Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Image
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Image
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Image
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Làm thế nào để mở khóa tài khoản (bản điện thoại)

Làm thế nào để mở khóa tài khoản (bản điện thoại)

2020-07-28 10:05

Nếu bạn muốn mở khóa tài khoản, bạn có thể sử dụng website hoặc app để tiến hành mở khóa.

Quy trình mở khóa tài khoản trên app như sau:

1. Mở app Binance, nhập tài khoản và mật khẩu, nhấp [Đăng nhập]. Nếu bạn đã từng liên kết xác minh bảo mật thì cần nhấp [Nhận mã xác minh]. Sau đó nhấp vào [Lập tức mở khóa]

Nếu thời gian vô hiệu hóa tài khoản của bạn dưới 2h thì tạm thời bạn chưa thể mở khóa, sau khi đủ 2h bạn có thể thử lại.

2. Vui lòng đọc kỹ những chỉ dẫn được mở ra, sau khi xác nhận xong nhấp [Tái kích hoạt tài khoản] để tiến vào bước tiếp theo.

3. Cần tiến hành xác minh bảo mật

-Vui lòng nhấp vào [Nhận mã xác minh] và nhập tất cả các hạng mục bảo mật mà bạn đã liên kết. 

-Để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn, mã xác minh SMS và mã xác minh email có thời gian hiệu lực là 30 phút, vui lòng nhập mã kịp thời.

4. Sau khi nhấp [Gửi], căn cứ theo chỉ dẫn trên giao diện để hoàn thành những loại xác minh sau:

*Người dùng khác nhau, trạng thái tài khoản và các thông tin liên quan cũng khác nhau nên sẽ có thể tiến hành các thao tác khác nhau. 

 Trả lời câu hỏi bảo mật:

Xin vui lòng đọc kỹ chỉ dẫn sau đó nhấp vào [Bắt đầu trả lời]

 

 Thông tin ID: 

Vui lòng lựa chọn loại ID bạn muốn scan và tiến hành scan.

 Hoàn thành xác thực khuôn mặt:

Xin vui lòng lưu ý những chỉ dẫn ở trên giao diện, nhấp [Bắt đầu xác thực].

Sau khi gửi xong vui lòng đọc kỹ lời nhắc ở trên giao diện, nhấp [Tôi đã biết] và chờ xét duyệt.