Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Hướng dẫn mua tiền mã hoá trên trang chủ Binance

2021-08-02 07:59
Video hướng dẫn
Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần mua tiền mã hoá. Có một số cách để mua tiền mã hoá từ trang chủ Binance, bao gồm Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ, Số dư tiền mặt và P2P.
Trước khi bắt đầu, vui lòng đảm bảo bạn đã hoàn tất quy trình xác minh danh tính.

Hướng dẫn mua tiền mã hóa bằng Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấn vào [Mua ngay] trên biểu ngữ trang chủ.
2. Bạn có thể chọn mua tiền mã hoá bằng các đồng tiền pháp định khác nhau. Nhập số tiền pháp định bạn muốn chi và hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền mã hóa bạn có thể nhận được. Nhấn vào [Tiếp tục].
3. Bạn có thể chọn phương thức thanh toán ưa thích tại đây. Để mua bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, nhấn vào [Visa/Mastercard] - [Tiếp tục].
4. Làm theo hướng dẫn và nhập thông tin thẻ.
5. Thẻ sẽ được thêm vào. Nhấn vào [Tiếp tục].
6. Vui lòng kiểm tra chi tiết thanh toán và phí và xác nhận lệnh trong vòng 1 phút, nếu không số tiền mã hóa bạn nhận được sẽ được tính lại tùy theo giá thị trường hiện hành. Bạn có thể nhấn vào [Tải lại] để xem số tiền đặt lệnh mới.
7. Bạn sẽ được chuyển đến Trang giao dịch OTP của ngân hàng. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xác minh thanh toán. Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy tiền mã hóa đã mua trong Ví Giao ngay Binance ngay lập tức.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấn vào [Mua ngay] trên biểu ngữ trang chủ.
2. Nhập số tiền pháp định bạn muốn chi và hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền mã hóa bạn có thể nhận được. Nhấn vào [Tiếp tục].
3. Nhấn vào [Số dư tiền mặt] - [Tiếp tục].
Xin lưu ý rằng nếu bạn không có đủ số dư trong tài khoản, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang [Nạp tiền] để nạp tiền.
4. Vui lòng kiểm tra chi tiết thanh toán và phí và xác nhận lệnh trong vòng 1 phút, nếu không số tiền mã hóa bạn nhận được sẽ được tính lại tùy theo giá thị trường hiện hành. Bạn có thể nhấn vào [Tải lại] để xem số tiền đặt lệnh mới.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấn vào [Mua ngay] trên biểu ngữ trang chủ.
2. Nhập số tiền pháp định bạn muốn chi và hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền mã hóa bạn có thể nhận được. Nhấn vào [Tiếp tục].
3. Chọn phương thức thanh toán ưa thích trong phần [P2P] và nhấn vào [Tiếp tục].
4. Hệ thống sẽ tự động khớp lệnh mua của bạn với một quảng cáo của người bán trên thị trường. Bạn sẽ nhìn thấy chi tiết thanh toán ở đây. Vui lòng chuyển tiền trong khoảng thời gian người bán quy định và nhấn vào [Đã thanh toán, tiếp theo] sau khi hoàn tất.
5. Sau đó, người bán sẽ kiểm tra xem họ đã nhận được khoản thanh toán của bạn chưa và chuyển tiền mã hóa vào tài khoản của bạn.
Để biết thêm thông tin về giao dịch P2P, vui lòng truy cập Câu hỏi thường gặp về giao dịch P2P trên Binance.