Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách tải về lịch sử lệnh cho các lệnh Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M và ký quỹ bằng COIN

2021-12-29 02:40
Bạn có thể xem và tải về lịch sử lệnh Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M hoặc ký quỹ bằng COIN bằng cách nhấp vào [Lệnh] - [Lệnh Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M] hoặc [Lệnh Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng COIN] tại góc trên cùng bên phải của giao diện giao dịch Hợp đồng tương lai. 
Nhấp vào [Lịch sử lệnh] và chọn giữa [USDⓈ-M] [ký quỹ bằng COIN] để xem chi tiết lệnh bạn đã đặt tại bất kỳ khoảng thời gian nào, bao gồm lệnh đã hủy, đã khớp và chưa khớp. 
Nhấp vào [Xuất] ở góc trên cùng bên phải của giao diện lệnh Hợp đồng Tương lai để tải về lịch sử lệnh của bạn. Một cửa sổ thông báo sẽ xuất hiện và bạn có thể chọn khoảng thời gian của lịch sử lệnh mà bạn muốn tải về. Chọn [Trên 3 tháng - Tùy chỉnh] nếu bạn muốn tạo một báo cáo chứa tất cả lịch sử lệnh của mình. Để tải về lịch sử lệnh, nhấp vào [Xuất].