Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
NFT
Bắt đầu
Phí giao dịch NFT trên Binance gồm những khoản phí nào

Phí giao dịch NFT trên Binance gồm những khoản phí nào

2022-02-22 01:19
Phí giao dịch có thể áp dụng khi bạn giao dịch, nạp, rút, tạo, niêm yết và các đốt NFT trên nền tảng Binance NFT. Phí giao dịch được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện thị trường và trạng thái mạng lưới. 

Phí nền tảng của bên thứ ba

Giờ bạn có thể mua các NFT từ các nền tảng của bên thứ ba trên Binance NFT. Xin lưu ý, phí mua và bán NFT của nền tảng bên thứ ba khác với phí đối với NFT được niêm yết trực tiếp trên thị trường Binance NFT. 

1. Phí gas (người mua và người bán)

Vì NFT từ các nền tảng khác nằm trên chuỗi nên sẽ phát sinh phí gas. Điều này nghĩa là người mua NFT từ nền tảng của bên thứ ba, ngoài giá niêm yết của tài sản NFT còn phải trả thêm phí gas. 
Xin lưu ý, giá gas dao động tùy thuộc vào lưu lượng mạng lưới. Phí gas bạn phải trả sẽ được chỉ định trên trang xác nhận thanh toán. 

2. Phí nền tảng (Người bán)

Khi bạn bán một NFT trên Binance NFT, việc này sẽ phát sinh phí dịch vụ nền tảng cố định 1% trên giá bán. Điều này áp dụng cho các NFT nền tảng của bên thứ ba được gửi vào và niêm yết để bán trên thị trường Binance NFT.

3. Phí bản quyền (Người bán)

Người bán trên Binance NFT phải trả phí bản quyền cho mỗi lần bán trên thị trường thứ cấp. Phí bản quyền được tính cho việc bán NFT thay đổi tùy theo bộ sưu tập NFT và nền tảng mà NFT được bán. 
Xin lưu ý, cùng một bộ sưu tập NFT có thể có phí bản quyền khác nhau trên các nền tảng khác nhau. Bạn có thể xem phí bản quyền trên mỗi trang thông tin NFT.

Phí của Binance NFT

1. Phí nền tảng

Khi bạn bán NFT trên Binance NFT sẽ phát sinh phí dịch vụ nền tảng cố định 1% trên giá bán.

2. Phí niêm yết

Bạn không phải trả phí niêm yết NFT trên Binance NFT.

3. Phí bản quyền

Mỗi khi một NFT được bán, một tỷ lệ phần trăm của giá bán (phí bản quyền) sẽ được trả cho người tạo NFT ban đầu. Người bán cần trả phí bản quyền (0-10%) cho người tạo, theo phí bản quyền mà người tạo bộ sưu tập NFT quy định. Bạn có thể xem phí bản quyền trên mỗi trang thông tin NFT.
Đối với các NFT được đúc trên Binance, hệ thống sẽ áp dụng phí bản quyền giống nhau cho tất cả các NFT trong bộ sưu tập. Xin lưu ý, bạn chỉ có thể thiết lập tiền phí bản quyền trong quá trình tạo NFT.
Đối với lần bán NFT Chưa xác minh đầu tiên (tức là lần đầu tiên một NFT Chưa xác minh mới đúc được người tạo bán cho người mua), người tạo sẽ bị hạn chế rút tiền thu được từ giao dịch trong 10 ngày.
Sau khi NFT Chưa xác minh (được đúc trên thị trường Binance NFT) đã đáp ứng khoảng thời gian chờ thanh toán 10 ngày, nếu tài sản đã bán không cho thấy có khả năng vi phạm Quy tắc đúc NFTĐiều khoản dịch vụ của Binance, người tạo có thể sử dụng hoặc rút khoản tiền thu được. Thời hạn này có thể được điều chỉnh trong tương lai. 
Tìm hiểu thêm trong phần Hoãn thanh toán bán NFT của Binance.

4. Phí nạp

Nạp NFT vào thị trường Binance NFT sẽ phát sinh phí gas. Phí này không phải trả cho Binance - mà cho các thợ đào hoặc các trình xác thực chịu trách nhiệm xử lý giao dịch và bảo mật mạng lưới blockchain tương ứng. Xin lưu ý, giá gas dao động tùy theo lưu lượng mạng lưới. Để biết thêm thông tin về cách thức hoạt động của phí gas, hãy xem bài viết này trên Academy

5. Phí rút tiền

Để chuyển NFT sang các thị trường khác, trước tiên bạn cần rút NFT từ thị trường Binance NFT về ví của mình. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã kết nối ví của mình với Binance.
Nếu rút về các địa chỉ tiền mã hóa bên ngoài Binance NFT, bạn sẽ phải trả phí giao dịch hoặc phí mạng lưới. Phí này để trả cho các thợ đào hoặc người xác thực chịu trách nhiệm xử lý giao dịch và bảo mật mạng lưới blockchain tương ứng, không phải cho Binance.
Phí rút tiền trên Binance thay đổi linh hoạt và được tự động điều chỉnh theo trạng thái của mạng lưới tương ứng (BSC hoặc ETH) nơi tài sản NFT được lưu giữ.
Lưu ý: Phí rút tiền được xác định bởi lưu lượng mạng lưới blockchain và có thể thay đổi mà không có thông báo do các yếu tố như tắc nghẽn mạng lưới. Vui lòng kiểm tra phí rút thực tế bạn phải trả trên trang xác nhận rút tiền. 

6. Phí đốt

Việc đốt một NFT (để xóa vĩnh viễn) thường phát sinh phí giao dịch hoặc phí mạng lưới. Phí này để trả cho các thợ đào hoặc người xác thực chịu trách nhiệm xử lý giao dịch và bảo mật mạng lưới blockchain tương ứng, không phải trả cho Binance.
Phí đốt trên Binance thay đổi linh hoạt và được tự động điều chỉnh theo trạng thái của mạng lưới tương ứng (BSC or ETH) nơi tài sản NFT được lưu giữ.

Phí đúc

1. Phí đúc NFT

Bạn phải trả phí đúc cho mỗi NFT:
  • BNB Smart Chain (BSC): 0,005 BNB
  • Ethereum: 0,001 ETH
Xin lưu ý, phí đúc có thể được tính bằng BNB hoặc ETH. Bạn có thể xem giá gas BSC mới nhất tại đây và giá gas Ethereum tại đây.

2. Phí triển khai hợp đồng thông minh

Khi tạo bộ sưu tập NFT mới, Binance sẽ tự động triển khai hợp đồng thông minh ETH/BSC cho bạn. Bạn cần cung cấp địa chỉ ví cho hợp đồng thông minh. Người sở hữu địa chỉ này có thể yêu cầu quyền sở hữu và thu phí bản quyền cho bộ sưu tập NFT trên Binance và tất cả các thị trường NFT. Xin lưu ý, nếu không cung cấp địa chỉ ví, bạn sẽ không thể xác nhận quyền sở hữu bộ sưu tập hoặc thu phí bản quyền trên các thị trường DeFi. 
Phí gas là bắt buộc trong việc triển khai các hợp đồng thông minh trên blockchain. 
Sau khi bộ sưu tập được tạo và hợp đồng thông minh đã được triển khai, bạn có thể thay đổi chủ sở hữu hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, bạn sẽ bị tính phí gas vì đây là hoạt động diễn ra trên chuỗi.

3. Phí đúc bộ sưu tập

Mỗi bộ sưu tập NFT được yêu cầu trả một khoản phí đúc bộ sưu tập cố định, bao gồm phí triển khai hợp đồng thông minh và phí dịch vụ. Phí đúc bộ sưu tập được tính như dưới đây:
Ethereum (ETH): 0,50 ETH
BNB Smart Chain (BSC): 1,00 BNB
Điều này nhằm ngăn chặn việc tạo các NFT chất lượng thấp và sử dụng sai tính năng này, đồng thời giải quyết phản hồi nhận được về tính năng đúc NFT từ cộng đồng của chúng tôi.