Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Giá đánh dấu trong Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓈ

Giá đánh dấu trong Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓈ

2019-09-09 02:29
Phương pháp tính Giá đánh dấu có mối liên quan phức tạp đến Funding Rate và ngược lại. Bạn nên đọc cả hai phần để có được bức tranh toàn cảnh về cách hệ thống hoạt động.
Do lãi lỗ chưa ghi nhận là yếu tố chính dẫn đến việc thanh lý, nên cần đảm bảo tính toán chính xác lãi lỗ chưa ghi nhận để tránh trường hợp thanh lý không cần thiết. Hợp đồng cơ sở của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là giá trị "thực" của Hợp đồng và giá trị trung bình của giá trên các thị trường lớn tạo nên "Chỉ số giá", là thành phần chính của Giá đánh dấu.
Chỉ số giá là một nhóm giá ghi nhận từ các sàn giao dịch Giao ngay lớn, được tính trung bình trọng số theo khối lượng tương đối của sàn. Chỉ số giá của các hợp đồng tương lai USDⓈ-M được lấy từ các sàn Huobi, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, MXC.
Bạn có thể xem mục tham chiếu Chỉ số giá của từng Hợp đồng tương lai USDⓈ-M.
Có nhiều biện pháp bảo vệ bổ sung để tránh hiệu suất thị trường kém khi các sàn giao dịch Giao ngay ngừng hoạt động hoặc khi xảy ra sự cố kết nối:
  1. Chênh lệch giá nguồn cục bộ: Khi giá gần nhất của một sàn giao dịch nhất định bị lệch trên 5% so với giá trung bình của tất cả các nguồn giá, trọng số giá chuyển đổi của sàn giao dịch đó sẽ bị đưa về 0.
  2. Chênh lệch giá nguồn diện rộng: Khi giá gần nhất của nhiều sàn giao dịch bị lệch trên 5%, giá trung bình của tất cả nguồn giá sẽ được sử dụng làm giá chỉ số thay cho trung bình trọng số.
  3. Sự cố kết nối của sàn: Nếu chúng tôi không thể tiếp cận đến dữ liệu của một sàn giao dịch, và dữ liệu giao dịch của sàn giao dịch mới chỉ được cập nhật trong 10 giây gần nhất, chúng tôi sẽ lấy dữ liệu giá từ kết quả có được gần nhất và dùng nó để tính Chỉ số giá. Nếu một sàn giao dịch không cập nhật trong vòng 10 giây, trọng số của sàn giao dịch này sẽ bị đưa về 0 khi tính trung bình trọng số.
  4. Giá gần nhất được bảo vệ: Khi không thể có được nguồn dữ liệu tham chiếu ổn định và đáng tin cậy cho "Chỉ số giá" và "Giá đánh dấu", đối với những hợp đồng có một nguồn Chỉ số giá duy nhất, Chỉ số giá sẽ không được cập nhật. Chúng tôi sẽ sử dụng cơ chế có tên là “Giá gần nhất được bảo vệ” để cập nhật Giá đánh dấu cho đến khi giá này trở lại bình thường. “Giá gần nhất được bảo vệ” là cơ chế mà hệ thống khớp giá tạm thời chuyển sang giá giao dịch gần nhất của chính hợp đồng trong một giới hạn nhất định làm tham chiếu cho Giá đánh dấu, để tính toán lãi lỗ chưa thực hiện và mức gọi thanh lý, nhằm mục đích tránh trường hợp thanh lý không cần thiết.
Giờ đây, khi đã nắm rõ cách tính toán Chỉ số giá, vốn có thể được xem là “Giá Spot”, chúng ta có thể tiếp tục tính Giá đánh dấu được sử dụng cho tất cả các phép tính PnL chưa thực hiện. Lưu ý rằng PnL được ghi nhận vẫn dựa trên giá thị trường được thực hiện thực tế.
Công thức Giá đánh dấu cho Hợp đồng tương lai vĩnh cửu như sau:
Giá đánh dấu = Giá trung bình* (Giá 1 , Giá 2 , Giá hợp đồng)
Giá 1 = Chỉ số giá*(1 + Funding Rate gần nhất*(Thời gian cho đến khi Funding/8))
Giá 2 = Chỉ số giá + Đường trung bình động (5 phút)
*Đường trung bình động (5 phút) = Đường trung bình động ((Giá đặt mua1+ Giá chào bán1)/2- Chỉ số giá), tính mỗi phút trong khoảng thời gian 5 phút.
*Giá trung bình: Nếu Giá 1 < Giá 2 < Giá hợp đồng, thì sẽ lấy Giá 2 làm Giá đánh dấu.
Xin lưu ý rằng do điều kiện thị trường biến động dữ dội hoặc chênh lệch về nguồn giá, có thể khiến giá đánh dấu lệch khỏi giá giao ngay, Binance sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung, tức là trong tình huống này, Giá đánh dấu = Giá 2.
Trong quá trình nâng cấp hệ thống hoặc hệ thống ngừng hoạt động đang chờ xử lý tất cả các hoạt động giao dịch, Giá đánh dấu được tính như sau:
Giữ nguyên công thức Giá đánh dấu nhưng đặt Đường trung bình động (5 phút) trong Giá2 thành 0 cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường.
Giá đánh dấu giúp ước tính chính xác hơn giá trị "thực" của một hợp đồng so với giá Hợp đồng tương lai vĩnh cửu, vốn có biến động giá lớn trong ngắn hạn. Chúng tôi sử dụng giá này để tránh trường hợp thanh lý ngoài ý muốn cho trader và để ngăn ngừa kẻ xấu thao túng thị trường.
Lưu ý:
  1. Chỉ số BTCUSD = Σ [(BTCUSD của Bitstamp) x Trọng số 1) + (BTC-USD của Coinbase Pro x Trọng số 2) + (XBT/USD của Kraken x Trọng số 3) + (USD-BTC của Bittrex x Trọng số 4) + ( BTCBUSD của Binance x Trọng số 5)] / Tổng trọng số
  2. Tỷ giá chéo: Đối với một số tài sản cơ sở không có báo giá trực tiếp, chúng ta nên sử dụng giá tổng hợp, tính tỷ giá chéo làm chỉ số tổng hợp, ví dụ: tính LINK/USD bằng LINK/BTC và BTC/USD
  3. Binance có toàn quyền cập nhật tham chiếu Chỉ số giá tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước.