản của bạn đã được gỡ YubiKey thành công.