Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Image
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Image
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn sử dụng Chương trình Giới thiệu Binance

Hướng dẫn sử dụng Chương trình Giới thiệu Binance

2017-10-27 03:17
Chương trình Giới thiệu Binance cho phép bạn mời bạn bè và kiếm hoa hồng tới 40% mỗi khi bạn bè thực hiện giao dịch trên Binance. Bạn có thể kiếm hoa hồng từ cả thị trường Spot và Hợp đồng tương lai. Tìm hiểu cách kiếm phần thưởng giới thiệu Spot trong hướng dẫn từng bước bên dưới.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấn vào [Hồ sơ] - [Giới thiệu]. Bạn cũng có thể truy cập từ đây.
2. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy ID giới thiệu và liên kết giới thiệu. Nhấn vào [+ Tạo liên kết của bạn] để tùy chỉnh phần trăm giới thiệu.
3. Chọn tỷ lệ hoa hồng giới thiệu spot. Tỷ lệ giới thiệu spot mặc định là 20%, nghĩa là bạn nhận được 20% phí giao dịch spot từ bạn bè mà bạn giới thiệu.
Xin lưu ý rằng những tài khoản có số dư tài khoản trung bình hàng ngày từ 500 BNB trở lên có thể nhận được 40% hoa hồng giới thiệu spot, còn những tài khoản có số dư tài khoản trung bình hàng ngày dưới 500 BNB có thể nhận được 20% hoa hồng giới thiệu spot.
Bạn cũng có thể thêm ghi chú cho liên kết và đặt làm tỷ lệ mặc định. Nhấn vào [Tạo liên kết của bạn].
4. Sau khi tùy chỉnh tỷ lệ hoa hồng và tỷ lệ kickback hoa hồng, nhấp vào biểu tượng [Sao chép] bên cạnh ID giới thiệu hoặc liên kết giới thiệu để mời bạn bè.
Bạn cũng có thể nhấp vào [Mời ngay] để chia sẻ mã QR giới thiệu. Bạn có thể tải xuống hình ảnh ở các kích thước khác nhau hoặc nhấp vào các biểu tượng mạng xã hội khác nhau để chia sẻ trực tiếp.
5. Sau khi bạn bè của bạn đăng ký thành công trên Binance và bắt đầu giao dịch, hoa hồng giới thiệu sẽ bắt đầu được tính theo thời gian thực và sẽ được chuyển vào tài khoản Binance tương ứng mỗi giờ.
6. Bạn có thể xem chi tiết về các lần giới thiệu bằng cách điều hướng qua các tab khác nhau từ menu trên cùng.
Lưu ý
  • Bạn có thể tạo liên kết giới thiệu và mã giới thiệu tương ứng cho Spot qua đây, và Hợp đồng tương lai qua đây.
  • Để biết thêm thông tin về Chương trình Giới thiệu, vui lòng truy cập Câu hỏi thường gặp về Chương trình Giới thiệu. Để kiếm cả hoa hồng Spot và Hợp đồng tương lai khi giới thiệu bạn bè, bạn cần đảm bảo đã mở tài khoản Hợp đồng tương lai trước. Nếu bạn giới thiệu một người bạn qua liên kết giới thiệu Spot, nhưng bạn chưa mở tài khoản Hợp đồng tương lai, bạn sẽ chỉ kiếm được hoa hồng từ phí giao dịch Spot của người đó.
  • Binance có quyền điều chỉnh các quy định của chương trình giới thiệu bất cứ lúc nào.