Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Chế độ Đa tài sản
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Giới thiệu Quỹ bảo hiểm

2019-09-09 02:50

Quỹ Bảo hiểm là gì?

Quỹ bảo hiểm là cơ chế an toàn giúp bảo vệ các trader bị phá sản không phải chịu thêm thiệt hại và đảm bảo lợi nhuận của các trader thắng lệnh sẽ được chi trả đầy đủ. Mục đích của quỹ bảo hiểm là để giới hạn số lần thanh lý đối tác. Trong quá trình thanh lý đối tác, vị thế của các trader đối lập sẽ tự động bị thanh lý để bù lỗ cho vị thế của trader bị phá sản. Trong những tình huống như thế này, các vị thế đối lập có lợi nhuận với đòn bẩy cao có nhiều khả năng sẽ nhận thanh lý đối tác. Quỹ bảo hiểm giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng tài sản đảm bảo từ phí của những người dùng không bị phá sản để bù đắp tổn thất của những người dùng bị phá sản (tài khoản số dư âm).

Quỹ Bảo hiểm hoạt động như thế nào?

Trong trường hợp trader rơi vào tình trạng thanh lý (nghĩa là khi tài sản thế chấp < khoản ký quỹ duy trì) có ít hơn 0 USDT sau khi tất cả các vị thế của trader đó được thanh lý hoặc không thể thanh lý các vị thế, trader đó sẽ bị phá sản và Binance tiếp quản các vị thế còn lại .
Trong phần lớn các trường hợp này, Binance sẽ sử dụng Quỹ Bảo hiểm để tiếp quản các vị thế và dần dần bán chúng trên thị trường. Quỹ Bảo hiểm sẽ thu phí thanh lý từ người dùng, nhưng phí này không khiến họ bị phá sản. Nếu quỹ bảo hiểm không thể chấp nhận các vị thế, quá trình thanh lý đối tác sẽ xảy ra.
Quỹ Bảo hiểm sẽ tuân theo các quy tắc sau:
Quỹ sẽ có một lần kiểm tra vị thế danh nghĩa ròng tối đa. Quỹ không được phép vượt quá một danh nghĩa vị thế định trước trên thị trường; theo mặc định, là 100% số tiền của quỹ bảo hiểm. Bất kỳ vị thế nào tăng vượt quá danh nghĩa tối đa sẽ bị thanh lý đối tác. Quỹ bảo hiểm sẽ bán các vị thế theo một thuật toán đặt trước. Thay vào đó, tất cả các sự kiện thường yêu cầu sự can thiệp của quỹ bảo hiểm sẽ chuyển sang thanh lý đối tác trước khi quỹ có thể tiếp nhận các vị thế.
Bạn có thể xem số dư quỹ bảo hiểm (USDT hoặc BUSD) của hợp đồng BTCUSDT, ETHUSDT, BTCBUSD, ETHBUSD và tất cả hợp đồng tương lai khác bằng cách nhấp vào [Thông tin] - [Lịch sử Quỹ Bảo hiểm] trên giao diện giao dịch Binance Futures.
Ngoài ra, bạn còn có thể truy cập trực tiếp [Lịch sử Quỹ Bảo hiểm].
Binance cung cấp các Hợp đồng tương lai được ký quỹ bằng USDT và BUSD trong dòng sản phẩm Hợp đồng tương lai USDⓈ-M. Sau đây là cơ cấu Quỹ bảo hiểm cho các Hợp đồng USDⓈ-M:
  • Hợp đồng BTC, ETH và BNB ký quỹ bằng USDT sử dụng cùng một quỹ bảo hiểm.
  • Những hợp đồng ký quỹ bằng USDT có mức đòn bẩy tối đa là 75x sử dụng cùng một quỹ bảo hiểm.
  • Những hợp đồng ký quỹ bằng USDT có mức đòn bẩy tối đa là 50x và 25x sử dụng cùng một quỹ bảo hiểm.
  • Hợp đồng BTC, ETH và BNB ký quỹ bằng BUSD sử dụng cùng một quỹ bảo hiểm.
  • Tất cả hợp đồng ký quỹ bằng BUSD khác cũng sử dụng cùng một quỹ bảo hiểm.
Quỹ bảo hiểm cho các Hợp đồng USDⓈ-M được Chế độ Đa tài sản hỗ trợ. Điều này đồng nghĩa USDT và BUSD được giữ trong quỹ bảo hiểm được tính chung trong phép tính số dư. Bạn có thể tìm thấy số dư tài sản của họ từ biểu đồ số dư bảo hiểm.