Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giới thiệu & Liên kết

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Xác minh danh tính
Xác thực 2 yếu tố
Vấn đề về email
Giới thiệu & Liên kết
Voucher
Wallets
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Quy định Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn của Binance

2021-04-20 06:26
Trải nghiệm cách kiếm tiền mã hóa mới không cần phải giao dịch bằng cách mời bạn bè tham gia cộng đồng Binance. Mời bạn bè cùng kiếm tiền mã hóa!

Quy định Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn của Binance:

Spot (ký quỹ) và hợp đồng tương lai:

Với mỗi người dùng mới giới thiệu thành công đến Binance thông qua Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng từ phí bất cứ lúc nào người dùng mới được giới thiệu thực hiện giao dịch trên thị trường Spot (Margin) hoặc Futures của Binance. Điều này nghĩa là giờ bạn có thể mời người dùng qua liên kết giới thiệu tiêu chuẩn Spot hoặc liên kết giới thiệu Futures và nhận hoa hồng từ cả hai. Bạn cũng có thể giúp bạn bè được giảm phí giao dịch khi họ đăng ký qua liên kết giới thiệu tiêu chuẩn của bạn. (Mời ngay)
Ví dụ:
Người dùng A mời Người dùng B qua liên kết giới thiệu tiêu chuẩn Spot. Người dùng A sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu từ phí giao dịch của Người dùng B bất cứ khi nào Người dùng B giao dịch trên thị trường Spot, Margin hoặc Futures của Binance.
*Để nhận cả hoa hồng Spot và Futures khi giới thiệu bạn bè, bạn cần đảm bảo bạn đã mở tài khoản Futures trước khi mời bạn bè. Nếu bạn giới thiệu một người bạn qua liên kết giới thiệu tiêu chuẩn Spot, nhưng bạn chưa mở tài khoản Futures, bạn sẽ chỉ nhận được hoa hồng từ phí giao dịch Spot của người đó.
Ví dụ:
Người dùng A mời Người dùng B qua liên kết giới thiệu Futures. Người dùng A sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu từ phí giao dịch của Người dùng B bất cứ khi nào Người dùng B giao dịch trên thị trường Spot, Margin hoặc Futures của Binance.
Tỷ lệ hoa hồng và hoàn trả/chiết khấu:
Spot:
Số dư BNB hàng ngày của người mời
Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của người mời
Tỷ lệ hoa hồng mà người mời nhận được
Tỷ lệ hoa hồng mà người được mời nhận được
< 500 BNB
20%
20%
0%
15%
5%
10%
10%
≥ 500 BNB
40%
40%
0%
35%
5%
30%
10%
25%
15%
20%
20%
  • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hằng ngày của người mời dưới 500 BNB và tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của họ là 20%, họ có thể chọn chia cho bạn bè mà họ mời 0%, 5% hoặc 10%.
  • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hằng ngày của người mời từ 500 BNB trở lên, tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của họ sẽ tăng lên 40% và họ có thể chọn chia cho bạn bè mà họ mời 0%, 5%, 10%, 15% hoặc 20%.
  • Tỷ lệ hoa hồng và hoàn trả Spot dành cho người dùng được giới thiệu qua liên kết giới thiệu Futures được đặt theo tỷ lệ đã định trên liên kết giới thiệu Spot "mặc định".
  • Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Quy tắc tính toán BNB trung bình hằng ngày.
  • Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo quy định giới thiệu Spot.
Hợp đồng tương lai:
Số dư BNB hàng ngày của người mời
Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của người mời
Tỷ lệ hoa hồng mà người mời nhận được
Tỷ lệ chiết khấu (hoàn trả) trong tháng đầu tiên của người được mời
< 500 BNB
20%
10%
10%
≥ 500 BNB
30%
20%
10%
  • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hằng ngày của người mời dưới 500 BNB, tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản của họ là 20%, trong đó họ sẽ chia cho người được mời 10% và giữ lại 10% tiền thưởng giới thiệu.
  • Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hàng ngày của người mời từ 500 BNB trở lên, tỷ lệ hoa hồng giới thiệu cơ bản sẽ là 30%, trong đó họ sẽ chia cho người được mời 10% và giữ lại 20% tiền thưởng giới thiệu.
  • Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo quy định giới thiệu Futures.
Hợp nhất chương trình giới thiệu Spot và Hợp đồng tương lai:
Binance đã hợp nhất hoa hồng phí giao dịch cho cả Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn Spot và chương trình giới thiệu Futures vào 23:00 ngày 11/05/2020 (Giờ Việt Nam). Điều này nghĩa là giờ bạn có thể thoải mái mời người dùng qua liên kết Giới thiệu tiêu chuẩn Spot hoặc liên kết giới thiệu Futures và nhận hoa hồng từ cả hai. Tuy nhiên, việc hợp nhất hoa hồng không áp dụng cho những người dùng được giới thiệu đến Binance thông qua Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn Spot hoặc chương trình giới thiệu Futures trước 20:00 ngày 07/05/2020 (Giờ Việt Nam).
Truy cập tại đây để xem chi tiết quy định Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn Spot và chương trình giới thiệu Futures mới cập nhật.

Chương trình giới thiệu Binance Pool là gì?

Binance Pool là nền tảng dịch vụ toàn diện được thiết kế để giúp thợ đào tăng thêm thu nhập. Nền tảng này cung cấp dịch vụ đào theo cơ chế PoW và PoS cho người dùng. Khi bạn bè của bạn đăng ký Binance Pool qua liên kết hoặc mã giới thiệu của bạn và bắt đầu đào, bạn sẽ nhận được phần trăm thu nhập từ phí pool của họ dưới dạng phần thưởng giới thiệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được phần thưởng giới thiệu từ phí giao dịch Spot, Margin và Futures.
Bạn có thể kiếm 30% hoa hồng khi mời bạn bè tham gia Binance Pool. Điều này nghĩa là bạn sẽ nhận được khoản thu nhập tương đương 30% phí Mining Pool của người được mời. Tỷ lệ hoa hồng cuối cùng được tính bằng tổng lợi nhuận ước tính * phí đào (2,5%) * tỷ lệ hoa hồng (30%).
Truy cập tại đây để xem quy định giới thiệu chi tiết dành cho Binance Pool.
Ví dụ:
Người được mời có lợi nhuận ước tính là 0,0000697 BTC. Số tiền hoa hồng mà người mời có thể nhận được sẽ được tính dựa trên công thức sau:
Lợi nhuận ước tính * Phí đào * Tỷ lệ hoa hồng = Hoa hồng giới thiệu
0,0000697 BTC * 2,5% * 30% = 0,00000052 BTC

Affiliate Rewards Bootcamp là gì?

Affiliate Rewards Bootcamp là một chương trình đi tắt đón đầu. Tại đây, bạn sẽ học cách thu hút đối tượng quan tâm đến tiền mã hóa hoàn toàn từ đầu và tận dụng cơ hội này để tăng thêm thu nhập. Bạn chỉ việc hoàn thành các lớp học và dự án là có thể nhận các phần thưởng như tiền thưởng khuyến khích, hoa hồng bổ sung và số tiền lên đến 3.000 BUSD. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang chủ của Affiliate Rewards Bootcamp.