Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn đăng ký trên Ứng dụng Binance

Hướng dẫn đăng ký trên Ứng dụng Binance

2020-05-06 09:20
Tài khoản cá nhân 
Tài khoản pháp nhân 
Tài khoản cá nhân 
Bạn có thể đăng ký tài khoản Binance bằng địa chỉ email, số điện thoại hoặc tài khoản Apple/Google trên ứng dụng Binance chỉ với vài thao tác. 

Cách đăng ký tài khoản pháp nhân trên ứng dụng Binance?

1. Mở ứng dụng Binance và nhấn vào [Đăng ký].
2. Chọn một phương thức đăng ký. Bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email, số điện thoại và tài khoản Apple hoặc Google. 
Nếu bạn muốn tạo tài khoản pháp nhân, hãy nhấn vào [Đăng ký] bên cạnh [Bạn cần tài khoản pháp nhân?]. Vui lòng chọn loại tài khoản cẩn thận. Sau khi đăng ký, bạn sẽ không thể thay đổi loại tài khoản. Vui lòng tham khảo tab "Tài khoản pháp nhân" để được hướng dẫn chi tiết từng bước. 

Đăng ký bằng email/số điện thoại:

3. Chọn [Email] hoặc [Số điện thoại] và nhập địa chỉ email/số điện thoại. Sau đó, tạo một mật khẩu an toàn cho tài khoản. 
Lưu ý:
  • Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm một chữ cái viết hoa và một số.
  • Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu (không bắt buộc).
Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư rồi nhấn vào [Tạo tài khoản cá nhân].  
4. Bạn sẽ nhận được một mã xác thực gồm 6 chữ số trong email hoặc điện thoại. Nhập mã này trong vòng 30 phút và nhấn vào [Gửi] .
5. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
3. Chọn [Tiếp tục với Apple] hoặc [Tiếp tục với Google]. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Binance bằng tài khoản Apple hoặc Google. Nhấn vào [Tiếp tục]
4. Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu (không bắt buộc). 
Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư rồi nhấn vào [Xác nhận].  
5. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
Lưu ý:
Bạn có thể đăng ký tài khoản Binance bằng địa chỉ email, số điện thoại hoặc tài khoản Apple/Google trên ứng dụng Binance chỉ với vài thao tác. 

Cách đăng ký tài khoản pháp nhân trên ứng dụng Binance?

1. Mở ứng dụng Binance và nhấn vào [Đăng ký].
2. Nhấn vào [Đăng ký] bên cạnh [Bạn cần tài khoản pháp nhân?]
Vui lòng suy nghĩ kỹ khi lựa chọn loại tài khoản. Sau khi đăng ký, bạn sẽ không thể thay đổi loại tài khoản. Nếu bạn muốn tạo tài khoản cá nhân, hãy tham khảo tab "Tài khoản cá nhân" để được hướng dẫn chi tiết từng bước. 
3. Nhập tên pháp nhân của bạn và chọn loại hợp pháp. Nhấn vào [Tiếp theo]
4. Chọn [Email] hoặc [Số điện thoại] và nhập địa chỉ email/số điện thoại của pháp nhân. Sau đó, tạo một mật khẩu an toàn cho tài khoản. 
Lưu ý:
  • Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm một chữ cái viết hoa và một số.
  • Nếu bạn được một người bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu (không bắt buộc).
Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư rồi nhấn vào [Tạo tài khoản pháp nhân].  
5. Bạn sẽ nhận được một mã xác thực gồm 6 chữ số trong email hoặc điện thoại. Nhập mã này trong vòng 30 phút và nhấn vào [Gửi].
6. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản pháp nhân trên Binance.
Lưu ý: