Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch P2P
Người mới nhập môn P2P
Trung tâm FAQ P2P
P2P thương nhân và quản lý người dùng
P2P an toàn và hợp cách
Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Quy định và Hướng dẫn Giao dịch Tiền mặt An toàn

2020-10-19 04:16
Quy định chung
Việc mua và bán tiền mã hóa "Trực tiếp bằng tiền mặt" là một giao dịch cá nhân trực tiếp giữa người bán và người mua.
Bằng cách đồng ý tham gia loại hình giao dịch này, người dùng mặc định chấp nhận các điều khoản và điều kiện của giao dịch bằng tiền mặt, và nhận thức được tất cả những rủi ro và trách nhiệm.
Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho các giao dịch, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, và cũng không chịu trách nhiệm cho những rủi ro và thiệt hại tài chính có thể xảy ra.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, bộ phận hỗ trợ sẽ chỉ xem xét những thông tin được đề cập trong quy định giao dịch của quảng cáo và lịch sử liên lạc.
Người mua và người bán phải đảm bảo bằng chứng thanh toán bằng tiền mặt phải được lưu giữ. Bằng chứng có thể ở dạng hình ảnh, hợp đồng chính thức hoặc cuộc trò chuyện.
Hướng dẫn cho Người bán:
 • Luôn nhớ bạn phải tự đảm bảo sự an toàn cho bản thân khi giao dịch ngoại tuyến
 • Bạn hoàn toàn nhận thức được và hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch ngoại tuyến
 • Không được sử dụng bất kỳ kênh hoặc công cụ nhắn tin khác nào để giao dịch ngoài cửa sổ trò chuyện khi đặt lệnh
 • Tiền mã hóa có liên quan đến lệnh sẽ bị đóng băng và chỉ được mở khóa khi người bán xác nhận đã nhận được tiền thanh toán
 • Người bán sẽ không có quyền thay đổi giá sau khi lệnh đã được đặt và người mua tham gia vào giao dịch
 • Trước khi xác nhận thanh toán, người bán phải tính toán lại cẩn thận và kiểm tra tiền
 • Sau khi bạn xác nhận đã nhận được tiền thanh toán, hãy chuyển tài sản cho người mua trong vòng 15 phút
 • Sau khi lệnh được đánh dấu đã hoàn tất, nó sẽ không thể bị khiếu nại dù dưới bất kỳ trường hợp nào
Hướng dẫn cho Người mua:
 • Luôn nhớ bạn phải tự đảm bảo sự an toàn cho bản thân khi giao dịch ngoại tuyến
 • Bạn hoàn toàn nhận thức được và hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch ngoại tuyến
 • Khi chọn người bán trên nền tảng, đừng đưa ra quyết định chỉ dựa trên giá rẻ - hãy kiểm tra xếp hạng của người bán, tính khả dụng của khoản tiền đặt cọc trên nền tảng và thời gian giao dịch của người bán trên Binance P2P
 • Không được sử dụng bất kỳ kênh hoặc công cụ nhắn tin khác nào để giao dịch ngoài cửa sổ trò chuyện khi đặt lệnh
 • Không đồng ý gặp mặt ở những nơi không rõ ràng, xa trung tâm thành phố - địa điểm gặp mặt phải được thỏa thuận trước và được sự đồng ý của hai bên
 • Tiền mã hóa có liên quan đến lệnh sẽ bị đóng băng và chỉ được mở khóa khi người bán xác nhận đã nhận được tiền thanh toán
 • Trong quá trình giao dịch, không được phép để tiền của bạn bị lấy đi dưới bất kỳ lý do nào - việc tính toán lại và xác minh tiền mặt phải được thực hiện với sự có mặt của cả hai bên tham gia giao dịch
 • Sau khi lệnh được đánh dấu đã hoàn tất, nó sẽ không thể bị khiếu nại dù dưới bất kỳ trường hợp nào