Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Image
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Image
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Điều khoản sử dụng
Điều khoản Sử dụng Binance
Quy tắc lựa chọn phần thưởng dựa trên giá trị hàm băm Binance Chain

Quy tắc lựa chọn phần thưởng dựa trên giá trị hàm băm Binance Chain

2021-03-11 04:11
 • Chúng tôi sẽ lấy 9 chữ số cuối của giá trị hàm băm Binance Chain cuối cùng vào lúc 11:59 PM (UTC) của một ngày cụ thể trong thời gian diễn ra chương trình làm dãy số trúng thưởng.
 • Unique Identifier (UID) của mỗi người dùng thường có tối đa 9 con số. Nếu bất kỳ UID nào ít hơn 9 con số, thì số "0" sẽ được thêm vào ở số đầu tiên cho đến khi có đủ 9 chữ số tổng cộng (ví dụ, nếu UID là 35283019, thì UID sau khi điều chỉnh sẽ là 035283019).
 • Sau đó, chúng tôi sẽ so dãy số trúng thưởng với các chữ số đầu tiên trong các dãy số UID. Người dùng sở hữu UID có dãy số trùng hợp dài nhất sẽ giành được phần thưởng.
 • Nếu số UID khớp với số trúng thưởng vượt quá số người chiến thắng quy định, chúng tôi sẽ tiếp tục chọn người chiến thắng dựa trên UID của họ theo thứ tự tăng dần (Lưu ý: thời gian đăng ký càng sớm, số UID càng nhỏ).
 • Ví dụ,
  • Giả sử giá trị hàm băm block Binance Chain gần nhất vào ngày kết thúc chương trình là: 3E53A755905113FD1738F0A585D65CE4AC942AAF214625112E30A07FBBA5DFA5
  • Xóa các ký tự khỏi hash value sẽ cho chúng ta một chuỗi số: 35375590511317380585654942214625112300755
  • Dãy số trúng thưởng là 112300755.
   • So sánh 9 chữ số của tất cả các UID, nếu nó trùng với 9 chữ số cuối của dãy số trúng thưởng 112300755, người dùng sở hữu UID này sẽ là người chiến thắng.
   • Người dùng sở hữu UID có 7 chữ số liên tiếp trùng với  7 chữ số liên tiếp của dãy số trúng thưởng sẽ được ưu tiên hơn người dùng sở hữu UID có 6 chữ số liên tiếp trùng với 6 chữ số liên tiếp của dãy số trúng thưởng.
   • Theo phép loại suy, nếu không UID nào có 3 chữ số cuối của dãy số trúng thưởng thì sẽ tìm UID có 6 chữ số đầu tiên của dãy số trúng thưởng để xác định người chiến thắng. Và tiếp tục như vậy.
   • Cuối cùng, nếu 2 UID có 3 chữ số liên tiếp trong dãy số trúng thưởng: 041400790 (khớp với “112300755”) và 032100736 (khớp với “112300755”), nhưng vì chỉ có thể có 1 người chiến thắng, chúng tôi sẽ chọn người chiến thắng dựa vào UID theo thứ tự tăng dần. Do đó, UID 032100736 sẽ giành chiến thắng.