Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Điều khoản Sử dụng

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Quy trình gỡ niêm yết hợp đồng

2020-10-09 06:02
Gỡ niêm yết là gì
Gỡ niêm yết chỉ việc tạm ngừng toàn bộ nghiệp vụ và giao dịch trên nền tảng của một tài sản nào đó đã được niêm yết trước đó. Nguyên nhân của việc gỡ niêm yết có thể là tự nguyện hoặc không tự nguyện. Nguyên nhân của việc gỡ niêm yết có thể là do bên dự án quyết định tạm ngừng hoạt động, không phù hợp yêu cầu yết, gặp trường hợp hard fork, phân tách hoặc phản phân tách tạo ra tiền tệ mới. Có rất nhiều nhân tố có khả năng ảnh hưởng đến việc nền tảng gỡ niêm yết tài sản được niêm yết trước đó.
Quy trình gỡ niêm yết
Khi một loại tài sản nào đó bị gỡ niêm yết, toàn bộ cặp giao dịch của tài sản này đều sẽ tạm ngừng giao dịch và bị loại bỏ. Trước khi bị ngừng giao dịch, sàn giao dịch sẽ có thông báo đến toàn bộ người dùng. Trong thời gian này, người dùng vẫn có thể giao dịch cho tới khi việc giao dịch bị ngừng lại.
Vào ngày giao dịch bị ngừng lại, cách tính giá đánh dấu trước khi giao dịch bị ngừng 1h sẽ được chuyển thành tính giá trung bình chỉ số spot mỗi giây (tổng cộng có 3600 giá đánh dấu).
Điều cần lưu ý đó là, 10 phút trước khi giao dịch bị ngừng, người dùng sẽ không được phép mở vị thế mới. Trong thời gian này người dùng chỉ được phép đóng vị thế, tức là uỷ thác “chỉ giảm vị thế”.
Nếu người dùng lựa chọn việc giữ vị thế cho tới khi giao dịch bị ngừng, vị thế này sẽ tự động đóng và kết toán, người dùng sẽ bị trưng thu phí. Toàn bộ lời lỗ chưa thực hiện sẽ được chuyển đổi thành lời lỗ đã thực hiện vào thời điểm kết toán.
Chúng tôi khuyên bạn tự đóng vị thế trước khi giao dịch bị ngừng lại để tránh việc vị thế tự động kết toán.