Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Image
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Image
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Image
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tài chính
Cho vay tiền mã hóa
Thoả thuận dịch vụ Binance Loans

Thoả thuận dịch vụ Binance Loans

2020-11-19 06:44
Thỏa thuận dịch vụ Binance Loans này (“Thỏa thuận”) cấu thành một phần của Điều khoản sử dụng Binance (“Điều khoản sử dụng”). Trừ trường hợp có quy định khác trong Thỏa thuận này, các thuật ngữ được sử dụng ở đây có nghĩa như quy định trong Điều khoản sử dụng và các vấn đề không được quy định rõ ràng ở đây sẽ tuân theo các điều khoản trong Điều khoản sử dụng.
Thỏa thuận này là hợp đồng được thực hiện và ký kết giữa các bên vận hành Binance và người dùng về các vấn đề như cung cấp cho người dùng dịch vụ cho vay của Binance (“Dịch vụ”) và tính các khoản phí tương ứng. Binance cung cấp Dịch vụ để giải quyết nhu cầu nắm giữ và sử dụng một loại tiền kỹ thuật số cụ thể và các tài sản kỹ thuật số khác của Người dùng và yêu cầu người dùng ký quỹ tài sản kỹ thuật số tương ứng (“tài sản thế chấp”) như điều kiện tiên quyết của khoản vay. Để thuận tiện, “chúng tôi” sau đây đề cập đến Binance và các bên vận hành Binance, còn “bạn” đề cập đến một người dùng cá nhân sử dụng Dịch vụ và tham gia Thỏa thuận này. Bất kỳ người nào cư trú tại các quốc gia như Congo, Iraq, Iran, Triều Tiên, Syria, Sudan, Nam Sudan, Zimbabwe, Cuba, Crimea, Malaysia, Ontario, Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ (bao gồm Samoa thuộc Hoa Kỳ, Guam, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ) bị cấm sử dụng Dịch vụ do trang web này cung cấp.
Vui lòng đọc kỹ toàn bộ Thỏa thuận này và chỉ sử dụng Dịch vụ sau khi bạn đã đọc và hiểu rõ toàn bộ Thỏa thuận. Việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào mà nền tảng Binance Loans cung cấp đồng nghĩa với việc bạn biết, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản ở đây và tất cả các điều khoản trong Điều khoản sử dụng, bao gồm mọi nội dung mà chúng tôi sửa đổi, cập nhật trong Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào.
I. Cảnh báo rủi ro:
Bạn sẽ gặp nhiều rủi ro giao dịch khi sử dụng Dịch vụ. Để giúp bạn hiểu rõ hơn các rủi ro liên quan, vui lòng đọc kỹ cảnh báo rủi ro sau đây.
1.1 Rủi ro của tài sản kỹ thuật số và giao dịch:
Thị trường tài sản kỹ thuật số là thị trường hoàn toàn mới và chưa được xác nhận. Hiện tại, nhiều trường hợp sử dụng là nhà đầu cơ trên thị trường tài sản kỹ thuật số, trong khi số lượng sử dụng trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại là tương đối ít. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có mức độ rủi ro cao. Các giao dịch không bị gián đoạn suốt ngày đêm, không có giới hạn về lãi hay lỗ và giá dễ bị biến động đáng kể do ảnh hưởng của các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu cơ và chính sách của chính phủ các nước. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc đầu tư và giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể dẫn đến tổn thất một phần hoặc toàn bộ tài sản của bạn. Do đó, bạn cần xác định việc sử dụng tài sản kỹ thuật số và số lượng giao dịch tài sản kỹ thuật số theo mức độ tổn thất mà bạn chịu được và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi tổn thất kinh tế phát sinh từ đó.
1.2 Rủi ro về luật, quy định và chính sách của các quốc gia:
Do việc xây dựng hoặc sửa đổi các luật, quy định và chính sách liên quan của các quốc gia khác nhau, giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể bị tạm dừng hoặc bị cấm ở các quốc gia cụ thể vào bất kỳ lúc nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro, tổn thất hoặc hậu quả phát sinh từ đó.
1.3 Rủi ro về quyền riêng tư:
Để tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định toàn cầu của ngành, tiêu chuẩn theo quy định của địa phương và sắc lệnh của chính phủ về chống rửa tiền (AML), xác minh danh tính khách hàng (KYC) và chống tài trợ khủng bố (CTF), chúng tôi sẽ tuân theo yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia về việc cung cấp thông tin liên quan đến bạn nếu chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền đưa ra các tài liệu điều tra tương ứng yêu cầu chúng tôi hợp tác điều tra thông tin tài khoản, tài sản hoặc dữ liệu giao dịch của bạn trên nền tảng của chúng tôi. Bạn sẽ tự chịu mọi sự cố rò rỉ quyền riêng tư hoặc mất mát tài sản phát sinh từ việc này. Bạn có thể tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để biết chi tiết.
1.4 Rủi ro về thông tin và thị trường:
Do tính chất mới mẻ và biến động của giao dịch tài sản kỹ thuật số, bạn nên tìm kiếm hướng dẫn và sự hỗ trợ chuyên nghiệp nếu có bất kỳ câu hỏi nào trước khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi không trực tiếp cung cấp cho bạn bất kỳ đề xuất nào về giao dịch hoặc đầu tư. Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ sự hỗ trợ, thông tin hoặc đề xuất nào về đầu tư mà bạn đã nhận được hoặc sẽ nhận được từ bất kỳ bên thứ ba nào đều không liên quan đến chúng tôi và bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro, tổn thất hoặc hậu quả phát sinh từ đó.
1.5 Rủi ro về Internet và công nghệ:
Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin, dữ liệu, chương trình và những thứ khác có trong Dịch vụ cũng như các tài sản kỹ thuật số và tài sản đảm bảo có liên quan không bị can thiệp và tổn hại bởi bất kỳ chương trình độc hại nào như vi-rút hoặc mã độc Trojan. Ngoài ra, chúng tôi không thể kiểm soát tính khả dụng và ổn định của Internet. Những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng Internet để thực hiện các giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự chậm trễ hoặc lỗi của phần mềm, phần cứng hoặc liên kết Internet, lỗi hệ thống máy tính và các yếu tố bất khả kháng tiềm tàng khác có thể dẫn đến sự chậm trễ, tạm dừng, ngừng hoặc sai lệch đối với hoạt động của Dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc đăng nhập và sử dụng Dịch vụ hoặc tải xuống và sử dụng thông tin đã tải xuống, dữ liệu và chương trình cũng như tài sản kỹ thuật số đảm bảo đều là quyết định cá nhân của bạn. Sự ổn định của hoạt động đăng nhập vào máy chủ, truy cập trang web hoặc ứng dụng hoặc giao dịch trên mạng lưới, lưu ký tài sản kỹ thuật số, v.v. không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro, tổn thất hoặc hậu quả do các yếu tố nêu trên gây ra.
1.6 Rủi ro khi tham gia đồng thời Dịch vụ Loans và Dịch vụ Stake:
Người dùng có thể sử dụng Dịch vụ Binance Loans thông qua tài khoản Binance của mình, đồng thời tham gia vào Dịch vụ Stake có trên nền tảng Binance bằng các tài sản kỹ thuật số vay được từ đó. Xin lưu ý rằng việc tham gia và sử dụng các dịch vụ như vậy là hành vi tự nguyện cá nhân của người dùng và bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm về rủi ro, trách nhiệm pháp lý, hậu quả và/hoặc tổn thất phát sinh từ việc tham gia hoặc sử dụng các dịch vụ đó. Không ảnh hưởng đến những điều khoản đã đề cập ở trên, bạn xác nhận rằng mình hoàn toàn nhận thức được và hiểu rõ rằng có những rủi ro đáng kể liên quan đến việc tham gia vào Dịch vụ Loans và/hoặc Dịch vụ Stake và bạn có thể mất tất cả tài sản kỹ thuật số khi tham gia vào giao dịch có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường tất cả các tổn thất mà nền tảng Binance phải gánh chịu vì lý do đó. Chúng tôi sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM đối với mọi rủi ro, tổn thất, hậu quả và/hoặc trách nhiệm pháp lý đó. Nếu nền tảng Binance bị tổn thất hoặc phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do việc cung cấp Dịch vụ Loans và/hoặc Dịch vụ Stake này, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi tất cả tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu, đồng thời tự chịu tất cả các tổn thất và trách nhiệm pháp lý đó, cũng như cho phép chúng tôi thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng băng hoặc khấu trừ lượng tài sản kỹ thuật số tương ứng được lưu giữ trong tài khoản Binance của bạn hoặc các tài khoản khác).
1.7 Rủi ro bất khả kháng:
Bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro, tổn thất hoặc hậu quả phát sinh từ việc tạm dừng, sự chậm trễ hoặc việc chấm dứt Dịch vụ do bảo trì thiết bị hoặc hệ thống, mất điện, thời tiết xấu, dịch bệnh, tai nạn, hoạt động chính trị, chiến tranh, hành động của chính phủ, sắc lệnh của cơ quan tư pháp hoặc cơ quan quản lý và các hành động khác nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng của chúng tôi hoặc vì lý do của bên thứ ba.
1.8 Các rủi ro khác:
1.8.1 Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền quản lý hoàn toàn tài khoản Binance của bạn và các tài sản đảm bảo được sử dụng để mở Dịch vụ trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ và chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) thực hiện các biện pháp đóng vị thế bắt buộc trong những trường hợp cụ thể và bạn sẽ tự chịu mọi tổn thất kinh tế do những biện pháp như vậy gây ra. 
1.8.2 Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận theo phán quyết đơn phương của chúng tôi hoặc Dịch vụ hoặc nếu việc bạn sử dụng Dịch vụ là bất hợp pháp theo luật và quy định của khu vực tài phán của bạn, chúng tôi sẽ có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số có liên quan bất kỳ lúc nào và bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro, tổn thất hoặc hậu quả do các yếu tố nêu trên gây ra.
1.9 Bạn hiểu và đồng ý rằng việc vay có tài sản đảm bảo của bạn trên nền tảng của chúng tôi là hành động tự nguyện. Bạn phải cân nhắc thận trọng và sử dụng phán đoán rõ ràng để đánh giá tình hình tài chính của mình và các rủi ro nêu trên, cũng như đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng Dịch vụ. Cảnh báo rủi ro trong Thỏa thuận này không thể liệt kê đầy đủ tất cả các rủi ro hiện có hoặc tiềm ẩn của Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ rủi ro và hậu quả bất lợi nào khác mà không phải do sơ suất của chúng tôi. 
II. Điều khoản Sử dụng Dịch vụ
Sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn đã đọc và đồng ý với các Điều khoản Sử dụng Dịch vụ sau:
2.1 Mở và quản lý tài khoản đảm bảo
2.1.1 Xác minh: Trước khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải đáp ứng các điều kiện về người dùng đủ tiêu chuẩn được quy định trong Điều khoản Sử dụng và các điều kiện hợp lý mà chúng tôi yêu cầu bạn đáp ứng riêng theo luật liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tiêu chuẩn hoặc chính sách toàn cầu hoặc khu vực về xác minh danh tính khách hàng (KYC), chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố) và hoàn tất bất kỳ quy trình xác minh nào do chúng tôi yêu cầu. Thông tin có thể cần được cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, số điện thoại, tài khoản e-mail, chứng nhận danh tính, các số tài khoản mạng xã hội khác và chứng nhận nguồn tài sản kỹ thuật số của bạn. Ngoài việc cung cấp những thông tin trên, bạn đồng ý cho phép chúng tôi truy vấn về những thông tin đó và các thông tin liên quan khác của bạn bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua bên thứ ba) để xác minh nội dung liên quan. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào thông tin được bạn cho phép. Bạn đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và đúng sự thật. Bạn phải nhanh chóng cập nhật thông tin khi có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin bạn đã cung cấp. Nếu chúng tôi nhận thấy thông tin bạn cung cấp là sai, không đúng sự thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm, chúng tôi có quyền thông báo cho bạn để sửa hoặc trực tiếp xóa thông tin sai có liên quan và tạm dừng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ, tùy từng trường hợp. Bạn sẽ tự chịu tổn thất phát sinh từ đó.
2.1.2 Thiết lập tài khoản: Sau khi xác minh và xem xét sơ bộ, bạn có thể sử dụng tài khoản Binance của mình để bắt đầu sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Bạn sẽ chịu trách nhiệm lưu giữ đúng các số và mật khẩu của tài khoản đảm bảo Binance và bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các hoạt động và sự kiện xảy ra do việc bạn sử dụng tài khoản đảm bảo Binance trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này.
2.1.3 Yêu cầu đối với việc sử dụng tài sản đảm bảo: Nếu không có sự đồng ý hoặc ủy quyền của chúng tôi, tài khoản đảm bảo Binance của bạn sẽ chỉ được sử dụng bởi người đăng ký tài khoản và bạn không được cho, mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc giao tài khoản đảm bảo của mình cho bên thứ ba sử dụng. Chúng tôi có quyền tạm dừng, đóng băng hoặc hủy việc sử dụng tài khoản đảm bảo của bạn bởi những người không phải là người đăng ký tài khoản. Nếu bạn nghi ngờ hoặc phát hiện thấy tên người dùng và mật khẩu của bạn bị sử dụng trái phép, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng tài khoản đảm bảo của bạn khi đã được hoặc chưa được bạn ủy quyền. 
2.1.4 Bảo mật tài khoản: Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của tài sản đảm bảo và đã thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp với các tiêu chuẩn ngành cho Dịch vụ. Tuy nhiên, hành vi của người dùng cá nhân có thể tiềm ẩn rủi ro. Bạn đồng ý coi thông tin đăng nhập truy cập của mình (như tên người dùng và mật khẩu) là thông tin bí mật và không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng đồng ý tự chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ an toàn cho tài khoản đảm bảo và thông tin cá nhân của chính bạn. Nếu bạn mở một tài khoản phụ của tài khoản đảm bảo Binance và ủy quyền cho bên thứ ba vận hành tài khoản này với sự đồng ý của chúng tôi, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và kết quả của tài khoản phụ mà bên thứ ba sử dụng. 
2.1.5 Yêu cầu đối với khoản tiền thế chấp và khoản vay: Bạn cam kết đảm bảo rằng nguồn tài sản thế chấp của bạn là hợp pháp và tuân thủ khi sử dụng Dịch vụ, đồng thời việc bạn sử dụng khoản vay tuân theo Điều khoản sử dụng cũng như các luật và quy định có liên quan. 
2.2 Thanh toán khoản vay và tài sản thế chấp
2.2.1 Trước khi sử dụng Dịch vụ, vui lòng đọc kỹ Cách sử dụng Binance LoansGiới thiệu về Binance Loans và Câu hỏi thường gặp. Bạn hiểu và đồng ý với các quy tắc hoạt động cụ thể liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tỷ lệ thế chấp, bao gồm tỷ lệ thế chấp, tỷ lệ thế chấp đóng vị thế bắt buộc, lãi suất, thời hạn cho vay, giá đóng vị thế bắt buộc, v.v.
2.2.2 Khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải chuyển một số loại và một số tài sản thế chấp vào tài khoản thế chấp của mình làm khoản thế chấp. Sau khi xác nhận thủ tục thanh toán đã hoàn tất, chúng tôi sẽ cho bạn vay một số loại và một số đơn vị tiền tệ, đây được coi là bước tự động hoàn thành dịch vụ cho vay. 
2.2.3 Trừ trường hợp có quy định khác trong Thỏa thuận này hoặc trong Điều khoản sử dụng, bạn có thể tự do lựa chọn thời hạn cho mỗi lần sử dụng dịch vụ cho vay, nhưng thời hạn tối đa không quá [180] ngày. Bạn hiểu và đồng ý rằng thời gian cho vay càng dài thì lãi vay và phí liên quan phải trả dưới đây càng cao. 
2.2.4 Bạn đồng ý rằng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc được chúng tôi miễn trừ, bạn không được rút bất kỳ tài sản thế chấp nào khỏi tài khoản thế chấp trước khi trả nợ và thanh toán lãi vay và chi phí tương ứng. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển thêm tài sản thế chấp vào tài khoản thế chấp theo quyết định riêng của bạn để giảm bớt rủi ro của việc sử dụng Dịch vụ (chẳng hạn như rủi ro bị đóng vị thế).
2.3 Quyền của chúng tôi
2.3.1 Quyền tính lãi vay và phí: Theo các quy tắc liên quan do chúng tôi công bố, chúng tôi có quyền tính lãi vay và/hoặc phí liên quan phát sinh tại thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý và cam kết thanh toán lãi vay và/hoặc phí nêu trên theo các yêu cầu do chúng tôi công bố.
2.3.2 Quyền thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro: Khi giá thay đổi do biến động thị trường trong quá trình cho vay và khi chúng tôi đơn phương xác định rằng có rủi ro dựa trên sự thay đổi của tỷ lệ ký quỹ theo thời gian thực, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, chẳng hạn như đóng các vị thế trên tài sản thế chấp và bạn đồng ý và chấp nhận vô điều kiện kết quả xử lý cuối cùng.
Vì mục đích của Thỏa thuận, "đóng vị thế" là quyền mà chúng tôi sắp xếp bán hoặc chiết khấu tài sản đảm bảo ở một mức giá nhất định (bao gồm cả việc xử lý thông qua các kênh giao dịch tiền tệ hoặc các kênh giao dịch tiền pháp định) và ưu tiên sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản đảm bảo để bồi thường trong phạm vi giá trị tương đương với tiền gốc, lãi suất và các chi phí phải trả khác của tiền kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ công bố các quy tắc và quy định chi tiết về việc đóng vị thế và các biện pháp kiểm soát rủi ro khác trong Cách sử dụng Binance Loans.
Trong quá trình bảo trì nền tảng Binance hoặc tại bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là phù hợp, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm quản lý tài sản thế chấp của bạn trong trường hợp chúng tôi đơn phương xác định rằng có rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng vị thế và trả tiền gốc, lãi suất và các chi phí liên quan của khoản vay cho chúng tôi. Nếu các biện pháp kiểm soát rủi ro (chẳng hạn như đóng vị thế) do chúng tôi thực hiện vẫn không bù đắp được tất cả các tổn thất phát sinh khi cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp khắc phục khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng băng và khấu trừ tài sản kỹ thuật số trong tài khoản Binance của bạn và các tài khoản khác) và quyền điều tra thêm trách nhiệm pháp lý của bạn.
2.3.3 Quyền đưa ra thông báo: Bạn hiểu và đồng ý rằng trong quá trình sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đưa ra các thông báo khác nhau (chẳng hạn như thông báo cảnh báo sớm và thông báo đóng vị thế) cho bạn qua SMS, email hoặc thông báo khách hàng trong trường hợp cụ thể (bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp mà chúng tôi xác định là có rủi ro).
2.4 Tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ
Chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho vay cho bạn bất kỳ lúc nào khi chúng tôi nhận thấy điều đó là cần thiết hoặc hợp lý. Bạn đồng ý rằng, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn vì lý do này.
III. Các điều khoản khác
3.1 Sửa đổi
Chúng tôi sẽ điều chỉnh Thỏa thuận và các quy tắc kinh doanh liên quan của Binance tùy từng thời điểm theo luật và quy định hiện hành hoặc khi chúng tôi cho là cần thiết hoặc hợp lý. Bạn phải thường xuyên xem lại Thỏa thuận và các quy tắc kinh doanh liên quan của Binance và luôn chú ý theo dõi các nội dung sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các nội dung sửa đổi, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng Dịch vụ, hoàn trả tiền kỹ thuật số đã vay và thanh toán lãi vay cũng như chi phí chưa thanh toán. Sau khi nội dung cập nhật Thỏa thuận và các quy tắc kinh doanh liên quan của Binance được công bố, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ được coi là bạn đồng ý với nội dung cập nhật và đồng ý tuân theo các điều khoản và các quy tắc kinh doanh liên quan của Binance đã được cập nhật. 
3.2 Ngôn ngữ
Ngôn ngữ của Thỏa thuận này là tiếng Anh. Thỏa thuận này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau để người dùng hiểu được nội dung của Thỏa thuận. Trong trường hợp các phiên bản ngôn ngữ khác nhau không thống nhất, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Ngoại trừ phiên bản tiếng Anh, các phiên bản ngôn ngữ khác chỉ mang tính chất tham khảo.
3.3 Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Thỏa thuận hoặc Dịch vụ hoặc nếu bạn muốn gửi bất kỳ yêu cầu nào dựa trên Thỏa thuận, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi trên trang hỗ trợ của chúng tôi.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: 
Tài liệu này có thể đã được dịch và xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, sai sót, thiếu sót hoặc lỗi xuất hiện trong bản dịch nào, bản tiếng Anh phải được ưu tiên áp dụng.