Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách sử dụng chức năng Đóng tất cả các vị thế và tính toán lãi lỗ dựa trên giá gần nhất

2021-06-15 06:51
Trong nỗ lực không ngừng cải thiện trải nghiệm giao dịch cho bạn, chúng tôi đã bổ sung hai tính năng mới giúp bạn quản lý các vị thế hiệu quả hơn. Tính năng bổ sung đầu tiên là tính toán lãi lỗ dựa trên giá gần nhất. Giờ người dùng có thể theo dõi kết quả tính toán lãi và lỗ của các vị thế đang mở dựa trên giá gần nhất của hợp đồng. Việc này cho phép người dùng quản lý giao dịch hiệu quả hơn dựa trên các điều kiện phổ biến của thị trường. 
Tính năng thứ hai là Đóng tất cả các vị thế, cho phép nhà giao dịch cùng lúc thoát tất cả các vị thế một cách hiệu quả trong trường hợp điều kiện thị trường khắc nghiệt. Với tính năng mới này, người dùng không cần phải thoát nhiều vị thế theo cách thủ công. Thay vào đó, chỉ cần nhấp vào nút [Đóng tất cả] để thoát.

Làm thế nào để bật chức năng tính giá PNL gần nhất?

Trên giao diện giao dịch hợp đồng tương lai, cuộn xuống bảng điều khiển quản lý Lệnh và Vị thế. Nhấp vào [PNL (ROE%)] và chọn cơ sở giá ưa thích (Giá đánh dấu hoặc Giá gần nhất). 
Trong trường hợp này, chúng tôi chọn tùy chọn [Giá gần nhất] để thay đổi cách tính toán P&L dựa trên giá gần nhất của hợp đồng. Sau đó, kết quả tính toán PNL (ROE%) của tất cả các vị thế đang mở sẽ được cập nhật theo tiêu chuẩn đã chọn.     

Tôi có thể tìm chức năng Đóng tất cả các vị thế ở đâu?

Chức năng Đóng tất cả các vị thế được bật theo mặc định cho tất cả người dùng. Để kiểm tra, hãy nhấp vào biểu tượng [Tùy chọn vị thế] (như ở trong ảnh chụp màn hình phía trên) và đảm bảo bạn đã chọn tùy chọn [Đóng tất cả các vị thế]. Nếu chức năng Đóng tất cả các vị thế được bật, nút [Đóng tất cả các vị thế] sẽ xuất hiện ở bên phải tab [PNL(ROE%)] (tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới). Sau khi bật, bạn có thể sử dụng chức năng Đóng tất cả để thoát cùng lúc tất cả các vị thế đang mở theo giá thị trường. Tính năng này sẽ hủy tất cả các lệnh đang mở và gửi lệnh thị trường để thoát tất cả các vị thế ngay lập tức.
Sau khi nhấp vào [Đóng tất cả các vị thế], bạn sẽ thấy cửa sổ bật lên sau.
Nhấp vào [Xác nhận] để tiếp tục đóng tất cả các vị thế thông qua lệnh thị trường. Nếu bạn không muốn thực hiện thao tác này, hãy nhấp vào [Hủy]
Lưu ý: 
  1. Nếu bạn bật chức năng Đóng tất cả các vị thế trên giao diện Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng coin, thì chỉ những vị thế ký quỹ bằng coin mới bị đóng. Hợp đồng ký quỹ bằng USDⓈ sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu bạn muốn đóng tất cả các vị thế và hủy tất cả các lệnh trên cả hợp đồng ký quỹ bằng USDⓈ và Coin, vui lòng sử dụng chức năng Đóng tất cả trên giao diện giao dịch tương ứng. 
  2. Kết quả tính toán P&L giá gần nhất sẽ chỉ áp dụng trong trường [PNL(ROE%)]. Kết quả tính toán lãi và lỗ của cả tiện ích [Tài sản] và [Tỷ lệ ký quỹ], nằm ở phía dưới bên phải của giao diện giao dịch, sẽ được tính dựa trên Giá đánh dấu.
  3. Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, P&L chưa ghi nhận có thể khác với P&L đã ghi nhận cuối cùng do biến động, trượt giá và rủi ro thực hiện.