Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Trung tâm Phần thưởng
Phiếu thưởng
Hướng dẫn đổi voucher quỹ dùng thử cố định

Hướng dẫn đổi voucher quỹ dùng thử cố định

2022-12-13 06:33
Bạn có thể sử dụng Tiền dùng thử sản phẩm Cố định để đăng ký Sản phẩm Cố định Binance Simple Earn với số tiền gốc, đơn vị tiền, thời gian và APR như được quy định trên voucher.
Bạn sẽ nhận được phần thưởng hằng ngày từ Sản phẩm Cố định mà bạn đã đăng ký. Khi Sản phẩm Cố định đáo hạn, số tiền gốc sẽ được chuyển vào Ví Spot của bạn. Gói đăng ký này không cho phép bạn rút trước hạn.
Xin lưu ý, bạn không thể rút hoặc chuyển quỹ dùng thử. Bạn chỉ có thể dùng số tiền này để đổi lấy tiền lợi suất hàng năm từ Sản phẩm cố định Simple Earn đã đăng ký.

Làm thế nào để đổi voucher quỹ dùng thử cố định?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance rồi vào mục [Hồ sơ] - [Trang tổng quan] - [Trạm phần thưởng]
2. Nhấp vào [Xem thêm] để xem tất cả các phần thưởng hiện có.
3. Trong tab [Đang diễn ra], cuộn xuống và tìm voucher quỹ dùng thử cố định mà bạn muốn sử dụng. Nhấp vào nút [i] trên voucher để xem thêm thông tin, bao gồm mệnh giá, ngày hết hạn, các sản phẩm áp dụng cùng các điều khoản và điều kiện.
4. Nhấp vào [Sử dụng].
5. Để sử dụng voucher, nhấp vào [Chuyển đến Simple Earn].
6. Bạn sẽ được chuyển đến trang Simple Earn. Trên cửa sổ bật lên [Sử dụng quỹ dùng thử - Token], bạn có thể thấy số tiền và thời hạn của quỹ dùng thử. 
Xác nhận chi tiết lệnh, đọc và đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ, rồi nhấp vào [Xác nhận].
7. Để xem lịch sử đăng ký, hãy đến trang [Lệnh] - [Lịch sử kiếm tiền] - [Simple Earn] - [Cố định] hoặc [Ví] - [Earn] - [Simple Earn] - [Cố định].
Theo Điều khoản sử dụng và để tuân thủ các quy định của địa phương, một số tính năng của Trạm phần thưởng có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn.