Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Image
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Image
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Image
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn đăng ký trên trang web Binance

Hướng dẫn đăng ký trên trang web Binance

2022-07-13 01:59
Tài khoản cá nhân
Tài khoản pháp nhân
Tài khoản cá nhân
Bạn có thể dễ dàng đăng ký tài khoản Binance bằng địa chỉ email, số điện thoại hoặc tài khoản Apple/Google trên trang web Binance chỉ với vài cú nhấp chuột. 

Cách đăng ký tài khoản cá nhân trên trang web Binance?

1. Truy cập vào trang web Binance và nhấp vào [Đăng ký].
2. Chọn một phương thức đăng ký. Bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email, số điện thoại và tài khoản Apple hoặc Google. 
Nếu bạn muốn tạo tài khoản pháp nhân, hãy nhấp vào [Đăng ký tài khoản pháp nhân]. Vui lòng suy nghĩ kỹ khi lựa chọn loại tài khoản. Sau khi đăng ký, bạn sẽ không thể thay đổi loại tài khoản. Vui lòng tham khảo tab "Tài khoản pháp nhân" để được hướng dẫn chi tiết từng bước. 

Đăng ký bằng email/số điện thoại:

3. Chọn [Email] hoặc [Số điện thoại] và nhập địa chỉ email/số điện thoại. Sau đó, tạo một mật khẩu an toàn cho tài khoản. 
Lưu ý:
  • Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm một chữ cái viết hoa và một số.
  • Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu (không bắt buộc).
Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư rồi nhấp vào [Tạo tài khoản].  
4. Bạn sẽ nhận được một mã xác thực gồm 6 chữ số trong email hoặc điện thoại. Nhập mã này trong vòng 30 phút và nhấp vào [Gửi] .
5. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
3. Chọn [Tiếp tục với Apple] hoặc [Tiếp tục với Google]. Một cửa sổ thông báo sẽ xuất hiện để nhắc bạn đăng nhập vào Binance bằng tài khoản Apple hoặc Google. 
4. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web Binance. Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu (không bắt buộc). 
Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư rồi nhấp vào [Tiếp theo].  
5. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
Lưu ý:
Bạn có thể dễ dàng đăng ký tài khoản Binance bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại trên trang web Binance chỉ với vài cú nhấp chuột. 

Cách đăng ký tài khoản pháp nhân trên trang web Binance?

1. Truy cập vào trang web Binance và nhấp vào [Đăng ký].
2. Nhấp vào [Đăng ký tài khoản pháp nhân]
Vui lòng suy nghĩ kỹ khi lựa chọn loại tài khoản. Sau khi đăng ký, bạn sẽ không thể thay đổi loại tài khoản. Nếu bạn muốn tạo tài khoản cá nhân, hãy tham khảo tab "Tài khoản cá nhân" để được hướng dẫn chi tiết từng bước. 
3. Chọn [Email] hoặc [Số điện thoại] và nhập địa chỉ email/số điện thoại của pháp nhân. Sau đó, tạo một mật khẩu an toàn cho tài khoản. 
Lưu ý:
  • Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm một chữ cái viết hoa và một số.
  • Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu (không bắt buộc).
Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư rồi nhấp vào [Tạo tài khoản pháp nhân].  
4. Bạn sẽ nhận được một mã xác thực gồm 6 chữ số trong email hoặc điện thoại. Nhập mã này trong vòng 30 phút và nhấp vào [Gửi] .
5. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
Lưu ý: