Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Hướng dẫn bắt đầu tham gia “Learn & Earn” của Binance, Điều khoản & Điều kiện

2022-03-25 02:51

Chương trình “Learn & Earn” của Binance là gì?

Vì ngày càng có nhiều người muốn tìm hiểu về blockchain, Binance xin vui mừng thông báo về sáng kiến đào tạo mới: Binance Learn & Earn. Người dùng có thể tìm hiểu kiến thức về blockchain và hoàn thành các bài kiểm tra để có cơ hội kiếm tiền mã hóa miễn phí. 

Làm thế nào để tham gia chương trình “Learn & Earn”?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và truy cập trang đích [Learn & Earn] trên Binance Academy. Bạn sẽ thấy danh sách các khóa học hiện có và khoản tiền mã hóa thưởng mà bạn có thể nhận được sau khi hoàn thành khóa học.
Xin lưu ý rằng bạn cần hoàn tất Xác minh danh tính cho tài khoản Binance của mình để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
2. Chọn một khóa học và nhấp vào [Bắt đầu khóa học]. Làm theo hướng dẫn để tìm hiểu và hoàn thành bài kiểm tra. Nếu vượt qua bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được phần thưởng là một voucher token. 
3. Để kiểm tra việc phân bổ phần thưởng, hãy đến [Lịch sử phần thưởng]. Xin lưu ý rằng phần thưởng sẽ được phân bổ trong 48 giờ nếu bạn vượt qua bài kiểm tra và đủ điều kiện tham gia chiến dịch này.
4. Để đổi phần thưởng, hãy đến trang [Tài khoản] - [Trung tâm phần thưởng].
Xin lưu ý rằng voucher token chỉ có giá trị trong vòng 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Vui lòng nhận token của bạn trước khi voucher hết hạn. Bạn có thể tìm hiểu cách đổi voucher tại đây.
Xin lưu ý rằng số tiền thưởng (“3 USD”) bạn thấy trên voucher tiền mặt Learn & Earn sẽ dựa trên giá thị trường tại thời điểm hoạt động ra mắt. Ví dụ: Khi hoạt động ra mắt, giá thị trường của tài sản thưởng là 100 USD, mệnh giá của voucher tiền mặt sẽ dùng 100 USD để tính giá trị token bạn có thể đổi. Nếu trước thời điểm bạn tham gia hoạt động, giá thị trường của tài sản thưởng là 50 USD, số tiền bạn có thể nhận được vẫn được tính dựa trên giá trị ban đầu (“100 USD”) đã đặt khi hoạt động bắt đầu. Ví dụ: Giá thanh toán của voucher tiền mặt token ABC là 75 USD. Do đó, số lượng token bạn có thể đổi có giá trị tương đương 3 USD là 0,04 token ABC . Binance có toàn quyền quyết định giá của phần thưởng tài sản kỹ thuật số.

Tôi có đủ điều kiện nhận phần thưởng “Learn & Earn” không?

Phần thưởng “Learn & Earn” của Binance chỉ dành cho những người dùng Binance mục tiêu. Người dùng mới phải hoàn tất Xác minh danh tính thì mới có thể nhận được phần thưởng “Learn & Earn”. 
Tất cả người dùng đã xác minh phải đọc bài viết, xem (các) video và trả lời đúng tất cả câu hỏi trong bài quiz thì mới nhận được phần thưởng. Nếu không hoàn tất bài quiz, bạn sẽ không nhận được phần thưởng.
Xin lưu ý rằng chỉ một số người dùng Binance mới đủ điều kiện nhận phần thưởng dành cho các chiến dịch nhất định. Vui lòng tham khảo trang hoạt động để biết thêm chi tiết. Binance có toàn quyền phân bổ phần thưởng cuối cùng. 
Bạn không đủ điều kiện nhận phần thưởng nếu tài khoản của bạn không tuân thủ Điều khoản sử dụng Binance. Binance có toàn quyền tước tư cách tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, tự giao dịch hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường.

Phải mất bao lâu tôi mới nhận được phần thưởng sau khi hoàn thành bài kiểm tra?

Việc phân bổ phần thưởng thường mất không quá 48 giờ. Tuy nhiên, bạn có thể không nhận được phần thưởng, nếu không đủ điều kiện. Vui lòng tham khảo các Điều khoản và điều kiện bên dưới. Xin lưu ý rằng việc phân bổ phần thưởng có thể bị trì hoãn do sự cố hệ thống. Nếu bạn không nhận được phần thưởng của mình trong vòng 48 giờ, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng

Điều khoản và điều kiện:

 • Các tài khoản và tài khoản phụ đăng ký bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để tham gia hoặc nhận bất kỳ phần thưởng nào. 
 • Số lượng phần thưởng có hạn và được trao theo nguyên tắc ai đăng ký trước được nhận trước. Người dùng chỉ có thể nhận phần thưởng của mỗi khóa học sau khi hoàn tất bài quiz của khóa học đó.
 • Sẽ có giới hạn về số lượng phần thưởng dành cho người dùng hợp lệ ở mỗi quốc gia/khu vực.   
 • Người dùng hợp lệ có thể hoàn tất nhiều bài quiz để nhận nhiều phần thưởng. Người dùng sẽ không thể tham gia hoạt động này một khi phần thưởng được trao hết.  
 • Giá trị thực tế của phần thưởng nhận được có thể thay đổi do biến động của thị trường.
 • Chỉ dành cho khóa học Staking: 
  • Phần thưởng BTTC sẽ chỉ được trao cho những người dùng chưa từng đăng ký các sản phẩm Staking Cố định trước ngày được nêu trong thông báo
  • Binance Staking sẽ hoàn trả tài sản kỹ thuật số/tiền kỹ thuật số mà người dùng đã stake vào Ví Spot của người dùng khi hết thời hạn stake thỏa thuận. Người dùng có thể xem tài sản Staking Cố định bằng cách vào mục [Ví] - [Earn] - [Staking Cố định].
  • Trong hoạt động này, người dùng không được rút tài sản kỹ thuật số/tiền kỹ thuật số đã stake trước hạn.
 • Đối với tất cả khóa học còn lại: 
 • Binance có toàn quyền hủy hoạt động này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Chỉ chính chủ mới được dùng tài khoản Binance. Binance có toàn quyền tạm dừng, đóng băng hoặc hủy việc sử dụng tài khoản Binance do cá nhân khác không phải người đăng ký tài khoản thực hiện.
 • Binance có quyền quyết định kết quả cuối cùng của hoạt động này. Binance có toàn quyền thay đổi hoặc sửa đổi những điều khoản này bất kỳ lúc nào.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị của khoản đầu tư có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Sản phẩm Staking Cố định sẽ hoàn trả tài sản kỹ thuật số mà người dùng đã stake vào ví spot của người dùng sau khi hết thời hạn thỏa thuận hoặc sau khi người dùng rút trước hạn. Bạn không có quyền nhận phần thưởng cho đến khi Binance nhận được phần thưởng đó và Binance không đảm bảo bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng stake cụ thể nào hoặc bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ việc stake theo thời gian. APY là con số ước tính phần thưởng bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn. Con số này không hiển thị lợi nhuận/lợi suất thực tế hoặc dự đoán bằng bất kỳ loại tiền pháp định nào. APY được điều chỉnh hằng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế. Đây không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.