Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
VIP

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách tải xuống sao kê tài khoản cho tài khoản Binance và các tài khoản phụ của bạn

2022-02-02 01:17
Bạn có thể sử dụng chức năng Sao kê tài khoản để tạo ảnh chụp nhanh số dư tài sản Spot/Margin/Futures của tài khoản chính và tài khoản phụ vào ngày đã chọn. Bạn cũng có thể chọn gửi sao kê đến email tài khoản của mình hoặc xuất dưới dạng hình ảnh. 
Xin lưu ý rằng chức năng Sao kê tài khoản hiện chỉ khả dụng trên trang web Binance.
Lưu ý:
 • Bạn có thể tạo và xuất các bảng sao kê tài khoản cho tài khoản chính và các tài khoản phụ liên quan chỉ trong một lần.
 • Chỉ tài khoản chính mới có thể tạo sao kê tài khoản của tài khoản chính và tất cả tài khoản phụ. Một tài khoản phụ chỉ có thể tạo bảng sao kê cho chính tài khoản đó. Tài khoản phụ không thể tạo sao kê của tài khoản chính cũng như của các tài khoản phụ khác.
 • Bạn có thể sao kê tài khoản của một tài sản trong vòng một năm trước ngày hôm nay. Nếu bạn cần sao kê tài khoản của tài sản trong khoảng thời gian lớn hơn một năm, vui lòng liên hệ Binance Support.
 • Số dư tài sản trong ví Spot/Margin/Futures được tính bằng BTC và BUSD. Tỷ lệ chuyển đổi từ BTC sang BUSD của ngày đã chọn sẽ được hiển thị trên bảng sao kê tài khoản.
 • Khi xuất bảng sao kê tài khoản, bạn có thể gửi các bảng này đến email tài khoản của mình hoặc tải xuống dưới định dạng ảnh JPEG.
 • Dữ liệu số dư tài khoản được làm mới lúc UTC+0 hàng ngày.

Làm thế nào để tạo sao kê tài khoản?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance, rồi nhấn vào [Ví] - [Sao kê tài khoản].
2. Do dữ liệu số dư tài khoản được làm mới vào lúc UTC+0, nên số dư của ngày hôm nay sẽ hiển thị là "Bản ghi chưa sẵn sàng" Bạn chỉ có thể xem bản ghi của ngày hôm qua. Ví dụ: nếu hôm nay là ngày 12/01/2022, thì bản ghi mới nhất hiện có sẽ là của ngày 11/01/2022.
Xin lưu ý rằng:
 • Nếu số dư hiển thị "Không tìm thấy bản ghi", điều này nghĩa là không có dữ liệu số dư/vị thế nào khả dụng cho ngày đã chọn. Vui lòng chọn một ngày khác.
 • Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ tạo dữ liệu cũ hơn một năm cho người dùng thông thường.Đối với người dùng VIP, nếu bạn chọn ngày xuất lâu hơn một năm, số dư sẽ hiển thị là "Bản ghi chưa sẵn sàng". Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ xử lý yêu cầu.
3. Chọn Ngày, Tài khoản, rồi chọn để tạo sao kê tài khoản, sau đó nhấn vào [Tìm kiếm].
4. Bạn sẽ thấy thông tin tổng quan về tài khoản với ngày thu thập dữ liệu tài sản, ID người dùng, loại tài khoản, ví và tỷ lệ quy đổi từ BTC sang BUSD. Bạn cũng có thể xem số dư tài sản của ví Spot/Margin/Futures bên dưới. 
Vui lòng lưu ý hệ thống chỉ hiển thị số dư của top 5 tài sản, các tài sản còn lại sẽ được nhóm trong mục [Khác].
 • Spot: Số dư tài sản trên Ví Spot của bạn.
 • Cross Margin and Isolated Margin: Ngoài tổng số dư tài sản, [Tổng nợ] và [Tài sản trong tài khoản] cũng sẽ được hiển thị.
Đối với Isolated Margin, bạn cũng có thể xem số dư ký quỹ.
 • Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và Hợp đồng tương lai Coin-M: Bạn có thể xem các vị thế, tài sản và PNL chưa ghi nhận của mình.

Làm thế nào để xuất sao kê tài khoản?

1. Sau khi tạo sao kê tài khoản, hãy nhấn vào [Xuất].
2. Bạn có thể tải xuống bảng sao kê tài khoản dưới định dạng ảnh JPEG hoặc gửi bảng sao kê đến email tài khoản của bạn. Nếu bạn chọn gửi đến email của mình, bảng sao kê tài khoản chỉ khả dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh. 
Khi xuất sao kê tài khoản qua email, vui lòng lưu ý:
 • Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản chính, bảng sao kê tài khoản sẽ được gửi đến email của tài khoản chính bất kể bạn tạo bảng sao kê tài khoản cho tài khoản chính hay tài khoản phụ.
 • Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản phụ, bạn chỉ có thể tạo bảng sao kê tài khoản của tài khoản phụ này. Sao kê sẽ được gửi đến email của tài khoản phụ này.