Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tài chính
Binance Loans
Khoản vay linh hoạt Binance là gì và các câu hỏi thường gặp

Khoản vay linh hoạt Binance là gì và các câu hỏi thường gặp

2023-03-02 01:44
Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn. Các hạn chế của sản phẩm Binance Earn được áp dụng cho Khoản vay linh hoạt Binance do tài sản của Sản phẩm linh hoạt Simple Earn được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho sản phẩm này.

1. Khoản vay linh hoạt Binance là gì? 

Khoản vay linh hoạt Binance là sản phẩm cho vay riêng biệt, được thế chấp vượt mức và có kỳ hạn linh hoạt. 
Người dùng có thể nắm giữ các vị thế vay riêng biệt được tạo bởi một cặp tài sản đảm bảo-tài sản vay, chẳng hạn như [tài sản đảm bảo BUSD + tài sản vay ETH] trong một vị thế và [tài sản đảm bảo USDT + tài sản vay BTC] trong vị thế khác. Mỗi vị thế cặp tài sản đảm bảo-tài sản vay có Tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) riêng biệt cũng như mức LTV thanh lý và gọi ký quỹ khác nhau. 
Mỗi vị thế vay phải được thế chấp vượt mức, có nghĩa là giá trị của tài sản thế chấp của bạn phải cao hơn giá trị của tài sản kỹ thuật số mà chúng tôi ứng trước cho bạn.
Do Khoản vay linh hoạt của Binance có thời hạn mở, bạn có thể giữ vị thế của mình mở vô thời hạn miễn là sản phẩm này hỗ trợ tài sản kỹ thuật số cho vay và thế chấp, đồng thời không vượt quá LTV có liên quan.

2. Làm thế nào để thế chấp tài sản và bắt đầu vay trên Khoản vay linh hoạt Binance?

Bạn có thể đăng ký thông qua quy trình đặt lệnh cặp thế chấp-vay và quyết định loại tiền mã hóa nào bạn muốn thế chấp và vay. Bạn cũng có thể chỉ định số tiền tương ứng. 
Người dùng chỉ có thể thế chấp tài sản mà họ đã nạp vào Ưu đãi linh hoạt Simple Earn (Tài sản đảm bảo Simple Earn) để làm tài sản thế chấp. Nếu Tài sản đảm bảo Simple Earn không đủ để thế chấp khoản vay mong muốn, bạn cũng có thể chọn sử dụng tài sản kỹ thuật số từ Ví Spot của mình làm tài sản thế chấp bổ sung. Nếu bạn chọn thế chấp các tài sản kỹ thuật số này, trước tiên bạn phải đồng ý đăng ký các tài sản kỹ thuật số này vào một Ưu đãi linh hoạt Simple Earn.
Với tài sản kỹ thuật số mà bạn sử dụng để đăng ký Ưu đãi linh hoạt Simple Earn được thế chấp trong Khoản vay linh hoạt của Binance, bạn sẽ có thể tiếp tục kiếm được phần thưởng APR cho sản phẩm linh hoạt Simple Earn trong thời gian thực nhưng không phải là phần thưởng APR theo bậc. 
Những phần thưởng này được tích lũy trực tiếp trong các vị thế cặp thế chấp-vay tương ứng, làm tăng số lượng tài sản thế chấp (dưới dạng số lượng token) khi phần thưởng được tích lũy theo thời gian. 
Sau khi đặt lệnh thành công, tài sản đảm bảo đem thế chấp sẽ bị khóa trong Ví Earn của bạn để đảm bảo cho bất kỳ vị thế vay chưa trả nào, còn tài sản vay sẽ được phân bổ vào Ví Spot của bạn. 
Tổng tài sản của Sản phẩm linh hoạt Simple Earn đem thế chấp cho Khoản vay linh hoạt Binance sẽ được phản ánh trong cột [Số lượng tài sản đảm bảo] trong Ví Earn của bạn. 

3. LTV là gì và tôi có thể vay bao nhiêu từ Khoản vay linh hoạt Binance?

Tùy vào đồng tiền mã hóa bạn muốn thế chấp mà LTV ban đầu có thể được áp dụng. LTV là chữ viết tắt của Loan-to-Value. LTV thể hiện tỷ lệ giữa giá trị của tài sản kỹ thuật số được bạn vay cộng với tiền lãi cộng dồn, nếu có, so với giá trị tài sản đảm bảo của bạn. Các giá trị này dựa trên Chỉ số giá của từng đồng tiền mã hóa. 
LTV = Giá trị khoản vay / Giá trị tài sản bảo đảm 
Ví dụ: giả sử LTV ban đầu của USDT là 65%: nếu bạn thế chấp 1.000 USDT, bạn có thể vay tài sản có thể vay trị giá tối đa là 650 USDT. 

4. Có giới hạn về số tiền tôi có thể thế chấp và vay không?

Có, đối với mỗi loại tiền mã hóa, bạn có thể thế chấp hoặc vay số tiền tối đa khác nhau. 
Ví dụ:
Giả sử bạn đã thế chấp 60.000 USDT và vay 20 ETH. Nếu số lượng tài sản đảm bảo USDT tối đa có thể thế chấp là 100.000 USDT còn số lượng ETH được vay tối đa là 30 ETH, thì bạn chỉ có thể thế chấp thêm 40.000 USDT và vay 10 ETH. Các số tiền này có thể thay đổi.

5. Thanh lý khoản vay là gì và LTV thanh lý là gì?

Trong khoản vay có bảo đảm, người cho vay (Binance) có quyền sở hữu tài sản đảm bảo nếu người vay (người dùng) không thực hiện nghĩa vụ của họ. Ví dụ: khi LTV hiện tại vượt quá LTV thanh lý. Điều này có thể xảy ra khi tài sản thế chấp giảm giá trị hoặc giá trị của tài sản vay tăng lên do lãi suất cộng dồn theo thời gian.

6. Điều gì xảy ra khi khoản vay được thanh lý?

Thanh lý một phần xảy ra khi LTV hiện tại cho một vị thế vay cụ thể đạt hoặc cao hơn LTV thanh lý. ~50% khoản vay chưa trả cho vị thế đó sẽ được hoàn trả bằng cách sử dụng giá trị tương đương của tài sản được thế chấp cho vị thế đó. 
Nếu LTV vẫn bằng hoặc cao hơn LTV thanh lý sau khi thanh lý lần đầu hoặc nếu khoản vay còn lại có giá trị dưới 200 USD thì toàn bộ số khoản vay chưa trả sẽ được hoàn trả bằng giá trị tài sản đảm bảo tương đương.
Thanh lý toàn bộ xảy ra khi đạt tới LTV thanh lý tối đa là 90% đối với bất kỳ loại tiền mã hóa nào hoặc bất cứ khi nào một khoản vay chưa trả có giá trị dưới 200 USD. Toàn bộ khoản vay sẽ được hoàn trả bằng cách sử dụng giá trị tương đương từ tài sản thế chấp cho vị thế vay đó. 
Nếu thanh lý xảy ra, bạn sẽ bị tính phí thanh lý 2% dựa trên số tiền bạn đã vay. Khoản phí này sẽ được khấu trừ trực tiếp vào tài sản đảm bảo của bạn theo giá thị trường của tài sản.

7. Cuộc gọi ký quỹ là gì? 

Cuộc gọi ký quỹ được phát hành khi vị thế của một cặp thế chấp-vay cụ thể đạt đến LTV gọi ký quỹ. LTV cuộc gọi ký quỹ này giống như một cảnh báo rằng vị thế vay đang tiến gần đến LTV thanh lý. Bạn có thể hành động bằng cách thế chấp thêm tài sản để tăng giá trị tài sản đảm bảo hoặc giảm một phần khoản vay chưa trả, do đó làm giảm LTV.
Ví dụ: trong cặp thế chấp-vay BNB/BTC có LTV gọi ký quỹ là 75%, hệ thống sẽ nhắc bạn nạp thêm tài sản thế chấp khi Khoản vay chưa trả + Lãi cộng dồn/Tài sản thế chấp ≥ 75%.

8. Tôi có được thông báo trong trường hợp cuộc gọi ký quỹ hoặc thanh lý không?

Bạn sẽ được thông báo qua thư nội bộ, email và tin nhắn SMS trong trường hợp gọi ký quỹ hoặc thanh lý. Thông báo này đóng vai trò là cảnh báo rủi ro và không đảm bảo sẽ được gửi kịp thời. 
Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý rằng trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể không nhận được hoặc nhận được tin nhắn SMS hoặc email nhắc nhở do bị chậm trễ. Các trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở tắc nghẽn mạng cá nhân, đường truyền mạng kém, hạn chế của địa phương, chính sách của nhà cung cấp dịch vụ và trục trặc thiết bị. 
Xin lưu ý, nếu thời gian gọi ký quỹ và thời gian gọi thanh lý quá gần nhau, thông báo gọi ký quỹ sẽ bị hệ thống tự động hủy và bạn sẽ chỉ nhận được thông báo gọi thanh lý. Binance có quyền nhưng không có nghĩa vụ gửi thông báo. 

9. Khoản vay của tôi áp dụng mức lãi suất nào? 

Binance công bố tất cả các mức lãi suất liên quan và lãi suất vay cho từng loại tiền mã hóa trong Khoản vay linh hoạt của Binance và dữ liệu được cập nhật mỗi phút. 
Thay đổi lãi suất có thể xảy ra thường xuyên và bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là bạn phải theo dõi cẩn thận lãi suất áp dụng. Bạn có thể chọn hoàn trả khoản vay của mình bất cứ lúc nào. 
Vui lòng tham khảo trang Dữ liệu vay để biết thêm thông tin.

10. Lãi suất cộng dồn cho các vị thế vay của tôi như thế nào?

Với một lệnh vay thành công, tiền lãi sẽ được cộng dồn mỗi phút dựa trên tổng khoản vay chưa trả và APR hiện hành cho mỗi phút. Lãi suất cộng dồn theo từng phút cộng vào tổng khoản vay chưa trả. 

11. Làm cách nào để tôi hoàn trả khoản vay hoặc điều chỉnh LTV khoản vay của mình?

Trong tab [Lệnh đang thực hiện], nhấp vào [Hoàn trả] hoặc [Điều chỉnh LTV] để hoàn trả khoản vay hoặc tăng/giảm tài sản đảm bảo tương ứng. Bạn chỉ có thể hoàn trả Khoản vay linh hoạt bằng chính đồng tiền mã hóa mà bạn đã vay. Chúng tôi không hỗ trợ hoàn trả khoản vay bằng tài sản đảm bảo.
Việc hoàn trả khoản vay sẽ làm giảm khoản vay chưa trả và lãi cộng dồn theo tỷ lệ thuận. Chẳng hạn, bạn không thể chọn chỉ trả lãi cộng dồn hoặc khoản vay chưa trả hoặc theo tỷ lệ không bằng nhau. Bạn cũng có thể điều chỉnh LTV cho từng vị thế vay bằng cách tăng hoặc giảm tài sản đảm bảo. 

12. Tôi có thể thế chấp hoặc vay loại tiền mã hóa nào trên Khoản vay linh hoạt của Binance?

Khoản vay linh hoạt Binance cung cấp và chấp nhận nhiều đồng tiền mã hóa làm tài sản có thể vay và tài sản đảm bảo, bao gồm USDT, BTC và ETH. 
Xin lưu ý, các cặp thế chấp-vay bằng cùng loại tiền mã hóa không được hỗ trợ trên Khoản vay linh hoạt của Binance. Ví dụ: bạn không thể thế chấp BTC và vay BTC trong một vị thế vay duy nhất nhưng bạn có thể có nhiều vị thế vay để vay BTC bằng tài sản đảm bảo không phải BTC.
Các đồng tiền mã hóa có thể thế chấp và có thể vay được cập nhật theo thời gian. Vui lòng tham khảo trang Dữ liệu vay để biết thêm thông tin.

13. Tôi có thể làm gì với số tiền mã hóa vay từ Khoản vay linh hoạt của Binance?

Bạn có thể sử dụng khoản vay cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giao dịch trên thị trường giao ngay, gửi vào các sản phẩm Binance Earn hoặc thậm chí rút khỏi Binance. Tài sản đảm bảo được thế chấp sẽ vẫn nằm trong Khoản vay linh hoạt Binance để đảm bảo việc hoàn trả Tài sản kỹ thuật số mà bạn đã vay.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tài liệu này có thể đã được dịch và xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, sai sót, thiếu sót hoặc lỗi nào xuất hiện trong bản dịch, bản tiếng Anh phải được ưu tiên áp dụng.