Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin
Giới thiệu về Giao dịch ký quỹ (Margin)
Chức năng Nạp tiền tự động là gì và cách kích hoạt chức năng này

Chức năng Nạp tiền tự động là gì và cách kích hoạt chức năng này

2023-04-26 03:27
Trang web
Ứng dụng
Trang web
Khi lệnh gọi ký quỹ được kích hoạt, chức năng Nạp tiền tự động sẽ tự động chuyển tài sản từ Ví Spot sang Ví Margin của bạn để nạp tiền vào tài khoản Ký quỹ.
Cross Margin: 
Bạn có thể chọn tối đa 3 tài sản trong Ví Spot. Khi tỷ lệ rủi ro đạt đến 1,3; hệ thống sẽ sử dụng tài sản bạn chọn để nạp tiền vào tài khoản Ký quỹ của bạn. Bạn có thể thay đổi thứ tự tài sản bằng cách nhấp vào mũi tên ở bên phải. 
Isolated Margin: 
Khi lệnh gọi ký quỹ được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động sử dụng tài sản trong Ví Spot của bạn để nạp tiền vào tài khoản Ký quỹ của bạn. Xin lưu ý rằng trước tiên, hệ thống sẽ sử dụng tài sản định giá của cặp giao dịch ký quỹ để nạp tiền, sau đó chuyển sang các tài sản khả dụng khác trong Ví Spot.
Xin lưu ý rằng:
  • Sử dụng chức năng Nạp tiền tự động có thể làm giảm rủi ro thanh lý, nhưng cũng có thể làm tăng khoản lỗ thanh lý khi thị trường biến động mạnh.
  • Do biến động dữ dội của thị trường, mức ký quỹ có thể đạt đến tỷ lệ thanh lý ngay sau khi chạm đến tỷ lệ gọi ký quỹ. Trong trường hợp này, các vị thế của bạn có thể bị thanh lý trước khi chức năng Nạp tiền tự động được triển khai. Bạn nên theo dõi chặt chẽ mức ký quỹ để tránh thua lỗ. Binance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh.

Cách kích hoạt chức năng Nạp tiền tự động trên trang web Binance?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Ví] - [Ký quỹ].
2. Chọn Cross Margin hoặc Isolated Margin.
2.1 Cross Margin
Chọn [Cross 3x] rồi nhấp vào nút [Chỉnh sửa] bên cạnh [Nạp tiền tự động]
Bật nút rồi nhấp vào [Xác nhận] để kích hoạt chức năng.
2.2 Isolated Margin
Chọn [Isolated] rồi bật nút bên cạnh mỗi cặp giao dịch Isolated để kích hoạt chức năng.

Cách kích hoạt chức năng Nạp tiền tự động trong Ứng dụng Binance?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance trong Ứng dụng rồi nhấn vào [Ví] - [Ký quỹ].
2. Chọn Cross Margin hoặc Isolated Margin.
2.1 Cross Margin
Chọn [Cross] rồi nhấn vào biểu tượng [Tùy chọn]. Bật nút bên cạnh [Nạp tiền tự động] để kích hoạt chức năng. Nhấn vào [Thêm tài sản] để kích hoạt chức năng Nạp tiền tự động cho tối đa 3 tài sản. Sau đó, nhấn vào [Xác nhận] để lưu.
2.2 Isolated Margin
Nhấn vào [Isolated] rồi nhấn vào biểu tượng [Tùy chọn] . Chọn [Nạp tiền tự động].
Chọn cặp giao dịch để kích hoạt chức năng nạp tiền tự động, ví dụ: BTC/USDT. Nhấn vào [Xác nhận].