Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin
Giới thiệu về Giao dịch ký quỹ (Margin)
Giao dịch ký quỹ là gì

Giao dịch ký quỹ là gì

2020-06-23 03:23
Video hướng dẫn
Giao dịch ký quỹ là phương thức giao dịch tài sản bằng tiền do bên thứ ba cung cấp. Nhà giao dịch có thể tiếp cận số vốn lớn hơn để tạo đòn bẩy cho các vị thế trong giao dịch ký quỹ. Việc này cũng làm tăng kết quả giao dịch. Nhà giao dịch có thể nhận được lợi nhuận cao hơn khi giao dịch thành công hoặc thua lỗ lớn hơn khi thị trường di chuyển theo hướng ngược lại. 
Bạn có thể giao dịch Isolated Margin hoặc Cross Margin trên Binance. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo: