Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Identity Verification

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Xác minh danh tính
Xác thực 2 yếu tố
Vấn đề về email
Giới thiệu & Liên kết
Voucher
Wallets
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

How to Submit Video for My Mobile Login Process

Invalid Date
You may be asked to show the login process from your mobile device to verify your identity.

What should I include in the video?

1. Sit in front of the camera. Make sure that it can clearly see the screen of your mobile device.
2. Start recording. Open the Binance App and follow the instructions to enter your username and password.

Important notes:
  • You have to record the process live instead of a screen record;
  • Please show the complete process of you logging in to Binance on your mobile device;
  • Please protect sensitive information in the video, such as your password when recording the login process.
  • Please include the content in a single video.
For more information, please refer to this tutorial:
video tutorial