Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Trung tâm Phần thưởng
Phiếu thưởng
Voucher Binance là gì và cách đổi chúng

Voucher Binance là gì và cách đổi chúng

2022-11-08 02:46
Các loại voucher
Hướng dẫn đổi
Các loại voucher
Bạn có thể nhận được nhiều loại voucher Binance dưới dạng các phần thưởng hoạt động. Mỗi voucher đem đến các đặc quyền khác nhau, chẳng hạn như token miễn phí, nâng cấp độ VIP và cho vay không lãi suất đối với giao dịch ký quỹ. Hãy làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây để đổi voucher trong Trạm phần thưởng.
Xin lưu ý tất cả, các voucher do Binance phát hành đều không chuyển nhượng được. Bạn không thể chuyển nhượng các voucher cho người dùng khác hoặc giữa các tài khoản khác nhau của cùng một người dùng (tức là từ tài khoản chính sang tài khoản phụ). Bạn chỉ đổi được voucher từ tài khoản được phân bổ.
Bạn cũng nên đổi voucher của mình trước ngày hết hạn. Nếu hết hạn, voucher sẽ không còn giá trị. Bạn không thể gia hạn hoặc đổi voucher để lấy bất kỳ phần thưởng nào khác nữa. Bạn có trách nhiệm đổi bất kỳ voucher nào được phân bổ cho mình. Binance không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn về bất kỳ voucher nào sắp được phân bổ hoặc sắp hết hạn.

Các loại voucher khác nhau của Binance 

Tùy vào từng hoạt động và nhiệm vụ, bạn có thể nhận được voucher token, voucher hoàn phí giao dịch, voucher hoàn phí nền tảng, voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai, voucher miễn lãi vay Margin, voucher nâng cấp độ VIP, voucher quỹ dùng thử linh hoạt hoặc voucher quỹ dùng thử cố định.
Loại voucher
Mô tả
Voucher token
Đổi token miễn phí vào Ví Spot. Bạn có thể sử dụng, chuyển hoặc rút token mà không bị hạn chế.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Cách đổi voucher token.
Voucher hoàn phí giao dịch
Hưởng khoản hoàn phí giao dịch đối với giao dịch Giao ngay, Cross Margin, Hợp đồng Tương lai và NFT trong thời gian giới hạn.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Cách đổi Voucher hoàn phí giao dịch.
Voucher hoàn phí nền tảng
Hưởng khoản hoàn phí nền tảng đối với giao dịch NFT trong thời gian giới hạn.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Cách đổi Voucher hoàn phí nền tảng.
Voucher thưởng bonus Hợp đồng tương lai
Đổi token miễn phí chỉ dùng được làm tài sản đảm bảo trong giao dịch Hợp đồng tương lai. Voucher được định giá bằng một loại tiền mã hóa cụ thể và chỉ có thể áp dụng cho các hợp đồng ký quỹ bằng coin được định giá và thế chấp bằng cùng một loại tiền mã hóa. 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Cách đổi Voucher tiền thưởng hợp đồng tương lai.
Voucher miễn lãi vay ký quỹ
Vay không lãi suất trong thời gian giới hạn khi giao dịch Ký quỹ.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Cách đổi Voucher miễn lãi vay Margin.
Voucher nâng cấp độ VIP
Nâng cấp độ VIP trong thời gian giới hạn. Khi voucher hết hạn, cấp độ VIP của bạn sẽ quay trở lại cấp độ VIP ban đầu dựa trên các hoạt động giao dịch của bạn.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Cách đổi voucher nâng cấp độ VIP.
Voucher quỹ dùng thử linh hoạt
Đổi tiền dùng thử để đăng ký Sản phẩm linh hoạt Simple Earn cụ thể. Bạn không thể rút hoặc chuyển số tiền này nhưng sẽ nhận được phần thưởng hằng ngày từ sản phẩm đã đăng ký trong thời gian giới hạn.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Cách đổi Quỹ dùng thử linh hoạt.
Voucher quỹ dùng thử cố định
Đổi tiền dùng thử để đăng ký Sản phẩm cố định Simple Earn cụ thể. Bạn không thể rút hoặc chuyển số tiền này nhưng sẽ nhận được phần thưởng hằng ngày từ sản phẩm đã đăng ký trong thời gian giới hạn.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Cách đổi Quỹ dùng thử cố định.

Voucher thưởng bonus Hợp đồng tương lai

Thỉnh thoảng, Binance có thể gửi cho bạn một số phần thưởng nhất định dưới dạng các voucher thưởng Hợp đồng tương lai (Voucher thưởng).
Sau khi nhận được Voucher thưởng, bạn cần đổi voucher trước ngày hết hạn. Nếu hết hạn, Voucher thưởng sẽ không còn giá trị. Bạn không thể gia hạn hoặc đổi Voucher thưởng lấy bất kỳ phần thưởng nào khác. Bạn có trách nhiệm đổi bất kỳ Voucher thưởng nào được phân bổ cho mình. Binance không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn về bất kỳ Voucher thưởng nào sắp được phân bổ hoặc sắp hết hạn.
Sau khi đổi, phần thưởng có liên quan sẽ được ghi có vào Ví Futures của bạn. Xin lưu ý, voucher chỉ có thể được áp dụng cho giao dịch trên nền tảng giao dịch Binance Futures và không thể áp dụng cho các sản phẩm có sẵn khác trong hệ sinh thái Binance. Nếu không có giao dịch Hợp đồng tương lai nào được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định sau khi đổi Voucher thưởng, Binance có toàn quyền lấy lại khoản tiền thưởng từ tài khoản của người dùng.
Bạn có thể kiểm tra quá trình phân bổ tiền thưởng thông qua [Ví] - [Ví Futures ]. Tiền thưởng có thể dùng để ký quỹ cho giao dịch Hợp đồng tương lai. Các khoản lỗ phát sinh trong giao dịch Hợp đồng tương lai có thể được bù trừ vào số tiền thưởng.
Số tiền thưởng có thể rút được tính dựa trên tổng PnL tích lũy phát sinh trong giao dịch Hợp đồng tương lai, nghĩa là bạn chỉ có thể rút số dư (bao gồm cả tiền thưởng) khi tổng lợi nhuận tích lũy vượt quá số tiền thưởng.
Voucher thưởng sẽ được định giá bằng một loại tiền mã hóa cụ thể và sẽ chỉ đủ điều kiện để áp dụng cho các hợp đồng ký quỹ bằng coin được định giá và thế chấp bằng cùng một loại tiền mã hóa. Ví dụ: Tiền thưởng định giá bằng BTC sẽ chỉ áp dụng cho các hợp đồng ký quỹ bằng coin BTC. Tiền thưởng này sẽ không thế áp dụng cho bất kỳ PnL tích lũy nào phát sinh từ giao dịch các hợp đồng ký quỹ bằng coin khác, chẳng hạn như ETH, BCH, v.v.
Tài khoản phụ không đủ điều kiện để đổi Voucher thưởng - tiền thưởng sẽ chỉ được phân bổ cho tài khoản chính.
Binance có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ quy tắc nào áp dụng cho Voucher thưởng và các hình thức ưu đãi khác bất kỳ lúc nào.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Hợp đồng Tương lai là một hoạt động có rủi ro cao, có khả năng thu được nhiều lợi nhuận nhưng cũng có khả năng gặp tổn thất đáng kể. Xin lưu ý, trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ trong ví Futures của bạn có thể bị thanh lý.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: 

Voucher token

Đôi khi, Binance có thể gửi cho bạn một số khoản hoàn tiền nhất định dưới dạng voucher token (Voucher token).
Khi nhận được voucher token, bạn có thể xem mệnh giá, ngày hết hạn và các sản phẩm được áp dụng trong [Trạm phần thưởng].
Nếu bạn chưa mở tài khoản tương ứng, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để hướng dẫn bạn mở tài khoản khi bạn nhấp vào [Đổi].
Nếu bạn đã có tài khoản tương ứng, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để xác nhận quy trình đổi voucher. Sau khi đổi thành công, bạn có thể chuyển sang tài khoản tương ứng của mình để kiểm tra số dư.
Bạn cần đổi các Voucher token trước ngày hết hạn. Nếu hết hạn, các Voucher token sẽ không còn giá trị và bạn không thể gia hạn hoặc đổi Voucher token lấy bất kỳ phần thưởng nào khác. Bạn có trách nhiệm đổi các Voucher token được phân bổ cho mình. Binance không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn về bất kỳ Voucher token nào sắp được phân bổ hoặc sắp hết hạn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: 

Voucher hoàn phí giao dịch

Đôi khi, như một hành động thiện chí, Binance có thể gửi cho bạn một số khoản hoàn tiền nhất định dưới dạng Voucher hoàn phí giao dịch (Voucher hoàn phí giao dịch).
Bạn cần đổi Voucher hoàn phí giao dịch trước ngày hết hạn. Nếu hết hạn, Voucher hoàn phí giao dịch sẽ không còn giá trị và bạn không thể gia hạn hoặc đổi Voucher hoàn phí giao dịch lấy bất kỳ phần thưởng nào khác. Bạn có trách nhiệm đổi bất kỳ Voucher hoàn phí giao dịch nào được phân bổ cho mình. Binance không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn về bất kỳ Voucher hoàn phí giao dịch nào sắp được phân bổ hoặc sắp hết hạn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:

Voucher nâng cấp độ VIP

Binance có thể cấp cho người dùng một Voucher nâng cấp độ VIP (Voucher nâng cấp độ VIP) tùy thuộc vào hoạt động giao dịch trên tài khoản của người dùng. Sau khi Voucher nâng cấp độ VIP được đổi và kích hoạt, người dùng sẽ được nâng cấp độ VIP trên Binance và có thể tận hưởng các lợi ích VIP trong thời gian thưởng. Người dùng có thể xem cấp độ VIP mới của mình trong Trang tổng quan tài khoản và trang Biểu phí.
Vui lòng lưu ý, VIP 9 là cấp độ cao nhất mà người dùng có thể đạt được.
  • Nếu đã đạt đến cấp độ đó, người dùng sẽ không thể đổi bất kỳ Voucher nâng cấp độ VIP nào nữa.
  • Mọi nâng cấp sẽ bị giới hạn ở VIP 9 (ví dụ: voucher VIP 8 + voucher “VIP+2” = VIP 9).
  • Người dùng chỉ có thể kích hoạt một Voucher nâng cấp độ VIP tại một thời điểm. Nếu có một Voucher nâng cấp độ VIP đã được kích hoạt, người dùng không thể đổi thêm bất kỳ Voucher nâng cấp độ VIP nào nữa trong cùng thời gian.
Người dùng cần đổi từng Voucher nâng cấp độ VIP trước ngày hết hạn. Nếu hết hạn, Voucher nâng cấp độ VIP sẽ không còn giá trị và Binance không thể gia hạn hoặc đổi voucher này lấy phần thưởng khác.
Khi voucher hết hạn, cấp độ VIP của người dùng sẽ trở lại cấp độ VIP ban đầu dựa trên các hoạt động giao dịch của họ.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các trang sau:
Để tuân thủ các quy định của địa phương, một số tính năng có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn.

Làm thế nào để đổi voucher Binance?

Xin lưu ý, để tuân thủ các quy định của địa phương, một số tính năng của Trạm phần thưởng có thể không có sẵn tại khu vực của bạn.
Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn, rồi chuyển đến mục [Hồ sơ] - [Trang tổng quan] - [Trạm phần thưởng]
Bạn sẽ thấy tất cả phần thưởng và nhiệm vụ hiện có tại đây.
Lưu ý quan trọng: Vui lòng đổi voucher trước khi hết hạn và đọc kỹ các quy định về voucher trước khi đổi. Một số voucher chỉ áp dụng cho một số sản phẩm Binance.

Qua phân bổ

1. Sau khi hoạt động kết thúc, hoặc khi bạn đã hoàn tất nhiệm vụ, voucher phần thưởng sẽ tự động được phân bổ vào tài khoản của bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo khi voucher sẵn sàng. 
2. Chuyển đến [Trạm phần thưởng] - [Xem thêm] để xem voucher của bạn. Trong tab [Đang diễn ra], cuộn xuống và tìm voucher bạn muốn sử dụng. Nhấp vào nút [i] trên voucher để xem thêm thông tin, bao gồm mệnh giá, ngày hết hạn, các sản phẩm áp dụng cùng các điều khoản và điều kiện.
3. Nhấp vào [Sử dụng] trên voucher. 
4. Nhấp vào [Sử dụng phần thưởng] để xác nhận.

Qua mã voucher

Bạn cũng có thể đổi voucher bằng cách sử dụng mã voucher.
1. Chuyển đến [Trạm phần thưởng] - [Xem thêm]. Trong tab [Đang diễn ra] , nhấp vào [Mã voucher]
2. Nhập mã và nhấp vào [Nhận voucher] để đổi.
Xin lưu ý, người dùng chỉ có thể đổi mã một lần. 
Để biết hướng dẫn đổi voucher cụ thể, vui lòng truy cập: