Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Charity
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thị trường
Chuyển đổi
Cách đơn giản nhất để giao dịch
Đơn giản
Giao diện đơn giản và dễ dùng, phù hợp cho người mới bắt đầu
Nâng cao
Toàn quyền tiếp cận đến tất cả các công cụ giao dịch chỉ trên một màn hình
Ký quỹ
Tối đa lợi nhuận bằng đòn bẩy cao
Tài khoản P2P
Chuyển khoản ngân hàng và 100+ lựa chọn khác
Token chứng khoán
New
Giao dịch chứng khoán bằng tiền mã hóa
Giao dịch
Quét để Tải xuống Ứng dụng cho iOS và Android
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai COIN-M
Giá đánh dấu của hợp đồng COIN
Binance
2020-07-23 05:45
Lưu ý quan trọng: Binance Futures sử dụng giá đánh dấu làm tham chiếu cho thanh lý và tính PNL chưa ghi nhận. Giá đánh dấu là một ước lượng giá trị tương đối của hợp đồng và khác với “giá cuối cùng” của hợp đồng. Giá đánh dấu được dùng để hạn chế xảy ra thanh lý không công bằng và không cần thiết khi thị trường biến động dữ dội. Bên cạnh đó, nó cũng giúp ngăn ngừa việc thao túng thị trường.
Xin đặc biệt lưu ý, giá đánh dấu trong hợp đồng USDT và hợp đồng COIN là khác nhau do được áp dụng cách tính và cơ chế khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc cả 2 phần: "Giá đánh dấu của hợp đồng USDT” và “Giá đánh dấu của hợp đồng COIN” để hiểu rõ nguyên lý của giá đánh dấu.
Giá đánh dấu được cấu thành bởi 2 bộ phận: cơ sở chỉ số giá (Index Price) và đường trung bình động (Moving Average, MA).
Chỉ số giá là một mức giá tổng hợp từ các sàn giao dịch spot lớn, được tính trọng số theo khối lượng giao dịch tương ứng, nhằm tránh thao túng giá cả trên một sàn giao dịch duy nhất. Chỉ số của hợp đồng COIN đến từ: Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Bittrex, Binance, Huobi and FTX.
Dưới đây là các thành phần chỉ số giá của hợp đồng COIN Binance:
Coin-Margined
Futures Contracts
Price Index References from the Exchanges
BitstampCoinbase ProKrakenBittrexBinanceBinance Cross RateHuobi Cross RateFTX
BTCUSDBTCUSDBTC-USDXBT/USDUSD-BTCBTCBUSD---
ETHUSDETHUSDETH-USD-USD-ETHETHBUSDETHBTC*BTCBUSDethbtc*BTCUSD Index-
XRPUSDXRPUSDXRP-USD-USD-XRPXRPBUSDXRPBTC*BTCBUSDxrpbtc*BTCUSD Index-
ADAUSD--ADA/USD-ADABUSDADABTC*BTCBUSDadabtc*BTCUSD Index-
LINKUSD-LINK-USDLINK/USDUSD-LINKLINKBUSDLINKBTC*BTCBUSDlinkbtc*BTCUSD Index-
BNBUSD----BNBBUSDBNBBTC*BTCBUSD-BNB/USD
TRXUSD----TRXBUSDTRXBTC*BTCBUSDtrxbtc*BTCUSD IndexTRX/USD
DOTUSD--DOT/USD-DOTBUSDDOTBTC*BTCBUSDdotbtc*BTCUSD Index-
EOSUSD-EOS-USD--EOSBUSDEOSBTC*BTCBUSDeosbtc*BTCUSD Index-
LTCUSDLTCUSDLTC-USD--LTCBUSDLTCBTC*BTCBUSDltcbtc*BTCUSD IndexLTC/USD
BCHUSDBCHUSDBCH-USD--BCHBUSDBCHBTC*BTCBUSDbchbtc*BTCUSD IndexBCH/USD
ETCUSD----ETCBUSDETCBTC*BTCBUSDetcbtc*BTCUSD Index-
FILUSD----FILBUSDFILBTC*BTCBUSDfilbtc*BTCUSD Index-
Lưu ý:
  1. Chỉ số BTCUSD = Σ [(BTCUSD Bitstamp) x trọng số 1) + (BTC-USD Coinbase Pro x trọng số 2) + (XBT/USD Kraken x trọng số 3) + (USD-BTC Bittrex x trọng số 4) + ( BTCBUSD Binance x trọng số 5)] / tổng trọng số
  2. Cross Rate (tỷ giá chéo): đối với một số chỉ số không có báo giá trực tiếp, tính toán tỷ giá chéo để làm chỉ số tổng hợp. Ví dụ, tổng hợp LINK/BTC và BTC/USD để tính toán LINK/USD.
  3. Binance sẽ cập nhật các thành phần chỉ số giá thường xuyên.
Trung bình động là bộ phận thứ hai để tính giá đánh dấu. Nó giúp cân bằng dữ liệu giá bằng cách liên tục cập nhật giá trung bình trong một khoảng thời gian. Phương pháp tính này sẽ hạn chế xảy ra thanh lý không công bằng và không cần thiết khi thị trường biến động dữ dội.
Thông thường, giá của hợp đồng tương lai theo quý sẽ hội tụ về với giá spot tương ứng vào thời điểm hợp đồng đáo hạn sau mỗi chu kỳ 3 tháng. Khi hợp đồng dần đến ngày đáo hạn, giá đánh dấu sẽ theo sát giá spot, còn trung bình động cơ sở sẽ không còn được dùng để tính giá đánh dấu nữa. Điều này đồng nghĩa với việc giá đánh dấu của hợp đồng tương lai theo quý sẽ được tính theo cách khác khi đến gần thời điểm đáo hạn.
Vào ngày đáo hạn, giá đánh dấu của hợp đồng tương lai theo quý sẽ được tính như sau:
i) Khi thời gian đến lúc chuyển giao hợp đồng lớn hơn 1 giờ:
Công thức:
Giá đánh dấu (trước 06:59:59 AM ngày 25/09/2020 theo giờ UTC)
= Chỉ số giá + giá trị trung bình động (theo 30 phút)*
*Đường trung bình động (theo 30 phút) = đường trung bình động ((Giá mua 1+Giá bán 1)/2 - Chỉ số giá), được lấy mẫu mỗi phút trong khoảng thời gian là 30 phút.
Cách tính toán:
Bước 1: Tính chỉ số giá
Giả sử Binance sử dụng cách tính giá trung bình có trọng số bằng nhau, giá BTCUSD trên các sàn giao dịch được tham chiếu lần lượt là 10.000 USD, 10.0001 USD, 10.0002 USD, 10.003 USD và 10.004 USD.
Chỉ số giá = (10.000 + 10.001 + 10.002 + 10.003 + 10.004) / 5 = 10.002 USD
Bước 2: Tính giá trị trung bình động theo 30 phút
Giá trị trung bình động (theo 30 phút)
= Giá bình quân (Giá Mid*- chỉ số giá), được lấy mẫu mỗi phút trong khoảng thời gian 30 phút
*Giá Mid = (Giá bán 1+Giá mua 1)/2
Để tính giá trị trung bình động, chúng ta cần lấy giá mid từ sổ lệnh và chỉ số giá của giây đầu tiên của mỗi phút trong 30 phút gần nhất và ta sẽ có tất cả là 30 con số.
Ví dụ, nếu muốn tính giá đánh dấu của hợp đồng BTCUSD 0925 vào lúc 12.30:00 UTC, giá mid và giá chỉ số sẽ như sau:
Giá trị trung bình động (theo 30 phút)
= Trung bình động (Giá Mid - chỉ số giá)
= [(Giá Mid - chỉ số giá) 1 + (Giá Mid - Giá chỉ số) 2 + … + (Giá Mid - Giá chỉ số) 30 ] / 30
= [(10.003 - 10.001) + (10.004 - 10.002) + … + (10.005 - 10.006)] / 30
Bước 3: Thay chỉ số giá và giá trị trung bình động (theo 30 phút) vào công thức
Giả sử chỉ số giá = 10.002 USD; Giá trị trung bình động (theo 30 phút) = -1
Giá đánh dấu vào lúc 12:30:00 UTC
= Chỉ số giá + giá trị trung bình động (theo 30 phút)
= 10.002 USD - 1 USD
= 10.001 USD
ii) Khi thời gian đến lúc chuyển giao hợp đồng bằng hoặc nhỏ hơn 1 giờ
Công thức:
Giá đánh dấu trong khoảng thời gian từ 07:00:00 - 07:59:59 AM ngày 25/09/2020 (giờ UTC)
= Chỉ số giá trung bình (của mỗi giây từ 07:00:00 - 07:59:59 UTC vào ngày chuyển giao)
Cách tính toán:
Bước 1: Tính chỉ số giá
Giả sử Binance sử dụng mức giá trung bình có trọng số bằng nhau, giá BTCUSD trên các sàn giao dịch được tham chiếu lần lượt là 10.000 USD, 10.0001 USD, 10.0002 USD, 10.003 USD và 10.004 USD.
Chỉ số giá = (10.000 + 10.001 + 10.002 + 10.003 + 10.004) / 5 = 10.002 USD
Bước 2: Tính chỉ số giá trung bình
Chỉ số giá ở thời gian n
= (chỉ số giá 1 + chỉ số giá 2 + … + chỉ số giá n) / n
Ví dụ:
Giá đánh dấu vào lúc 7:00:02 ngày 25/09
= (Chỉ số giá lúc 7:00:00 + chỉ số giá lúc 7:00:01 + chỉ số giá lúc 7:00:02) / 3
= (10.002 + 10.003 + 10.004) / 3
= 10,003
Bài viết liên quan
Thông số hợp đồng Coin